Luk
FedEx Ship Manager® Hjælp
Udskriv Udskriv
FedEx Ship Manager® Hjælp – Tilpasning af adressebogen
Hjælpefunktioner

HjælpefunktionerMenuen Hjælp
Klik på menuen Hjælp øverst på hver side for at få adgang til følgende værktøjer:
 • Hjælp i forbindelse med denne side – Omfatter ofte stillede spørgsmål, specifikke anvisninger og yderligere oplysninger til de sektioner og processer, du ser på skærmen.
 • Online teknisk support – Giver dig mulighed for at finde svar online, chatte online med en FedEx-medarbejder for at få teknisk support eller sende et spørgsmål.
 • Interaktiv hjælpeguide – Viser en demo, giver mulighed for, at du kan øve dig ved hjælp af vores programmer, få hjælp under faktiske transaktioner og udskrive brugerguiden og oplysningerne under "Nyheder".

Kontakt FedEx
Se FedEx kundeservice for at få oplysninger om, hvordan du kan kontakte FedEx via e-mail, post eller telefon.


TilpasBekræftelsesmeddelelser
Klik på fanen Tilpas på skærmbilledet Adressebog, og vælg Aktiver eller Deaktiver bekræftelsesmeddelelser.
 • Aktiver – Der vises bekræftelsesmeddelelser nederst på skærmen, når der er udført bestemte handlinger i adressebogen, f.eks. sletning af en adresse eller en gruppe. Hvis handlingen kræver bekræftelse, skal brugeren vælge Ja eller Nej, inden der fortsættes.
 • Deaktiver – Der vises ikke bekræftelsesmeddelelser efter udførelse af handlinger i adressebogen. Handlinger fuldføres automatisk uden bekræftelse.

Tilpas Adressekontrol

Klik på fanen Tilpas på skærmbilledet Adressebog, og vælg de indstillinger for Adressekontrol, der passer bedst til dine forsendelsesbehov. Se generelle oplysninger om FedEx Adressekontrol under Adressekontrol.
 • Kontroller altid nye/ændrede adresser – Kontrollerer automatisk nye eller opdaterede adresser, når der bruges nye eller opdaterede adresser til oprettelse af en forsendelse, eller når der tilføjes eller opdateres en adresse i adressebogen, og når der importeres adresser fra en ekstern database. Resultaterne fra Adressekontrol vises, hvis der skal foretages ændringer.
 • Kontroller adresser for hver ( ) dage – Kontrollerer automatisk adresserne igen. Vælg på rullelisten det antal dage, der skal gå mellem adressekontrollerne.
 • Vis mulig adresse, hvis den eksakte adresse ikke blev fundet – Viser mulige adresser, når Adressekontrol ikke finder et resultat. Resultaterne kan vise, hvilke oplysninger der mangler i adressen. Alternativer vises kun, hvis de er faktiske, gyldige adresser.
 • Vis adresser med store og små bogstaver (f.eks. Algade 100) – Viser adressetekst med store og små bogstaver.
 • Accepter automatisk ændringer i poststandarder – Giver automatisk adressekontrol med minimal indflydelse på forsendelsesprocessen. Hvis du markerer denne indstilling, giver du FedEx lov til at rette stavefejl i gadenavnet, uden at du skal give dit samtykke i de enkelte tilfælde.
 • Skjul statusindikatoren for adressekontrol – Skjuler statusindikatoren, hvis en adresse er blevet kontrolleret.

Gem dine valg

Klik på Gem, når du har foretaget de ønskede valg. Du kommer tilbage til skærmbilledet Adresser.Disse oplysninger stilles til rådighed for dig, og brugen af dem er underkastet FedEx' automatiseringsaftale, i henhold til hvilken du har fået adgang til eller er blevet autoriseret til at benytte FedEx Ship Manager at fedex.com. Der gives ingen garantier i forbindelse med disse oplysninger, og FedEx afviser udtrykkeligt alle garantier, herunder uden indskrænkning IMPLICITTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enhver konflikt mellem disse oplysninger og automatiseringsaftalen eller transportaftalen mellem dig og FedEx eller mellem disse oplysninger og FedEx Serviceguide vil være underlagt automatiseringsaftalen, transportaftalen og FedEx Serviceguide i den nævnte rækkefølge. Din brug af disse oplysninger udgør din accept af disse betingelser.
Luk