Luk
FedEx Ship Manager® Hjælp
Udskriv Udskriv
FedEx Ship Manager® – Adressebog
Rediger Grupper

Hjælpefunktioner


Menuen Hjælp

Klik på menuen Hjælp øverst på hver side for at få adgang til følgende værktøjer:
 • Hjælp i forbindelse med denne side – Omfatter ofte stillede spørgsmål, specifikke anvisninger og yderligere oplysninger til de sektioner og processer, der vises på skærmen.
 • Online teknisk support – Giver dig mulighed for at finde svar online, chatte online med en FedEx-medarbejder for at få teknisk support eller sende et spørgsmål.
 • Interaktiv hjælpeguide – Viser en demo, giver mulighed for, at du kan øve dig ved hjælp af vores programmer, få hjælp under faktiske transaktioner og udskrive brugerguiden og oplysningerne under "Nyheder".

Kontakt FedEx

Kontakt FedEx Kundeservice for at få oplysninger om, hvordan du kontakter FedEx via e-mail, post eller telefon.

Ofte stillede spørgsmålOpret eller rediger en gruppe


Opret en ny gruppe

 • Vælg Opret ny gruppe fra fanebladet Grupper på adressebogen.
 • Du kan sortere, søge eller klikke på de adresser, der skal vises i tabellen i adressebogen.
 • Indtast et specifikt gruppenavn, gruppe-ID og en gruppebeskrivelse for at identificere gruppen.
 • Marker en eller flere modtagere i tabellen i adressebogen, og klik på Tilføj.
 • Klik på Gem for at gemme de nye grupper og vende tilbage til hovedskærmbilledet for Grupper.

Rediger en gruppe

 1. Klik på fanebladet Grupper skærmbilledet Adressebog.
 2. Vælg gruppen, og klik på Rediger.
 3. Rediger oplysningerne, og klik på Gem.

Vælg grupper, der skal vises

 • Klik i Vis på Alle eller et bogstav i alfabetet for at vælge de grupper, der skal vises.

Sorter grupper

 • Vælg Alle adressebogsindtastninger fra rullelisten Sorter for at få vist og sorteret alle adresser i din adressebog i alfabetisk rækkefølge.
 • Vælg Liste over eksisterende grupper fra rullelisten Sorter for at få vist og sorteret alle grupper i din adressebog i alfabetisk rækkefølge.

Søg grupper

 1. Indtast et søgekriterie eller søgeord i søgetekstboksen.
 2. Vælg det felt, der skal søges i, fra rullelisten.
 3. De adresser, der stemmer overens med dine søgekriterier, vises i tabellen.

Føj modtagere til en gruppe

 1. Vælg eller indtast gruppenavnet, gruppe-ID og gruppebeskrivelsen for at identificere gruppen.
  • Hvis du vælger et gruppenavn på rullelisten, udfyldes de resterende gruppeoplysninger automatisk.
 2. Marker en eller flere modtagere i tabellen i adressebogen, og klik på Tilføj.
 3. Klik på Gem for at gemme dine valg og vende tilbage til hovedskærmbilledet for Grupper.

Fjern modtagere fra en gruppe

 1. Vælg eller indtast gruppenavnet, gruppe-ID og gruppebeskrivelsen for at identificere gruppen.
  • Hvis du vælger et gruppenavn på rullelisten, udfyldes de resterende gruppeoplysninger automatisk.
 2. Vælg en eller flere modtagere i tabellen over gruppemedlemmer, og klik på Fjern.
 3. Klik på Gem for at gemme dine valg og vende tilbage til hovedskærmbilledet for Grupper.

Tilføj eller fjern alle modtagere fra en gruppe

Sæt kryds i afkrydsningsoverskriften i afkrydsningsspalten for at vælge alle modtagere, og klik på Tilføj eller Fjern.


Disse oplysninger stilles til rådighed for dig, og brugen af dem er underkastet FedEx' automatiseringsaftale, i henhold til hvilken du har fået adgang til eller er blevet autoriseret til at benytte FedEx Ship Manager® fedex.com. Der gives ingen garantier i forbindelse med disse oplysninger, og FedEx afviser udtrykkeligt alle garantier, herunder uden indskrænkning IMPLICITTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enhver konflikt mellem disse oplysninger og automatiseringsaftalen eller transportaftalen mellem dig og FedEx eller mellem disse oplysninger og FedEx Serviceguide vil være underlagt automatiseringsaftalen, transportaftalen og FedEx Serviceguide i den nævnte rækkefølge. Din brug af disse oplysninger udgør din accept af disse betingelser.
Luk