Close
FedEx Ship Manager® Help
Print Print
FedEx Ship Manager® Create a Shipment
Create a Shipment

Hjælpefunktioner


Menuen Hjælp

 • Klik på menuen Hjælp øverst på hver side for at få adgang til følgende værktøjer:
 • Hjælp i forbindelse med denne side – Omfatter ofte stillede spørgsmål, specifikke anvisninger og yderligere oplysninger til de sektioner og processer, du ser på skærmen.
 • Online teknisk support – Giver dig mulighed for at finde svar online, chatte online med en FedEx-medarbejder for at få teknisk support eller sende et spørgsmål.
 • Interaktiv hjælpeguide – Viser en demo, giver mulighed for, at du kan øve dig i at bruge vores programmer, tilbyder hjælp under faktiske transaktioner, giver dig en brugerguide til udskrivning samt oplysninger om "Nyheder".

Kontakt FedEx

Se under FedEx kundeservice, hvordan du kontakter FedEx via e-mail, post eller telefon.

Opret en indenrigsforsendelse (kun USA og Canada)


Udfyld de påkrævede oplysninger på skærmbilledet Opret en forsendelse, og klik på Send for at udskrive din forsendelsesetiket.
For detaljeret hjælp til afsnittene i denne menu kan du enten fortsætte med at læse eller vælge et af de følgende specifikke emner. Du kan også klikke på Hjælp-linket øverst i hvert afsnit:

Opret en international forsendelse


Udfyld de påkrævede oplysninger på skærmbilledet Opret en forsendelse, og klik enten på Send eller Fortsæt.
 • Dokumentforsendelser: Når du sender dokumenter, der ikke har nogen videresalgsværdi, skal du klikke på Send for at udskrive forsendelsesetiketten.
 • Forsendelser af produkter/varer:Når der afsendes produkter eller varer, skal der klikkes på Fortsæt for at indtaste de krævede vareoplysninger og oplysninger til tolddokumenter. Klik derefter på Send for at udskrive forsendelsesetiketten og tolddokumenterne.
Hvis du ønsker detaljeret hjælp til afsnittene i denne menu, kan du læse videre eller vælge et af de følgende emner. Du kan også klikke på Hjælp-linket øverst i hvert afsnit.

Fra


Afsenderoplysninger

Brug en af følgende indstillinger for at ændre afsenderen:
 • Vælg en anden afsender vha. Gemte afsendere, Kontakt-ID, Firma eller Kontaktnavn fra rullelisterne i adressebogen.
 • Klik på Vælg adresse fra Microsoft Outlook®. Denne funktion skal være aktiveret i afsnittet Fra på skærmbilledet Præferencer.
 • Indtast alle de påkrævede oplysninger for en ny afsender.

Gem afsenderoplysninger

 • Gem som standardadresse: Angiver afsenderen som standardafsender for fremtidige forsendelser.
 • Gem ny afsender i adressebog: Gemmer en ny afsender, så afsenderen kan bruges til fremtidige forsendelser.
 • Gem ændringer i adressebog: Gemmer opdateringer i modtageroplysningerne i adressebogen.

Til


Modtageroplysninger

Brug en af følgende indstillinger til at indtaste eller vælge modtageroplysningerne.
 • Vælg en gemt afsender vha. Kontakt-ID, Firma eller Kontaktnavn fra rullelisterne i adressebogen.
 • Klik på Vælg adresse fra Microsoft Outlook®. Denne funktion skal være aktiveret i afsnittet Til på skærmbilledet Præferencer.
 • Indtast alle de påkrævede oplysninger for en ny modtager.
Bemærk: FedEx Express® og FedEx Ground® kan ikke levere til postboksadresser i USA. Som hovedregel kan internationale FedEx Express-forsendelser dog godt sendes til postboksadresser for de fleste lande, der betjenes af FedEx. Se FedEx Serviceguide på fedex.com/dk for at få oplysninger om undtagelser.

Hent EEI/SED-oplysninger

Klik på Hent EEI/SED-data for at importere EEI-data for en international forsendelse, herunder modtageroplysninger. Dette link skal være aktiveret i afsnittet Internationale præferencer på skærmbilledet Præferencer.

Foretag en detaljeret kontrol af adressen

Vælg denne indstilling, hvis du vil have, at FedEx kontrollerer din modtageradresse. Se Tilpas adressekontrol for at angive standardindstillinger for FedEx® Adressekontrol. Se flere oplysninger om FedEx Adressekontrol under FedEx Adressekontrol.

Dette er en privatbolig

 • Vælg denne indstilling for at angive, at du sender til en privatbolig inden for USA i stedet for en erhvervsadresse. En privatbolig defineres som et hjem eller en privat bolig, selv om der drives erhverv fra hjemmet.
 • Der opkræves gebyr for levering til en privatbolig. Se FedEx Serviceguide på fedex.com/dk for at få yderligere oplysninger om gebyrer for levering til privatbolig.
 • Levering til privatboliger kræver for de fleste forsendelsers vedkommende ikke længere en underskrift for FedEx Express-forsendelser, medmindre du vælger en FedEx ® Delivery Signature Option.

Gem modtageroplysninger

 • Gem ny modtager i adressebog: Gemmer afsenderen, så afsenderen kan bruges senere.
 • Gem ændringer i adressebog: Gem opdateringer i modtageroplysningerne i adressebogen.

