Sommer 2017

 • Brug vores tjekliste, når du skal udfylde din handelsfaktura, og sæt dig ind i de lokale krav.

Hvilke krav er der ved udfyldelse af en handelsfaktura?

Del denne side:

Grundig forberedelse med præcise og fyldestgørende oplysninger på handelsfakturaen til toldmyndighederne er afgørende for en hurtig, effektiv og problemfri handel på verdensmarkedet.

 • Fejl og mangler i dokumentationen kan føre til et eller flere af følgende problemer:
 • Forsinket udlevering af forsendelsen.
 • Højere skatter og afgifter end nødvendigt, fordi FedEx' fortoldningsmedarbejdere ikke kan afgøre de(n) rigtige tarifklassificering(er) for varerne i forsendelsen.
 • Tilbageholdelse eller beslaglæggelse af hele forsendelsen.

Her er nogle eksempler på hyppige fejl ved udfyldelse af handelsfakturaen:

 • Mangelfulde, ukorrekte eller minimale beskrivelser.
 • Brugen af nulværdi for ikke-dokumentforsendelser eller angivelse af ukorrekte eller modsigende værdier.
 • Manglende oplysninger om fremstillings- eller produktionslandet/-territoriet for de enkelte varer i forsendelsen.

Overordnet tjekliste til din handelsfaktura

Brug tjeklisten nedenfor til at sikre, at du altid giver os følgende oplysninger på dine handelsfakturaer, uanset hvor varerne kommer fra og skal hen:

 • Det fulde navn, adresse og telefonnummer på både afsender og modtager.
 • Importørens navn og adresse, hvis denne afviger fra modtageren.
 • En komplet og fyldestgørende beskrivelse af alle varerne i forsendelsen, herunder:
  • HTS-koden (Harmonised Tariff Schedule) med op til de første 6 cifre, hvor muligt (bemærk, at alle HTS-koder er identiske i hele verden op til det 6. ciffer).
  • Oprindelsesland/-territorie (fremstilling eller produktion) for hver enkelt vare i forsendelsen.
  • Beskrivelse af alle de materialer, der indgår i varerne, hvor det er påkrævet at angive dem.
  • Værdien af hver enkelt enhed (både enkeltvis og samlet) med en klar angivelse af valutakoden.
  • Årsagen til import (videresalg, gave, udstilling, reparation osv.).

Vær opmærksom på særlige landevariationer

I visse lande/territorier er det nødvendigt at medsende flere oplysninger eller mere dokumentation (eksempelvis om værdien, fremstillingslandet/-territoriet eller den pågældende vare), før forsendelsen kan klareres. I andre tilfælde er det for visse varer eller værdiangivelser for en given destination nødvendigt at udstede et oprindelsescertifikat, en formular, tilladelse eller licens fra en officiel myndighed eller en ekstern toldagent.

Derudover kræver visse myndigheder, at importøren eller modtageren i destinationslandet/-territoriet også fremsender relevant dokumentation, selvom al relevant dokumentation som regel kan udfærdiges af afsender. I andre tilfælde kræver en fuldstændig toldklarering af en given forsendelse, at de myndigheder, den pågældende vare hører ind under, kan godkende den, samt toldmyndighederne i det pågældende land/territorie.

Fremsendelse på print eller elektronisk?

Over 72 lande/territorier, som FedEx betjener, accepterer Electronic Trade Documents (ETD) ved importfortoldning.

Fordi ETD giver mulighed for elektronisk download af den relevante dokumentation her og nu og forfortoldning af forsendelsen, hvor toldmyndighederne accepterer den løsning, vil vi anbefale, at du og dine leverandører altid udnytter de fordele, I opnår via ETD, som bringer forsendelsen hurtigere igennem tolden. Se den fulde liste over de lande/territorier, der accepterer en ETD-løsning, her.

Bemærk: Visse lande/territorier kræver stadig papirversionen af din handelsfaktura samt en elektronisk version til fortoldning. Derfor er det meget vigtigt, at du får undersøgt, hvad dit destinationsland/-territorie kræver helt præcis.

Få mere information og gode råd hos kundeservice.

Forrige artikel

Gå til

Tilbage til oversigten

Gå til