August 2016

  • Australien introducerer vigtig ny lovgivning om biosikkerhed

Australien introducerer vigtig ny lovgivning om biosikkerhed

Del denne side:

Nye og vigtige ændringer i Australiens biosikkerhedssystem trådte for nylig i kraft, hvor landets nye lov, Biosecurity Act 2015, erstattede den gamle lov fra 1908, Quarantine Act 1908.

Den nye lovgivning medfører mange procedureændringer, som Australiens departement for landbrug og vandressourcer, Australian Department of Agriculture and Water Resources, har indført for at kunne regulere og kontrollere biosikkerhedsrisici for varer, mennesker og befordring ved indførsel i landet.

108 års eksisterende karantæneregler kan ikke slettes med ét trylleslag. Så Biosecurity Consequential Amendments and Transitional Provisions Act 2015 skal sikre en glidende overgang for importører og andre interessenter til det nye driftsmiljø vha. gradvise justeringer af de tidligere karantæneprocedurer.

Det australske Department of Agriculture and Water Resources har desuden udviklet links til følgende websider, der giver detaljerede oplysninger og gode råd til, hvordan de nye lovkrav vil påvirke fem hovedsektorer inden for industrien:

Eksempelvis indeholder siderne om importører, mæglere og fragtindustrien blandt mange andre emner oplysninger og gode råd om:

  • Lovændring fra 200 til 12 sømil
  • Vurdering og styring af biosikkerhedsrisici
  • Definitionen af “varer“ under loven om biosikkerhed (herunder forbudte varer, undtagelser og suspenderede varer)
  • Importtilladelser
  • Krav til emballage
  • Tilladte importhavne
  • Læsning og kontrol af varer
  • Karantænestyring og -krav før import
  • Overholdelse og håndhævelse

Du kan også vælge at følge det store interaktive læringsmodul om Biosecurity Act online. Hvis du vil være sikker på at modtage alle nyheder om den nye Biosecurity Act og understøttende praksisser og procedurer, kan du tilmelde dig distributionslisten for lovgivning omkring biosikkerhed eller sende en e-mail til New Biosecurity Legislation.

Hvis du vil vide mere, kan du ringe til vores kundeservice i Australien på 61-13-26-10.

Forrige artikel

Gå til

Tilbage til oversigten

Gå til

Næste artikel

Gå til