Kontrollér det offentlige register over dårlige handelspartnere

Hvis du opretter en international forsendelse, skal du klikke på denne option for at åbne værktøjet Denied Party Screening, som henter potentielt tilsvarende modtagere fra offentlige lister over lande, enkeltpersoner, firmaer eller andre organisationer, der er underlagt økonomiske eller handelsmæssige sanktioner.

Krav til postnumre og påvirkede lande

Modtagerpostnumre kræves, når der sendes til bestemte lande. Ved hjælp af postnumre kan forsinkelser minimeres, og pakker kan sendes mere effektivt til deres destinationer. Der følger nu en liste over lande, som kræver et postnummer. Det korrekte format for hver postnummer er angivet i tabellen herunder. Andre formater kan også blive accepteret. Dette varierer afhængigt af destinationslandet.
LandValgfrit post-præfiks# postnummercifrePostnummermønster
A = Alfabetisk
N = Numerisk
Australien Ingen 4-jul-04 NNNN
Østrig A 4-jul-04 NNNN
Belgien B- 4-jul-04 NNNN
Brasilien Ingen 8 NNNNNNNN
Canada Ingen 6 ANA NAN
Kina CN- 6 NNNNNN
Danmark DK- 4-jul-04 NNNN
Finland FI- 5 NNNNN
Frankrig F- 5 NNNNN
Tyskland D- 5 NNNNN
Grækenland GR- 5 NNNNN
Indien IN- 6 NNNNNN
Indonesien Ingen 5 NNNNN
Italien I- 5 NNNNN
Japan Ingen 7 NNNNNNN
Luxemburg LU- 4-jul-04 NNNN
Malaysia Ingen 5 NNNNN
Mexico CP- 5 NNNNN
Holland NL- 6 NNNNAA
Norge N- eller NO- 4-jul-04 NNNN
Filippinerne Ingen 4-jul-04 NNNN
Portugal PT- 4-jul-04 NNNN
Puerto Rico Ingen 5 NNNNN
Rusland Ingen 6 NNNNNN
Singapore Ingen 6 NNNNNN
Sydafrika Ingen 4-jul-04 NNNN
Sydkorea Ingen 6 NNNNNN
NNN-NNN
Spanien Ingen 5 NNNNN
Sverige SE- 5 NNNNN
Schweiz CH- 4-jul-04 NNNN
Thailand Ingen 5 NNNNN
Tyrkiet Ingen 5 NNNNN
Storbritannien (Det Forenede Kongerige (UK)) Ingen Diverse AANNAA
AANANAA
AANNNAA
ANNAA
ANANAA
ANNNAA
USA Ingen 5 NNNNN


Detaljer om pakker og forsendelse


Servicetype

Vælg servicetypen på rullelisten. Se FedEx Serviceguide på fedex.com for at få yderligere oplysninger om FedEx-serviceydelser og leveringsbetingelser. Vær opmærksom på, at du skal have adgang og være autoriseret til at sende med FedEx Ground. Ring på 1.800.GoFedEx (1.800.463.3339) for at anmode om, at din konto indrettes til forsendelse med FedEx Ground.

Pakketype

Vælg pakketypen fra rullelisten. Se FedEx Serviceguide på fedex.com for at få yderligere oplysninger om FedEx-pakker. Se Bestil emballage online, hvis du skal bestille FedEx-lommer og -emballage.

Antal pakker

 • Hvis du sender mere end én pakke, og de alle har samme vægt og mål, skal du klikke på Ja til spørgsmålet Er pakkerne identiske?
 • Hvis du sender mere end én pakke, og ikke alle pakker er identiske, skal du klikke på Nej og indtaste den individuelle pakkeoplysning i afsnittet Multiple-Piece Shipment-detaljer (MPS) (flerstyksforsendelser). Dette afsnit er begrænset til 10 rækker. Din samlede forsendelse er begrænset til 25 pakker.
 • For internationale vareforsendelser fra USA eller Puerto Rico kan FedEx Ship Manager® ikke bruges til at sende flere pakker til den samme modtager på den samme dag, hvis en enkelt vare i forsendelsen har en værdi på mere end USD 2.500.

Vægt eller Vægt pr. pakke

 • Angiv vægten af din forsendelse. Hvis din forsendelse indeholder flere pakker, og de alle er identiske, skal du indtaste vægten pr. pakke.
 • FedEx forbeholder sig retten til at veje og måle pakken/pakkerne igen. Din pris kan blive ændret baseret på den faktiske vægt og de faktiske mål.
 • Hvis du bruger en vægt til automatisk at udfylde dette felt, skal du vælge Brug vægt i afsnittet Printer- og vægtfunktioner på skærmbilledet Præferencer.

Mål

 • Vælg en gemt målprofil på rullelisten, eller klik på Indtast mål manuelt.
 • Minimumspakkemålene er 1 tomme/cm for hvert mål:
Du kan gemme mål til brug i fremtidige forsendelser ved at vælge Gem målprofil og indtaste profilnavnet (op til 10 tegn). Du kan gemme op til 20 profiler. Hvis du vil se, ændre eller slette målprofiler, skal du vælge Mål under fanen Mine lister. Se yderligere oplysninger under Mål.

