Sommer 2017

  • USA's FDA-verificeringsprogram for udenlandske leverandører er trådt i kraft

USA's FDA-verificeringsprogram for udenlandske leverandører er trådt i kraft

Del denne side:

FSVP-programmet, som trådte i kraft den 27. maj, er helt centralt for den amerikanske lovgivning omkring fødevaresikkerhed (FSMA – Food Safety Modernization Act). Formålet er at introducere et fleksibelt og risikovægtet system, der kontrollerer, om de udenlandske leverandører overholder fødevaresikkerheden i deres produkter. Hovedelementerne i systemet er:

  • Klar identifikation af hver FSVP-importør af fødevarer, der leveres fra udenlandske producenter.
  • Importøren skal tage ansvar for implementering af verificeringsprogrammet for udenlandske leverandører og skal sikre, at deres oversøiske leverandører altid anvender sikre processer og procedurer, og at de fødevarer, de leverer, ikke er forfalskede eller fejlmærkede.
  • Den korrekte identifikation af hver FSVP-importør på alle ACE-dokumenter (Automated Commercial Environment.
  • Det er enhver fødevareimportørs ansvar at fastslå, om han/hun er den godkendte FSVP-importør (og hvis ikke, hvem der så er), så processen med at verificere de udenlandske leverancer kan iværksættes.

Hvem er FSVP-importør?

En FSVP-importør skal være en amerikansk ejer eller modtager af de importerede varer og skal have en direkte økonomisk interesse i fødevareproduktet. FDA's definition af en sådan ejer/modtager er en person, der på indførselstidspunktet ejer, har købt eller har indgået en skriftlig aftale om at købe fødevaren.

Findes der ikke en amerikansk ejer eller modtager på indførselstidspunktet, skal fødevareleverandøren udpege en amerikansk FSVP-agent, der bliver ansvarlig for at sikre, at alle de fornødne verificeringsprocesser gennemføres for hvert enkelt fødevareprodukt, der importeres. I alle de tilfælde skal udpegelsen af en sådan agent bekræftes i et formelt brev, der sendes til de amerikanske toldmyndigheder, og som underskrives af agenten som en bekræftelse på hans/hendes samtykke. Bemærk: FSVP-agenten bør ikke forveksles med den agent, der skal forestå registrering af fødevarefaciliteten.

FSVP-importører skal også verificere, at deres udenlandske leverandører fremstiller fødevarer under forhold, der lever op til kravene om fødevaresikkerhed for både mennesker og dyr (21 CFR Part 117, Part 507) og produktionssikkerhed (21 CFR Part 113) og skal garantere, at sådanne fødevarer ikke er forfalskede, og at de samtidig er allergimærkede efter forskrifterne.

Vær opmærksom på, at FedEx ikke kan agere som FSVP-agent for vores kunder.

Undtagelser for de nye regler

Fødevarer importeret til privat fortæring eller til forskning og evaluering, flere alkoholiske drikke og juicer og visse andre fødevareprodukter er fritaget for ovennævnte kontrolforanstaltninger. Der findes også undtagelser for importører med en lav omsætning over et givent tidsrum, visse mindre fødevareleverandører og import fra lande/territorier med lignende fødevaresikkerhedssystemer som dem, der anvendes i USA, samt visse øvrige kategorier.

Se en fyldestgørende liste over undtagelserne her.

Overgangsdatoer

Der er en række datoer, som importørerne skal overholde for at leve op til de nye FSVP-regler. Afgørende faktorer er størrelsen på modtagerfaciliteten, typen af importør og den dato, hvor leverandøren fra modtagerfaciliteten skal overholde de nye FSMA-regler.

Den tidligste frist var den 30. maj 2017, mens den sidste – for "meget små virksomheder" ifølge 21 CFR 112.3 – er fastsat til den 27. juli 2020. Find flere oplysninger om overgangsdatoerne her.

Forrige artikel

Gå til

Tilbage til oversigten

Gå til

Næste artikel

Gå til