Luk
FedEx Ship Manager® Hjælp
Udskriv Udskriv
FedEx Ship Manager® – Adressebog
Grupper

Hjælpefunktioner


Menuen Hjælp

Klik på menuen Hjælp øverst på hver side for at få adgang til følgende værktøjer:
 • Hjælp i forbindelse med denne side – Omfatter ofte stillede spørgsmål, specifikke anvisninger og yderligere oplysninger til de sektioner og processer, der vises på skærmen.
 • Online teknisk support – Giver dig mulighed for at finde svar online, chatte online med en FedEx-medarbejder for at få teknisk support eller sende et spørgsmål.
 • Interaktiv hjælpeguide – Viser en demo, giver mulighed for, at du kan øve dig ved hjælp af vores programmer, få hjælp under faktiske transaktioner og udskrive brugerguiden og oplysningerne under "Nyheder".

Kontakt FedEx

Kontakt FedEx Kundeservice for at få oplysninger om, hvordan du kontakter FedEx via e-mail, post eller telefon.

Ofte stillede spørgsmål


 1. Hvad er en gruppe?
 2. Hvordan opretter jeg en gruppe?
 3. Hvordan sender jeg til en gruppe?
 4. Hvordan opdaterer jeg en gruppe?
 5. Hvordan sletter jeg en gruppe?

Grupper


Ved hjælp af en gruppe kan du spare tid, hvis du sender den samme type pakke til flere modtagere.
 • Du kan oprette grupper med op til 10 modtagere.
 • Hvis du vil sikre, at alle forsendelser overholder kravene for destinationen, bør alle medlemmerne i en gruppe være i samme land.
  • Kravene for destinationen kan omfatte begrænsninger for vægt og deklareret toldværdi samt krav om international dokumentation.
 • Hvis du har importeret adresser fra et andet program, kan de importerede modtageroplysninger være ufuldstændige.
  • De modtagere, for hvilke oplysningerne er ufuldstændige, vises ikke i adressebogen på skærmbilledet Opret ny gruppe.
  • Hvis modtagerne skal kunne gøres til medlem af en gruppe, skal du udfylde alle de obligatoriske oplysninger for modtagerne i adressebogen.
 • Hvis du ikke får en etiket for et af gruppemedlemmerne, er gruppemedlemmet ikke kvalificeret til den valgte service.
  • Du modtager en fejlmeddelelse om, hvorfor etiketten ikke blev oprettet.
  • Du kan udskrive dette skærmbillede, så du kan bruge det som reference, når du opretter en ny forsendelsesetiket for modtageren.
 • Det er vigtigt, at du kontrollerer, at antallet af udskrevne etiketter stemmer overens med det antal forsendelser, du skal sende.
  • Kontroller desuden, at etiketterne er sat på de rigtige pakker.
 • Det er ikke muligt at sende FedEx Express Freight-forsendelser som gruppeforsendelser.

Opret en ny gruppe

Vælg Opret ny gruppe fra fanebladet Grupper, og indtast gruppeoplysningerne på skærmbilledet til Opret ny gruppe. Se Opret eller rediger gruppe for yderligere oplysninger.

Administration af grupper

Vælg Grupper fra fanebladet Grupper på skærmbilledet til adressebogen for at søge, redigere, slette, kontrollere adresser og sende til grupper.

Søg grupper

 • Indtast dine søgekriterier i tekstboksen Søg, og vælg på rullelisten det felt, der skal søges i. De grupper, der stemmer overens med dine søgekriterier, vises i tabellen.

Vælg grupper, der skal vises

Brug en af følgende indstillinger:
 • Vælg det antal adresser, der skal vises, på rullelisten Pr. side.
 • Klik på Alle eller et bogstav fra indstillingerne under Vis.

Sorter grupper

 • Klik på en kolonneoverskrift for at sortere tabellen i stigende eller faldende orden.

Rediger en gruppe

 • Marker en bestemt gruppe, og klik på Rediger.
 • Rediger derefter gruppeoplysningerne på skærmbilledet Rediger gruppe.
 • Du kan gennemgå Opret eller rediger gruppe for yderligere oplysninger.

Slet en gruppe

 • Vælg gruppen, og klik på Slet.
 • Klik på Ja for at bekræfte sletningen, hvis du bliver bedt om det.

Kontroller adresser i en gruppe

 • Vælg gruppen, og klik på Kontroller adresser.
 • Se yderligere oplysninger om brug af resultaterne under Resultater af Adressekontrol.
 • Se yderligere oplysninger om tilpasning af Adressekontrol under Tilpas.
 • Du kan også se generelle oplysninger om FedEx Adressekontrol under Adressekontrol.

Forsendelse til en gruppe

 1. Brug en af følgende indstillinger for at starte:
  • Vælg gruppen fra hovedskærmbilledet Grupper, og klik på Send.
  • Vælg Opret en forsendelse under fanen Forbered forsendelse.
  • Vælg Send til gruppe i Til fra rullelisten Kontakt ID.
  • Vælg derefter gruppen for din forsendelse.
 2. Udfyld de obligatoriske oplysninger på skærmbilledet Opret en forsndelse for at udskrive etiketter til hver modtager i gruppen.
  • Alle forsendelsesoplysningerne skal være de samme for alle modtagerne i gruppen.
  • Dette omfatter servicetype, pakketype, vægt, tolddeklareret værdi og andre relevante felter.
  • Hvis du angiver indstillingerne for e-mailmeddelelser eller FedEx InSight, gælder disse indstillinger for alle pakkerne.
  • For internationale forsendelser skal alle kundeoplysningerne være de samme for alle pakker.


Disse oplysninger stilles til rådighed for dig, og brugen af dem er underkastet FedEx' automatiseringsaftale, i henhold til hvilken du har fået adgang til eller er blevet autoriseret til at benytte FedEx Ship Manager® fedex.com. Der gives ingen garantier i forbindelse med disse oplysninger, og FedEx afviser udtrykkeligt alle garantier, herunder uden indskrænkning IMPLICITTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enhver konflikt mellem disse oplysninger og automatiseringsaftalen eller transportaftalen mellem dig og FedEx eller mellem disse oplysninger og FedEx Serviceguide vil være underlagt automatiseringsaftalen, transportaftalen og FedEx Serviceguide i den nævnte rækkefølge. Din brug af disse oplysninger udgør din accept af disse betingelser.
Luk