Deklareret værdi/transportværdi eller Deklareret værdi/transportværdi pr. pakke

Indtast den deklarerede værdi for forsendelser inden for USA og Canada eller transportværdien for internationale forsendelser. Hvis din forsendelse indeholder flere pakker, og de alle er identiske, skal du indtaste værdien pr. pakke.
 • Deklareret værdi: Den deklarerede værdi for en pakke repræsenterer FedEx' maksimale erstatningsansvar i forbindelse med den pågældende pakkes forsendelse, herunder, men ikke begrænset til, eventuelt tab, skade, forsinkelse, forkert levering, manglende levering, forkerte oplysninger, manglende fremskaffelse af oplysninger eller manglende levering af oplysninger vedrørende forsendelsen. Det er afsenders ansvar at bevise eventuelle skader. Afsender påtager sig risikoen for eventuelt tab ud over den deklarerede værdi. Du kan overføre risikoen ved at tegne en forsikring hos en forsikringsudbyder efter eget valg. Kontakt en forsikringsagent eller -mægler, hvis du ønsker at forsikre forsendelsen.
 • Transportværdi: Transportværdien er salgsprisen eller erstatningsomkostningerne for indholdet af en international forsendelse. Den deklarerede værdi for transporten repræsenterer det maksimale erstatningsansvar for FedEx i forbindelse med denne forsendelse. Afsender påtager sig risikoen for ethvert eventuelt tab ud over den deklarerede værdi. Denne værdi bør være den samme på FedEx Ship Manager-forsendelsesdokumentet og på handelsfakturaen, hvis denne kræves. Transportværdien må ikke overstige toldværdien. Se gebyrerne i kapitlet om betingelser i FedEx Serviceguide eller de gældende standardbetingelser for at læse om yderligere detaljer og begrænsninger.

Forsendelsesdato

Du kan behandle en forsendelse og udskrive etiketter op til 10 dage i forvejen for FedEx Express-forsendelser. Den faktiske forsendelsesdato udskrives på etiketten.

Lørdagslevering

Vælg denne mulighed, hvis du vil have FedEx til at levere din forsendelse på en lørdag.
 • For USA og Canada tilbydes lørdagslevering for indenrigsforsendelsermed FedEx Express for FedEx First Overnight, FedEx Priority Overnight og FedEx 2Day til udvalgte steder. Kontakt dit lokale FedEx-kontor for at få oplysninger om de steder, hvor der er lørdagslevering. Nogle af disse serviceydelser kan medføre et særligt gebyr.
 • For FedEx First Overnight® Freight, FedEx 1Day® Freight, FedEx 2Day® Freight og FedEx International Priority® Freight kan der foretages lørdagslevering til udvalgte destinationer i USA og udvalgte internationale destinationer. Kontakt dit lokale FedEx-kontor for at få oplysninger om de steder, hvor der er lørdagslevering. Der tillægges et FedEx Express Freight-gebyr for denne service.

Handelsfakturaindstillinger

Handelsfakturaen er det mest almindelige dokument til toldbehandling af din forsendelse. Den er typisk nødvendig for forsendelse uden dokumenter, men er forskellig fra land, størrelse, vægt, kvantitet og værdi. Se Handelsfaktura for krav vedr. FedEx Express og FedEx Ground International.

FedEx International Ground®

Hvis du vælger FedEx International Ground som servicetype, kan du vælge en af følgende muligheder:
 • Jeg vil bruge min egen handelsfaktura/proforma-faktura: FedEx Ship Manager opretter ikke en handelsfaktura online. Se FedEx International Documentation, hvis du gerne vil oprette en handelsfaktura ved hjælp af FedEx® Global Trade Manager.
 • Jeg vil oprette en handelsfaktura for FedEx Ground: Der oprettes en handelsfaktura online i FedEx Ship Manager.

