Julen 2016

  • FedEx ændrer i forsendelsesbetingelserne for litiumbatterier

FedEx ændrer i forsendelsesbetingelserne for litiumbatterier

Del denne side:

Det står nu klart, at litiumbatterier udgør en reel sikkerhedsrisiko, hvis de ikke klargøres eller sendes i henhold til de gældende transportbetingelser. Det er især IATA (International Air Transportation Association), der har bemærket et stigende forbrug af litiumbatterier som foretrukken energikilde til mange forbrugsvarer, hvilket udløser et behov for bedre håndtering af de afledte transportrisici.

Derfor introducerer vi følgende vigtige ændring for vores farligt gods-forsendelser (DG - Dangerous Goods) med virkning fra 1. januar 2017: Alle samleforsendelser med litiumbatterier, som hører under UN 3090 og UN 3480, modtages kun til forsendelse som fuldt regulerede DG-forsendelser.

Hvad betyder det for dine samleforsendelser med litiumbatterier?

Hvis du ønsker sikker forsendelse af alle dine varer under kategorien UN 3090 og UN 3480, skal du følge disse enkle trin, når du klargør din pakke fra 1. januar 2017:

  • Tilføj en afsenderdeklaration for farligt gods til din forsendelsesdokumentation. Vær opmærksom på, at denne deklaration kun bør udfyldes af en DG-specialist.
  • Påklæb en klasse 9 litiumbatterier-etiket og en Cargo Aircraft Only-etiket på hver forsendelse.
    Anfør UN-nummeret på mærkaten til litiumbatterier, som du kan anvende fra 1. januar 2017. Hvis du foretrækker at bruge din egen fortrykte emballage eller egne etiketter til litiumbatterier, som du allerede har på lager, kan du forsat bruge dem frem til 31. december 2018, hvorefter mærkaten til litiumbatterier bliver påkrævet. Bemærk: Hvis du anvender etiket til litiumbatterier, bedes du tilføje UN-nummeret på den pakke, som etiketten hører til [FX-05]. Fra 1. juli 2017 bliver det et krav fra FedEx.

Etiket til litiumbatterier
(gyldig frem til 31. december 2018)
Lithium Battery

Mærkat til litiumbatterier
(gyldig fra 1. januar 2017)
Lithium Battery

* Placering af UN-nummer/numre
** Placering af telefonnummer for ekstra info

  • Derudover skal afsender følge samme instrukser som forklaret ovenfor med hensyn til at medtage mærkaten til litiumbatterier eller etiketten til litiumbatterier, selvom den nye regel ikke gælder for enkeltpakkede batterier eller for batterier, som medfølger i udstyr (UN3091 og UN3481) som defineret under sektion II.
  • Tjek, om din emballage til litiumbatteriforsendelserne overholder alle relevante emballagekrav fra IATA (UN 3480 (PI965) og UN 3090 (PI968)).

Bemærk, at der kan påløbe gebyr for forsendelser, der indeholder sådanne litiumbatterier.

Hold dig opdateret om dette tiltag og andre ændringer på siden Servicebeskeder og regelopdateringer. Du kan også klikke her og læse mere fra IATA om emballering, mærkning og dokumentation af farligt gods i IATA’s regelmanual for farligt gods (IATA Dangerous Goods Regulations Manual), som kan købes på iata.org.

For flere oplysninger, herunder svar på eventuelle spørgsmål omkring klargøring af forsendelser indeholdende litiumbatterier, kan du kontakte kundeservice og bede om at tale med en farligt gods-specialist.

Forrige artikel

Gå til

Tilbage til oversigten

Gå til

Næste artikel

Gå til