Luk
FedEx Ship Manager® Hjælp
Udskriv Udskriv
FedEx Ship Manager® – Adressebog
Importer/eksporter

Hjælpefunktioner


Menuen Hjælp

Klik på menuen Hjælp øverst på hver side for at få adgang til følgende værktøjer:
 • Hjælp i forbindelse med denne side – Omfatter ofte stillede spørgsmål, specifikke anvisninger og yderligere oplysninger til de sektioner og processer, der vises på skærmen.
 • Online teknisk support – Giver dig mulighed for at finde svar online, chatte online med en FedEx-medarbejder for at få teknisk support eller sende et spørgsmål.
 • Interaktiv hjælpeguide – Viser en demo, giver mulighed for, at du kan øve dig ved hjælp af vores programmer, få hjælp under faktiske transaktioner og udskrive brugerguiden og oplysningerne under "Nyheder".

Kontakt FedEx

Kontakt FedEx Kundeservice for at få oplysninger om, hvordan du kontakter FedEx via e-mail, post eller telefon.

Ofte stillede spørgsmålImport af adresser


 1. Klik på fanebladet Importer/eksporter på skærmbilledet Adressebog.
 2. Vælg Import fra rullelisten over handlingsmuligheder. Bemærk: Hvis du er bruger af Forsendelsesadministration, er det muligt, at du har adgang til flere funktioner på rullelisten:
  • Importer til personlig adressebog
  • Importer til central adressebog
  • Eksporter fra personlig adressebog
  • Eksporter fra central adressebog
 3. Klik på Udskift adressebog for at udskifte adresserne i adressebogen med de importerede adresser.
  • Du behøver ikke sætte kryds ved denne option for at tilføje de importerede adresser til adressebogen.
 4. Vælg import af adresserne som modtagere, afsendere, broker, både modtager/afsender eller alle (modtager, afsender og broker).
 5. Vælg filtypen, eller Knyt mine filfelter med FedEx-importskabelonen.
 6. Hvis du vil importere adresserne ved hjælp af en skabelon i kommasepareret format, skal du klikke på Hent en .CSV-eksempelfil.
 7. Klik på Gennemse, og vælg den fil, du vil importere.
 8. Vælg filtypen fra rullelisten.
 9. Klik på Importer for at fuldføre importprocessen og vende tilbage til skærmbilledet Adresser.

Knyt mine filfelter med FedEx-importskabelonen

Skærmbilledet Tilknytning af felter vises, efter du klikker på Import efter du har valgt Knyt mine filfelter til FedEx-importskablonen.
 1. Vælg et felt, der skal tilknyttes, og klik på Knyt til ud for det tilsvarende FedEx-felt.
 2. Hvis du vil fjerne et tilknyttet felt, skal du klikke på Fjern ud for det tilsvarende FedEx-felt.
 3. Når du er færdig med at tilknytte felterne, skal du klikke på Brug denne tilknytning for at fuldføre importprocessen og vende tilbage til skærmbilledet Adresser.

Se seneste importrapport

Klik på Se seneste importrappart for at rette kontakter, som er blevet importeret med fejl. Kontakter, som er blevet importeret med fejl, vises i importrapporten men ikke i adressebogen.

Eksport


 1. Vælg fanebladet Importer/eksporter på skærmbilledet Adressebog.
 2. Vælg Import fra rullelisten over handlingsmuligheder. Bemærk: Hvis du er bruger af Forsendelsesadministration, er det muligt, at du har adgang til flere funktioner på rullelisten:
  • Importer til personlig adressebog
  • Importer til central adressebog
  • Eksporter fra personlig adressebog
  • Eksporter fra central adressebog
 3. Marker de adresser, der skal eksporteres, og gem dem i en .csv-fil.
 4. Klik på Eksporter.
 5. Vælg eller skriv filnavnet med filtypen .csv.


Disse oplysninger stilles til rådighed for dig, og brugen af dem er underkastet FedEx' automatiseringsaftale, i henhold til hvilken du har fået adgang til eller er blevet autoriseret til at benytte FedEx Ship Manager® fedex.com. Der gives ingen garantier i forbindelse med disse oplysninger, og FedEx afviser udtrykkeligt alle garantier, herunder uden indskrænkning IMPLICITTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enhver konflikt mellem disse oplysninger og automatiseringsaftalen eller transportaftalen mellem dig og FedEx eller mellem disse oplysninger og FedEx Serviceguide vil være underlagt automatiseringsaftalen, transportaftalen og FedEx Serviceguide i den nævnte rækkefølge. Din brug af disse oplysninger udgør din accept af disse betingelser.
Luk