Pakkens indhold – dokumenter

 1. Pakkens indhold Klik på Dokumenter, hvis din internationale forsendelse indeholder breve, erklæringer, ansøgninger eller andre typer korrespondance, der ikke er til videresalg.
 2. Dokumentbeskrivelse: Vælg den beskrivelse på rullelisten, som bedst beskriver dit dokument, eller klik på Din dokumentbeskrivelse, og indtast en beskrivelse i tekstboksen. Klik eventuelt på Gem som min standardbeskrivelse.
 3. Hvis du vælger Ingen salgsværdi, skal du fortsætte med afsnittet Faktureringsoplysninger. Hvis du vælger en anden beskrivelse, skal du fortsætte herunder.
 4. Forsendelsens formål: Vælg forsendelsens formål på rullelisten. Disse oplysninger udskrives på handelsfakturaen. Hvis der ikke vælges et formål, angives feltet til Handel, hvorefter forsendelsen toldbehandles i henhold til landets foranstaltninger med hensyn til handelsforsendelser.
  • Handel: Alle forsendelser, der sælges eller sendes gratis, fra en forretningsenhed til en anden med henblik på videresalg eller på anden måde at blive forbrugt i virksomhedens drift.
  • Gave: Alle forsendelser, der indeholder varer, der gives som spontan gave fra en privatperson til en anden, og som ikke sendes af en virksomhed eller overdrages til en virksomhed.
  • Eksempel: Alle forsendelser, der indeholder varer, der sendes gratis, og som er blevet mærket eller på anden måde gjort usalgbare, så de kun kan bruges som handelsprøver, og som sendes med henblik på at skaffe en ordre eller for at fremme en eksisterende ordre fra en anden part.
  • Returnering og reparation: Varer, der sendes til reparation, eller som tidligere er blevet eksporteret med henblik på reparation, og som returneres efter reparationen.
  • Personlige ejendele: Alle forsendelser, der indeholder personlige artikler, f.eks. uledsaget bagage og indbo, der sendes i forbindelse med flytning.
  • Personlig brug: Alle forsendelser, der indeholder nye varer til personlig brug, og som er købt i et andet land og sendes tilbage til en privatperson.
 5. Samlet toldværdi: Indtast den samlede værdi for alle dokumenterne i forsendelsen. I nogle lande er der begrænsninger på, hvor høj værdi dokumenterne må have. Toldværdien er den transaktionsmæssige pris eller salgsprisen for indholdet af forsendelsen, hvis den sælges. Hvis forsendelsen ikke skal sælges, skal toldværdien være en rimelig markedsværdi. Den rimelige markedsværdi er den pris, som en sælger ville kunne få for indholdet af forsendelsen, hvis det skulle sælges på det åbne marked. Nominelle værdier accepteres ikke af toldvæsenet og kan medføre bøder og/eller tilbageholdelse af forsendelsen.
  Bemærk: Hvis du vil beregne konvertering af fremmed valuta ved hjælp af Interbank-satsen, skal du klikke på ikonet Valutakonvertering ud for Total toldværdi på valutarullelisten. Dette værktøj skal kun betragtes som vejledende.
 6. Eksportdokumenter: Klik eventuelt på Udfyld handelsfaktura online. Se kravene til handelsfakturaer under Handelsfaktura.
 7. Kontroller Salgsbetingelserne, som er det punkt, hvor sælger har opfyldt sine forpligtelser, så varerne siges at være leveret til køber. Der er som standard valgt Free Carrier (FCA/FOB) på rullelisten.
 8. Yderligere fakturaoplysninger : Klik på dette link for at indtaste yderligere oplysninger (f.eks. fragt og forsikringsgebyrer) for at udskrive en handelsfaktura, der er oprettet online. De yderligere gebyrer, der indtastes i disse valgfri felter, tilføjes af afsenderen. Gebyrerne er ikke relateret til FedEx-gebyrer.

Pakkens indhold – produkter/varer

 1. Pakkens indhold: Klik på Produkter/varer, hvis din internationale forsendelse indeholder produkter eller varer (ikke dokumenter) eller dokumenter til videresalg.
 2. Forsendelsens formål: Vælg forsendelsens formål på rullelisten. Disse oplysninger udskrives på handelsfakturaen. Hvis der ikke vælges et formål, angives feltet til Handel, hvorefter forsendelsen toldbehandles i henhold til landets foranstaltninger med hensyn til handelsforsendelser.
  • Handel: Alle forsendelser, der sælges eller sendes gratis, fra en forretningsenhed til en anden med henblik på videresalg eller på anden måde at blive forbrugt i virksomhedens drift.
  • Gave: Alle forsendelser, der indeholder varer, der gives som spontan gave fra en privatperson til en anden, og som ikke sendes af en virksomhed eller overdrages til en virksomhed.
  • Eksempel: Alle forsendelser, der indeholder varer, der sendes gratis, og som er blevet mærket eller på anden måde gjort usalgbare, så de kun kan bruges som handelsprøver, og som sendes med henblik på at skaffe en ordre eller for at fremme en eksisterende ordre fra en anden part.
  • Returnering og reparation: Varer, der sendes til reparation, eller som tidligere er blevet eksporteret med henblik på reparation, og som returneres efter reparationen.
  • Personlige ejendele: Alle forsendelser, der indeholder personlige artikler, f.eks. uledsaget bagage og indbo, der sendes i forbindelse med flytning.
  • Personlig brug: Alle forsendelser, der indeholder nye varer til personlig brug, og som er købt i et andet land og sendes tilbage til en privatperson.
 3. Total toldværdi:
  Indtast den totale værdi for alle produkter eller varer i forsendelsen. I nogle lande er der begrænsninger på, hvor høj værdi produkterne eller varerne må have. Toldværdien er den transaktionsmæssige pris eller salgsprisen for indholdet af forsendelsen, hvis den sælges. Hvis forsendelsen ikke skal sælges, skal toldværdien være en rimelig markedsværdi. Den rimelige markedsværdi er den pris, som en sælger ville kunne få for indholdet af forsendelsen, hvis det skulle sælges på det åbne marked. Nominelle værdier accepteres ikke af toldvæsenet og kan medføre bøder og/eller tilbageholdelse af forsendelsen.
  Bemærk: Hvis du vil beregne konvertering af fremmed valuta ved hjælp af Interbank-satsen, skal du klikke på ikonet Valutakonvertering ud for Total toldværdi på valutarullelisten. Dette værktøj skal kun betragtes som vejledende.
 4. Fortsæt med at indtaste faktureringsoplysninger og valgfri oplysninger for forsendelsen. Klik derefter på Fortsæt for at indtaste de krævede vareoplysninger og oplysninger til tolddokumenter.

