Luk
FedEx Ship Manager® Hjælp
Udskriv Udskriv
FedEx Ship Manager® Hjælp – Adressebog – adressekontrollen i adressebogen
Hjælpefunktioner
Menuen Hjælp
Klik på menuen Hjælp øverst på hver side for at få adgang til følgende værktøjer:
  • Hjælp i forbindelse med denne side – Omfatter ofte stillede spørgsmål, specifikke anvisninger og yderligere oplysninger til de sektioner og processer, du ser på skærmen.
  • Online teknisk support – Giver dig mulighed for at finde svar online, chatte online med en FedEx-medarbejder for at få teknisk support eller sende et spørgsmål.
  • Interaktiv hjælpeguide – Viser en demo, giver mulighed for, at du kan øve dig ved hjælp af vores programmer, få hjælp under faktiske transaktioner og udskrive brugerguiden og oplysningerne under "Nyheder".

Kontakt FedEx
Se FedEx kundeservice for at få oplysninger om, hvordan du kan kontakte FedEx via e-mail, post eller telefon.


Resultater af FedEx AdressekontrolVælg et resultat
Klik på Vælg ved siden af den indstilling, du vil bruge under MULIGE OVERENSSTEMMELSER.


Rediger en adresse
Klik på Rediger på skærmbilledet med resultater af Adressekontrol for at redigere oplysningerne på skærmbilledet Rediger adresse.


Gem valg
  • Marker afkrydsningsfelterne for de indtastede adresser for at gemme den adresse, du oprindeligt indtastede.
  • Marker afkrydsningsfelterne for de foreslåede ændringer for at gemme en foreslået ændring fra resultaterne.
  • Klik på Gem valg, når du har valgt den ønskede adresse.

Tilpas adressekontrol
Klik på fanen Tilpas på skærmbilledet Adressebog for at angive standarder for automatisk adressekontrol og visning af resultater. Se yderligere oplysninger under Tilpas. Se generelle oplysninger om FedEx Adressekontrol under Adressekontrol.Disse oplysninger stilles til rådighed for dig, og brugen af dem er underkastet FedEx' automatiseringsaftale, i henhold til hvilken du har fået adgang til eller er blevet autoriseret til at benytte FedEx Ship Manager at fedex.com. Der gives ingen garantier i forbindelse med disse oplysninger, og FedEx afviser udtrykkeligt alle garantier, herunder uden indskrænkning IMPLICITTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enhver konflikt mellem disse oplysninger og automatiseringsaftalen eller transportaftalen mellem dig og FedEx eller mellem disse oplysninger og FedEx Serviceguide vil være underlagt automatiseringsaftalen, transportaftalen og FedEx Serviceguide i den nævnte rækkefølge. Din brug af disse oplysninger udgør din accept af disse betingelser.
Luk