• Lithium Batteries

Sådan når dine litiumbatterier sikkert og lovligt frem

FedEx tager transport af dine forsendelser indeholdende litiumbatterier meget alvorligt og følger IATA’s (International Air Transport Association) og ICAO’s (International Civil Aviation Organization) regelsæt for transport af den type varer. Vi vil gerne sikre os, at du som afsender også ved, hvilke krav du skal opfylde, når du sender disse produkter. Og vi hjælper dig gerne med at løse de udfordringer og problemer, du kan støde på undervejs.

Litiumbatterier, som ofte bruges i enheder som mobiltelefoner, laptops, PDA’er, ure, kameraer og legetøj, klassificeres som ”farligt gods” i IATA’s regelsæt for farligt gods (DG - Dangerous Goods), da forsendelser med opladte batterier under visse forhold kan overophede og antænde. Derfor implementerer vi nu nogle forholdsregler, så dine forsendelser indeholdende litiumbatterier håndteres korrekt, fra det øjeblik de overdrages til FedEx på afhentningsstedet, til de leveres på slutdestinationen.

Når litiumbatterier klassificeres som farligt gods under transport, skal de anføres og klassificeres derefter og i visse tilfælde også emballeres, mærkes, etiketteres og ledsages af en afsendererklæring for farligt gods i henhold til IATA’s regelsæt for farligt gods. Klik her for mere information, og/eller kontakt din lokale FedEx kundeservice.

OBS! Fra 1. januar 2017 accepterer FedEx ikke længere litiumbatterier klassificeret som UN 3090 og UN 3480 i henhold til IATA’s regler under sektion II. Sådanne forsendelser skal i stedet klassificeres under sektion IA eller sektion IB. Kunder, som allerede står anført på vores liste over forhåndsgodkendte afsendere af UN 3090 og UN 3480, sektion II-varer, bliver automatisk overført til UN 3090 og UN 3480, sektion I. Du behøver altså ikke ansøge om en forhåndsgodkendelse igen. Find mere information om denne ændring i vores betingelser her.

Sådan sender og pakker du dine litiumbatterier

Når du sender en pakke indeholdende litiumbatterier, skal du anvende en stærk og afstivet emballage, og alt efter hvilken type litiumbatterier, der er tale om, kan ekstra mærkning og etikettering også være påkrævet. FedEx Paks kan ikke bruges som yderemballage til litiumbatterier, men det kan FedEx-mærkede kasser og rør til litiumbatterier under sektion II, der klargøres i henhold til emballeringsinstrukserne i IATA’s farligt gods-regelsæt.

Nedenfor finder du flere detaljer og retningslinjer for klargøring og emballering af forsendelser indeholdende litiumbatterier.

Retningslinjer for forsendelse og emballering af litiumbatterier under sektion II

Alle pakker indeholdende litiumbatterier kategoriseres som klasse 9 – andet farligt gods. Dog kan pakker indeholdende små litiumbatterier været fritaget for de fleste af IATA’s og ICAO’s krav, hvis de overholder IATA-betingelserne under sektion II, dvs. pakkeinstrukser (PI) 966 og 967 for litium-ion-batterier og 969 og 970 for litium-metalbatterier, efter skønnet behov.

Forsendelser indeholdende litium-metalbatterier pakket sammen med udstyr og litium-metalbatterier indeholdt i udstyr kan emballeres i henhold til IATA’s emballeringskrav under sektion II, hvis indholdet af metal eller metallegering i batterierne ikke overstiger 1 gram, og det samlede litiumindhold ikke overstiger 2 gram pr. celle.

Litium-ion-cellebatterier og litium-ion-batterier, der lever op til kravene i sektion II, skal overholde de generelle krav i henhold til emballeringsinstruksen. For litium-ion- eller litium-polymer cellebatterier overstiger watttime-estimeringen ikke 20 Wh (watttimer) eller 100 Wh pr. batteri.

Hver enkelt forsendelsesbetegnelse defineret af IATA under sektion II kan være pålagt ekstra krav i forhold til typen af godkendt yderemballage, vægtbegrænsninger og faldtest af pakker på 1,2 meter.

For at overholde IATA’s sektion II-betingelser skal forsendelser indeholdende litiumbatterier og -cellebatterier overholde de specifikke retningslinjer for emballering.

