• Take advantage of CETA

Learn > CETA

 

Udnyt fordelene ved CETA

CETA-handelsaftalen (the Comprehensive Economic and Trade Agreement) mellem EU og Canada trådte i kraft 21. september 2017 som en indledende aftale. Den åbner op for store forretningsmuligheder i begge regioner ved at gøre det nemmere at importere og eksportere varer og ydelser.

CETA kort fortalt

  • Aftalen fjerner omkring 98% af alle importafgifter mellem EU og Canada.
  • Endnu 1% af importafgifterne vil blive udfaset over en periode på op til syv år.
  • Det estimeres, at CETA vil spare europæiske eksportører for ca. 470 mia. euro om året.
  • Det er den første aftale af sin art mellem Europa og en anden større økonomi.
  • Det forventes, at EU’s økonomi bliver beriget med 12 mia. euro.

De største fordele for din forretning

  • Ved at skære de afgifter væk, som virksomheder skal betale i tolden, gør aftalen det billigere for virksomheder i EU at handle med Canada (og selvfølgelig også for canadiske virksomheder at handle her).
  • Aftalen kan blive starten på nye handelsrelationer, investeringsmuligheder, nemmere adgang til materialer og reservedele til dine produkter og meget mere.

Find ud af mere om denne og andre fordele på Europa-Kommissionens website.

Krav

For at opnå en importafgift på 0% skal de produkter, der importeres ind i Canada, have oprindelse i et EU-land (og oprindelse i Canada for produkter, der importeres til EU. Det er vigtigt at bemærke, at toldmyndighederne ikke vil udstede oprindelsescertifikater, og EUR1-formularen kan ikke anvendes som oprindelsesbevis. Oprindelsesbevis baserer sig nu på en angivelse og ikke et formelt certifikat.

Som eksportør skal du lave følgende oprindelsesangivelse på din handelsfaktura – eller andet handelsdokument – sammen med en fyldestgørende beskrivelse af dine produkter. Oprindelsesprodukterne drager således fordel af CETA i forhold til oprindelsesangivelsen.

Eksempel på en oprindelsesangivelse:

(Periode: fra___________ til __________)
Eksportøren af produkterne anført i dette dokument (toldautorisation nr. …*) erklærer, at, hvor intet andet er anført, disse produkter er af ... præferenceoprindelse.
___________________________________________________________________
(Sted og tid)
___________________________________________________________________
(Underskrift og printet navn på eksportør)

* For EU-eksportører er toldautorisationsnummeret firmaets autoriserede eksportørnummer (REX-nr.) og skal kun anvendes ved forsendelser med en værdi på over 6.000 euro. For forsendelser med en værdi på under 6.000 euro er REX-nr. ikke påkrævet.

Sådan tilmeldes du REX

Din forsendelse har en værdi på over 6.000 euro, men du er ikke registreret i REX-databasen endnu. Følg disse 3 trin.


Udfyld formularen for at ansøge om et autoriseret eksportørnummer (REX-nr.). Hvis det er første gang, du skal bruge et REX-nr., kan vi anbefale at læse REX-guiden (bemærk, at dokumentet er på engelsk).


Send den udfyldte formular til dit nationale toldkontor. Spørg eventuelt de lokale toldmyndigheder, om registrering kan foregå online.


Dernæst modtager du et REX-nr., som skal oplyses på oprindelsesangivelsen til handelsdokumentet, der beskriver produktet.

Næste skridt

Indtil CETA træder endeligt i kraft, skal de respektive EU-landes nationale myndigheder – og i visse tilfælde også de regionale – godkende CETA-aftalen i forhold til deres respektive lovkrav i landet.

Find sidste nyt om CETA på Europa-Kommissionens website ►