Efterår 2016

  • USA introducerer nye toldregler ved genimport

USA introducerer nye toldregler ved genimport

Del denne side:

For nylig blev der indført nogle vigtige regelændringer for varer og artikler, der importeres til USA, efter de er blevet repareret, lavet om, forarbejdet eller på anden måde har ændret karakter i udlandet.

Alle sådanne ændringer hører under Kapitel 98-koderne i USA's HTSUS-regulativ (Harmonised Tariff Schedule), som er udarbejdet for at modernisere og forenkle den måde, import for sådanne varer skal registreres på og efterfølgende behandles på af det amerikanske toldvæsen.

Følgende ændringer under Sektion 904 i HTSUS-regulativet er særligt vigtige:

  • Alle ombyttelige varer, der er sendt ud af USA for at blive repareret, forarbejdet eller på anden måde ændret, og som derefter importeres til USA igen, kan behandles under samme importklarering.
  • Oprindelse, værdi og klassificering af alle sådanne ombyttelige artikler kan anføres vha. en lagerstyringsmetode baseret på overordnet accepterede opgørelsesprincipper, så længe samme system anvendes til alle andre artikler, hvor importøren oplyser, at det er ombyttelige varer.
  • Der er oprettet en ny kategori til toldfri behandling af visse varer, der stammer fra USA, og som returneres til USA enten af den amerikanske regering selv eller af en underleverandør, der arbejder for den amerikanske regering.

Læs mere om ændringerne på USA's officielle toldwebsted.

Forrige artikel

Gå til

Tilbage til oversigten

Gå til

Næste artikel

Gå til