  • Sørg for, at dine litiumbatterier er pakket individuelt i en tætsluttende inderemballage, såsom bobleplast eller pap, hvor hvert batteri ligger beskyttet.
  • Adskil og beskyt litiumbatterierne for at forhindre kortslutninger eller kontakt med ledende materialer inde i pakken, som kan forårsage kortslutning.
  • Sørg for, at emballagen er godkendt (dvs. testet) og lever op til kravene i de enkelte test under UN-testmanualen ”Manual of Tests and Criteria”, del III, underafsnit 38.
  • Sørg for, at litiumbatterierne er helt omsluttet (fx i udstyr eller omgivet af plastik med luftbobler, der forhindrer bevægelse), bortset fra de tilfælde, hvor de korrekte forsendelsesbetegnelser slutter med ”indeholdt i udstyr”.
  • Placer indholdet i en kraftig yderemballage.
  • Sørg for korrekt etikettering og dokumentation.

 

Du skal anføre UN-nummeret på litiumbatteri-mærkaten (IATA, figur 7.1 C), som kan anvendes fra 1. januar 2017. Hvis du foretrækker at bruge din egen fortrykte emballage eller egne etiketter, som du allerede har på lager, til litiumbatterierne sammen med litiumbatteri-etiketten (IATA, figur 7.4 H), kan du forsat bruge dem frem til 31. december 2018, hvorefter litiumbatteri-mærkaten bliver et krav. Bemærk: Hvis du anvender litiumbatteri-etiketten, bedes du tilføje UN-nummeret på den pakke, som etiketten hører til [FX-05]. Fra 1. juli 2017 bliver det et krav fra FedEx.

 

Litiumbatteri-etiket
(gyldig frem til 31. december 2018)

Lithium Battery Mark

* Placering af UN-nummer/-numre
** Placering af telefonnummer for ekstra info

Litiumbatteri-mærkat
(gyldig fra 1. januar 2017)

Lithium Battery Label

IATA’s retningslinjer for forsendelse og emballering af litiumbatterier under sektion I

Lithium batteries, both lithium ion and lithium metal, are fully regulated dangerous goods when prepared under Section IA IATA Litiumbatterier, både litium-ion og litium-metal, reguleres fuldt ud som farligt gods og hører under IATA’s regelsæt, sektion IA. Sådanne varer skal identificeres, klassificeres, emballeres, mærkes og etiketteres korrekt. Derudover skal der udstedes en afsendererklæring for farligt gods, som underskrives af en farligt gods-specialist.

Kravene under sektion IB gælder for litium-metalcellebatterier med et litium-metalindhold, der ikke overstiger 1 gram, og litium-metalbatterier med et litium-metalindhold, der ikke overstiger 2 gram pakket i kvantiteter, der overstiger den tilladte mængde under sektion II, tabel 968-II. Alle forsendelser under sektion IB skal ledsages af en afsendererklæring for farligt gods, og “IB” skal anføres efter pakkeinstruksen, enten under pakkeinstrukssektionen eller under autorisationen.

UN 3480, litium-ion-batterier under sektion IA og IB, kan sendes med angivelse af en ladningstilstand (SoC - State of Charge) på maks. 30% uden myndighedsgodkendelse fra både oprindelseslandet/-territoriet og håndteringslandet/-territoriet . UN 3480, litium-ion-batterier, og UN 3090, litium-metalbatterier, skal anføres som ”Cargo Aircraft Only”, og pakkerne skal være mærket med en etiket, hvor der står ”IATA Cargo Aircraft Only.

Du skal anføre UN-nummeret på litiumbatteri-mærkaten (IATA, figur 7.1 C), som kan anvendes fra 1. januar 2017. Hvis du foretrækker at bruge din egen fortrykte emballage eller egne etiketter, som du allerede har på lager, til litiumbatterierne sammen med litiumbatteri-etiketten (IATA, figur 7.4 H), kan du forsat bruge dem frem til 31. december 2018, hvorefter litiumbatteri-mærkaten bliver et krav. Bemærk: Hvis du anvender litiumbatteri-etiketten, bedes du tilføje UN-nummeret på den pakke, som etiketten hører til [FX-05]. Fra 1. juli 2017 bliver det et krav fra FedEx.

 

Litiumbatteri-etiket
(gyldig frem til 31. december 2018)

Lithium Battery Mark

* Placering af UN-nummer/numre
** Placering af telefonnummer for ekstra info

Litiumbatteri-mærkat
(gyldig fra 1. januar 2017)

Lithium Battery Label

 

FedEx arbejder dedikeret for at transportere dine forsendelser indeholdende litiumbatterier sikkert frem til slutdestinationen. For at det kan lade sig gøre er det vigtigt under klargøringen af dine forsendelser indeholdende litiumbatterier, at batterierne på ingen måde er fejlbehæftede, beskadigede eller potentielt kan udvikle sig farligt i forhold til overophedning, brand eller kortslutning.

Du er meget velkommen til at kontakte din lokale rådgiver eller kundeservice, hvis du har yderligere spørgsmål.