April 2017

  • Lever dine forsendelser op til USA’s nye FDA-regler?

Lever dine forsendelser op til USA’s nye FDA-regler?

Del denne side:

’Final Rule’ udstedt af FDA, den amerikanske fødevare- og lægemiddelforvaltning, trådte i kraft den 29. november 2016 og introducerede nye, vigtige importregler ved elektronisk toldregistrering af FDA-regulerede produkter samtidig med introduktionen af ACE-systemet (Automated Commercial Environment).

Bestemmelserne i denne lov trådte dengang i kraft. Det medfører visse specifikke krav og konsekvenser:

  • FDA har øget antallet af tvungne dataemner ved import af dine forsendelser.
  • Final Rule har især stor betydning for forsendelse af FDA-kontrollerede varer, såsom medicin til mennesker og dyr, biologiske produkter og især medicinsk udstyr.
  • Derudover har FDA praktisk taget elimineret brugen af UNKNOWN (UNK) som godkendt svar på påkrævet dataemne.
  • Forsendelser, der ankommer til USA uden at være ledsaget af korrekt udfyldt dokumentation, som beskriver de påkrævede FDA-dataemner, kan risikere at blive tilbageholdt i tolden ved FedEx’ indførelseslokation.

Hvad betyder det for dig og for FedEx?

Varer kan kun sendes med FedEx til godkendelse hos amerikanske FDA, hvis du har angivet disse vigtige oplysninger, helst som en del af den medfølgende faktura, alternativt som et separat informationsark. Hvis vi ikke kan præsentere FDA for de ønskede oplysninger inden for 5 dage efter, at forsendelsen er blevet tilbageholdt, vil forsendelsen blive efterladt, destrueret eller returneret.

Derfor er det vigtigt, at du og dine leverandører agerer nu og sørger for, at I altid medsender præcise, ensartede og fuldstændige oplysninger, der lever op til FDA’s krav for regulerede varer.

Hvis du vil sikre dig, at du udfylder dine forsendelsespapirer korrekt, kan du finde alle de fornødne forsendelsesdata på FDA's webside.

Forrige artikel

Gå til

Tilbage til oversigten

Gå til

Næste artikel

Gå til