FedEx Express® Detaljer om fragtpakker og forsendelse


FedEx betragter FedEx Express Freight-serviceydelser som en enkelt enhed eller pakke, der som regel er placeret på en palle og har en vægt på 69 til 997 kg. En palle defineres som en enhed, der kan løftes med en gaffeltruck. En typisk palle er fremstillet af træ eller plastik. Højden er mindst 10 cm, mens længden og bredden kan variere.
 • Den maksimale pallestørrelse er 302 cm lang og 178 cm høj med en maksimal længde og omkreds på 762 cm.
 • Alle typer Express Freight skal kunne løftes med gaffeltruck og stables, og de skal være fæstnet med bånd og pakket med tætsluttende folie.
 • Der skal indgås særlige aftaler for enkeltpaller, der overskrider de maksimale mål eller den maksimale vægt på 997 kg. Ring til FedEx for at planlægge en sådan forsendelse. I USA skal du ringe til FedEx Express Freight Customer Service på telefon 1.800.332.0807. I Canada skal du ringe på 1.800.GoFedEx (1.800.463.3339). Fra alle andre steder skal du ringe til FedEx' kundetjeneste. (nummeret til din lokale FedEx-kundeservice)
 • Der skal bestilles plads for alle FedEx 1Day® Freight (kun USA og Canada), FedEx International Priority® Freight og FedEx International Economy® Freight (kun USA). FedEx Ship Manager at fedex.com kan forberede forsendelsen og oprette et bestillingsnummer til forsendelsen, eller du kan ringe til FedEx for at bestille en forsendelse. I USA skal du ringe til FedEx Express Freight Customer Service på telefon 1.800.332.0807. I Canada skal du ringe på 1.800.GoFedEx (1.800.463.3339). Fra alle andre steder skal du ringe til FedEx' kundetjeneste. (nummeret til din lokale FedEx-kundeservice)
 • Enkeltforsendelser eller kombinerede forsendelser på mere end 9.091 kg eller fra mere end ét sted, som flyttes med FedEx 2Day Freight® (kun USA) og FedEx 3Day® Freight (kun USA) kræver en bestillingsbekræftelse. Kontakt FedEx Express Freight Customer Service1.800.332.0807.

Servicetype

Vælg FedEx Express-fragtservicetypen på rullelisten. Se FedEx Serviceguide på fedex.com for at få yderligere oplysninger om FedEx-serviceydelser og leveringsbetingelser.

Pakketype

Vælg pakketypen fra rullelisten. For forsendelse inden for USA og Canada er dette felt som standard angivet til Din emballage.

Antal paller

 • Hvis du sender mere end én pakke, skal du indtaste den individuelle pakkeoplysning i afsnittet Multiple-Piece Shipment-detaljer (MPS) (flerstyksforsendelser). Dette afsnit er begrænset til 10 rækker. Din samlede forsendelse er begrænset til 25 pakker.
 • For internationale vareforsendelser fra USA eller Puerto Rico kan FedEx Ship Manager ikke bruges til at sende flere pakker til den samme modtager på den samme dag, hvis en enkelt vare i forsendelsen har en værdi på mere end 2.500 USD.

Vægt eller Vægt pr. pakke

 • Angiv vægten af din forsendelse. Hvis din forsendelse indeholder flere paller, skal du indtaste vægten pr. pakke.
 • FedEx forbeholder sig retten til at veje og måle pallerne igen. Din pris kan blive ændret baseret på den faktiske vægt og de faktiske mål.
 • Hvis du bruger en vægt til automatisk at udfylde dette felt, skal du vælge Brug vægt i afsnittet Printer- og vægtfunktioner på skærmbilledet Præferencer.

Mål

 • Vælg en gemt målprofil på rullelisten, eller klik på Indtast mål manuelt.
 • Den maksimale pallestørrelse er 302 cm lang og 178 cm høj med en maksimal længde og omkreds på 762 cm.
 • Du kan gemme mål til brug i fremtidige forsendelser ved at vælge Gem målprofil og indtaste profilnavnet (op til 10 tegn). Du kan gemme op til 20 profiler. Hvis du vil se, ændre eller slette målprofiler, skal du vælge Mål under fanen Mine lister. Se yderligere oplysninger under Mål.

Total deklareret værdi/transportværdi eller Deklareret værdi/transportværdi pr. palle

Indtast den deklarerede værdi for forsendelser inden for USA og Canada eller transportværdien for internationale forsendelser. Hvis din forsendelse indeholder flere paller, skal du indtaste værdien pr. pakke.
 • Deklareret værdi: Den deklarerede værdi for en pakke repræsenterer FedEx' maksimale erstatningsansvar i forbindelse med den pågældende pakkes forsendelse, herunder, men ikke begrænset til, eventuelt tab, skade, forsinkelse, forkert levering, manglende levering, forkerte oplysninger, manglende fremskaffelse af oplysninger eller manglende levering af oplysninger vedrørende forsendelsen. Det er afsenders ansvar at bevise eventuelle skader. Afsender påtager sig risikoen for eventuelt tab ud over den deklarerede værdi. Du kan overføre risikoen ved at tegne en forsikring hos en forsikringsudbyder efter eget valg. Kontakt en forsikringsagent eller -mægler, hvis du ønsker at forsikre forsendelsen.
 • Transportværdi: Transportværdien er salgsprisen eller erstatningsomkostningerne for indholdet af en international forsendelse. Den deklarerede værdi for transporten repræsenterer det maksimale erstatningsansvar for FedEx i forbindelse med denne forsendelse. Afsender påtager sig risikoen for ethvert eventuelt tab ud over den deklarerede værdi. Denne værdi bør være den samme på FedEx Ship Manager-forsendelsesdokumentet og på handelsfakturaen, hvis denne kræves. Transportværdien må ikke overstige toldværdien. Se gebyrerne i kapitlet om betingelser i FedEx Serviceguide eller de gældende standardbetingelser for at læse om yderligere detaljer og begrænsninger.

Ordrebekræftelsesnummer

Indtast bestillingsbekræftelsesnummeret, som er det nummer, der er knyttet til forsendelsen via en avanceret "reservation" eller bekræftelse foretaget via FedEx-bestillingssystemet. Det skal bruges ved følgende forsendelser:
 • FedEx 2Day Freight og FedEx 3Day Freight, hvis totalvægten fra ét sted overskrider 20.000 lb (9.091 kg)
 • FedEx 1Day Freight (F1)
 • FedEx International Priority® Freight (IPF eller IPF-BSO)
 • FedEx International Economy® Freight (IEF eller IEF-BSO)
I USA skal du ringe til FedEx Express Freight Customer Service på telefon 1.800.332.0807. I Canada skal du ringe på 1.800.GoFedEx (1.800.463.3339). Fra alle andre steder skal du kontakte FedEx' kundetjeneste.

Forsendelsesdato

Du kan behandle en FedEx Express Freight-forsendelse og udskrive etiketter op til 5 dage i forvejen. Forsendelsesdatoer i fremtiden bestemmes af den valgte fragtservicetype.

Forsendelsesformål

Vælg forsendelsens formål på rullelisten. Disse oplysninger udskrives på handelsfakturaen. Hvis der ikke vælges et formål, angives feltet til Handel, hvorefter forsendelsen toldbehandles i henhold til landets foranstaltninger med hensyn til handelsforsendelser.
 • Handel¨: Alle forsendelser, der sælges eller sendes gratis, fra en forretningsenhed til en anden med henblik på videresalg eller på anden måde at blive forbrugt i virksomhedens drift.
 • Gave: Alle forsendelser, der indeholder varer, der gives som spontan gave fra en privatperson til en anden, og som ikke sendes af en virksomhed eller overdrages til en virksomhed.
 • Eksempel: Alle forsendelser, der indeholder varer, der sendes gratis, og som er blevet mærket eller på anden måde gjort usalgbare, så de kun kan bruges som handelsprøver, og som sendes med henblik på at skaffe en ordre eller for at fremme en eksisterende ordre fra en anden part.
 • Returnering og reparation: Varer, der sendes til reparation, eller som tidligere er blevet eksporteret med henblik på reparation, og som returneres efter reparationen.
 • Personlige ejendele: Alle forsendelser, der indeholder personlige artikler, f.eks. uledsaget bagage og indbo, der sendes i forbindelse med flytning.
 • Personlig brug: Alle forsendelser, der indeholder nye varer til personlig brug, og som er købt i et andet land og sendes tilbage til en privatperson.

Total toldværdi

Indtast den totale værdi for alle dokumenterne i forsendelsen. I nogle lande er der begrænsninger på, hvor høj værdi dokumenterne må have. Toldværdien er den transaktionsmæssige pris eller salgsprisen for indholdet af forsendelsen, hvis den sælges. Hvis forsendelsen ikke skal sælges, skal toldværdien være en rimelig markedsværdi. Den rimelige markedsværdi er den pris, som en sælger ville kunne få for indholdet af forsendelsen, hvis det skulle sælges på det åbne marked. Nominelle værdier accepteres ikke af toldvæsenet og kan medføre bøder og/eller tilbageholdelse af forsendelsen.
Bemærk: Hvis du vil beregne konvertering af fremmed valuta ved hjælp af Interbank-satsen, skal du klikke på ikonet Valutakonvertering ud for Total toldværdi på valutarullelisten. Dette værktøj skal kun betragtes som vejledende.
Fortsæt med at indtaste faktureringsoplysninger og valgfri oplysninger for forsendelsen. Klik derefter på Fortsæt for at indtaste de krævede vareoplysninger og oplysninger til tolddokumenter.

Faktureringsoplysninger


Fakturer transport til

Vælg den konto på rullelisten, der skal betale forsendelsen.
 • Hvis du vælger Modtager eller Tredjepart, skal du skrive det 9-cifrede FedEx-kontonummer, der skal faktureres, i feltet Kontonummer.

Gebyrer/afgifter/tillæg

Vælg den konto, der benyttes til at fakturere gebyrer, afgifter og tillæg for internationale forsendelser fra rullelisten.
 • Hvis du vælger Modtager eller Tredjepart, skal du skrive det 9-cifrede FedEx-kontonummer, der skal faktureres, i feltet Kontonummer.

Referencefelter

Indtast eller vælg referenceoplysninger i feltet Din reference, f.eks. det kundenummer, der bruges i din virksomhed. Klik på Flere referencefelter for at indtaste eller vælge et PO-nummer, fakturanummer og afdelingsnummer.
 • Referencer kan bruges til tracking og rapportering.
 • Alle referencer med undtagelse af Fakturanummer udskrives på dine FedEx Express-, FedEx Ground- og FedEx Express Freight-serviceydelsesfakturaer.
 • Referencer udskrives på alle forsendelsesetiketter med undtagelse af internationale FedEx Express-etiketter på almindeligt papir, som kun indeholder ét referencefelt.

Specielle ydelser


Specielle ydelser

Vælg særlige ydelser for din forsendelse, og hvis der er andre obligatoriske oplysninger, skal du angive disse. De særlige FedEx-ydelser, der vises, afhænger af din forsendelses oprindelse, destination og de nærmere oplysninger om pakke og forsendelse.
 • Broker Select: (kun international) Vælg denne indstilling for at udpege den speditør, der skal bruges til forsendelsen. Indtast de krævede speditøroplysninger, og klik på OK. Bemærk: (Kun International Ground) Medmindre du vælger en mægler ved hjælp af funktionen Broker Select, vil FedEx Ground sørge for toldbehandling af denne forsendelse, og eventuelle afgifter (inklusive gebyret for toldbehandling), og afgifterne bliver påført transportfakturaen.
 • COD (Collect on Delivery): Kun indenrigs USA og Ground-forsendelse) Vælg denne indstilling for at tillade, at FedEx godkender den betalingstype, der er angivet af afsenderen, fra modtageren på leveringstidspunktet. Indtast de krævede oplysninger, og klik på OK. Det modtagne beløb videresendes til afsenderen. Du bliver opkrævet et særligt gebyr.
 • Farligt gods: Farligt gods er varer eller stoffer, der kan udgøre en risiko for helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø, og som er klassificeret ifølge IATA (International Air Transport Association) eller 49 CFR (49 Code of Federal Regulations). Vælg typen af farligt gods på rullelisten. Yderligere oplysninger om farligt gods finder du i FedEx Serviceguide.
  • Tilgængeligt farligt gods: Artikler som f.eks. sprængstoffer, brændbare gasser, brændbare væsker og ætsende stoffer, der skal være tilgængelige under transit, kan kun sendes med visse FedEx Express-services.
   Klasse 1.4 - Sprængstoffer  
   Klasse 2.1 – Brændbare gasser  
   Klasse 2.2 – Ikke-brændbare gasser med en Kun luftcargo-mærkat  
   Klasse 3 – Brændbare væsker  
   Klasse 4.1 – Brændbare faste stoffer  
   Klasse 4.2 – Spontant brændbart  
   Klasse 4.3 – Farligt når vådt  
   Klasse 5.1 – Oxiderende stoffer  
   Klasse 5.2 – Organiske peroxider  
   Klasse 8 – Ætsende stoffer  
  • Utilgængeligt farligt gods: Omfatter toksiske og smittefarlige stoffer, radioaktive materialer og ORM-D, der ikke behøver at være tilgængelige under transit. Disse kan sendes via de fleste FedEx Express-serviceydelser i USA og internationalt. ORM-D kan kun sendes for indenlandske forsendelser i USA og/eller USA's territorier som f.eks. Puerto Rico.
   Klasse 2.2 – Ikke-brændbare gasser uden en Kun luftcargo-mærkat  
   Klasse 6.1 – Toksiske (giftige) stoffer  
   Klasse 6.2 – Smittefarlige stoffer  
   Klasse 7 – Radioaktivt materiale, hvid I, gul II og III  
   Klasse 9 – Diverse og ORM-D  
 • Tøris: Tøris eller kulsyreis (UN 1845) er frossen kulsyre. Indtast vægten af tørisen i pund (lbs.) eller kilogram (kg). Den maksimalt tilladte mængde tøris pr. forsendelse er 200 kg (440 pund).
 • FedEx Appointment Home Delivery®: (kun FedEx Ground Shipping) Levering på den dato og det klokkeslæt, du angiver. Vi forsøger at kontakte modtageren på forhånd.
 • FedEx Date Certain Home Delivery®: (kun FedEx Ground Shipping) Levering på en bestemt dato, som du vælger (fra tirsdag til lørdag), forudsat at datoen ikke er før standardleveringstiden og er senest to uger efter standardleveringstiden.
 • FedEx Evening Home Delivery®: (kun FedEx Ground Shipping) Levering mellem kl. 17 og 20 på den valgte leveringsdato.
 • FedEx International Controlled Export: (kun U.S. Export Shipping) Varer, der er omfattet af en U.S. State Department-licens eller en DEA (Drug Enforcement Agency)-eksporttilladelse eller andre typer forsendelser, der kræver ekstra dokumentbehandling eller offentlig godkendelse inden eksport. Denne type forsendelser omfatter dem, der er dækket af carnet, toldgodtgørelse, Fish and Wildlife-tilladelse, TIB (temporary import bond), T&E (transportation and exportation entry), IE (immediate export entry) eller UCP 500 Article 27-remburs.
 • Farligt materiale: (Forsendelse af farligt materiale er i øjeblikket kun muligt via FedEx Ship Manager i forbindelse med USA indenrigs FedEx Ground-forsendelser). Vælg denne mulighed til FedEx Ground-forsendelser, der indeholder farlige materialer, som defineret af Department of Transportation (DOT). FedEx Ground accepterer kun farlige materialer, når de er emballeret og mærket iht. forskrifterne fra DOT. Alle DOT-regler for farligt materiale (inkl. vedr. mærkning, etikettering, emballage og forsendelsespapirer) skal følges ved forsendelse af farligt materiale. Hvis du har spørgsmål mht. din forsendelse, kan du læse guiden om farligt materiale med FedEx Ground eller ringe på 1.800.Go.FedEx (1.800.463.3339) og trykke "81" for at komme i kontakt med hotlinen for farligt gods/farlige materialer. Du afkræves et gebyr på $22,50 for hver pakke med farlige materialer.
 • Tilbageholdes på FedEx-adresse: Findes for FedEx Express, FedEx Ground og FedEx Express Freight. Hvis du vælger denne indstilling, betyder det, at modtageren henter forsendelsen på en FedEx-adresse. Den adresse, der ligger tættest på modtagerens postnummer, vælges som standard. Hvis du ikke kan se en adresse, som du gerne vil bruge, skal du klikke på linket “Vis alle adresser” og vælge en adresse på den liste, der vises. Hvis du vil ændre destinationspostnummeret, skal du klikke på linket “Vis alle adresser” og derefter klikke på “Præciser søgningen” i det vindue, der vises.
 • Intern afhentning/levering:(Kun USA) Vælg denne indstilling for at få FedEx til at levere forsendelsen et andet sted end det tilstødende lastested. Det tilstødende lastested defineres som et leveringssted, der er direkte tilgængeligt fra vejkanten, og som ikke er mere end 15 meter fra yderdøren. Du bliver afkrævet USD 0,0412 pr. pund, med et minimum på USD 52,00 pr. forsendelse. FedEx tilbyder ikke optælling eller bekræftelse af dele, når en del af en Express Freight-forsendelse afleveres på forsendelsesstedet.
 • Intern afhentning:Kun USA) Vælg denne indstilling for at få FedEx til at afhente forsendelsen et andet sted end det tilstødende lastested. Det tilstødende lastested defineres som et afhentningssted, der er direkte tilgængeligt fra vejkanten, og som ikke er mere end 15 meter fra yderdøren. Du bliver afkrævet USD 0,0412 pr. pund, med et minimum på USD 52,00 pr. forsendelse.
 • ITAR: International Traffic in Arms Regulations (ITAR) er en række af USA's myndigheder fastsatte regler, som regulerer import og eksport af forsvarsrelaterede artikler. Disse regler kræver, at amerikanske aktører uanset deres beliggenhed skal have et undtagelses- eller licensnummer for at kunne sende ITAR-varer. Du kan finde flere oplysninger om ITAR under Nyheder og meddelelser om internationale tjenester.
 • Sammenkæd tracking udgående og retur(Kun USA) Vælg denne mulighed for at koble dig på en udgående forsendelse og en returforsendelse for trackingformål.
 • Litiumbatteri: Vælg denne mulighed for FedEx Ground-forsendelser, der indeholder et eller flere litiumbatterier. DOT-reglerne kræver identifikation af pakkerne med små eller mellemstore litium-batterier. Små og mellemstore litium-batterier findes i det meste bærbare elektronisk udstyr og er ikke klassificeret under alle forordningerne vedr. farlige materialer, når de er emballeret og mærket korrekt. FedEx kan hjælpe dig med at afgøre, om den vare, du sender, er helt underlagt forordningerne om farligt materiale eller farligt gods. Ring til 1.800.Go.FedEx (1.800.463.3339), og tryk på "81" for at komme igennem til vores hotline om farligt gods og farlige materialer.
 • Emballage, der ikke er standard: Vælg denne indstilling for at angive, at din FedEx Ground-forsendelse er pakket i en utraditionel eller uregelmæssigt formet beholder som f.eks. en spand. Dette kan medføre ekstragebyr. Kontakt FedEx Ground kundeservice på 1.800.GoFedEx 1.800.GoFedEx (1.800.463.3339) for at få retningslinjer eller for at finde ud af, om din pakke er klassificeret som en ikke-standardpakke.
 • ORM-D (Other Regulated Materials - Domestic):Vælg denne mulighed for FedEx Ground-forsendelser, der indeholder materialer, der er kategoriseret som Other Regulated Materials – Domestic (ORM-D). ORM-D er farlige materialer, som har fået bestemte undtagelser i forbindelse med emballagen, etiketteringen og kravene til forsendelsesdokumentation vedr. farlige materialer af transportministeriet pga. af deres forbrugeremballage og størrelsen af de indvendige containere. (Nogle eksempler på ORM-D er aerosoler, parfume, maling og neglelak.) Disse forsendelser kræver "ORM-D"- og "forbrugervare"-mærkning på mindst en af siderne eller på enden af den udvendige container. Den samlede maksimale pakkevægt må ikke overskride 66 pund/29,93 kg. ORM-D kræver ikke forsendelsesdokumentation for farlige materialer, når de transporteres via FedEx Ground. ORM-D kan ikke sendes til Alaska eller Hawaii via FedEx Ground.
 • Håndter en returforsendelse: Vælg denne indstilling for at oprette en returetiket sammen med den udgående forsendelsesetiket. Når du har indtastet oplysninger om udgående forsendelse, vises skærmbilledet Opret en returforsendelse. Oplysningerne på skærmbilledet Opret en returforsendelse svarer til de oplysninger, der blev angivet under den udgående forsendelse. Afsender- og modtageroplysninger vises modsat af det, der blev angivet på det foregående skærmbillede.
 • Lille kvantitetsundtagelse: Vælg denne mulighed for FedEx Ground-forsendelser, der indeholder en lille kvantitetsundtagelse for farlige materialer. En lille kvantitetsundtagelse er mulig for en indvendig beholder med mindre end 30 ml eller 1 oz. farligt materiale. Den totale maks. pakkevægt må ikke overskride 64 lbs./29,02 kg og skal have specifikke mærkninger udvendig for at identificere, at kassen er en forsendelse pakket iht. den lille kvantitetsundtagelse 173.4. Intet OP900/LL/LG forsendelsespapir eller OP950 certifikationsrapport vedr. farligt materiale er nødvendigt.
FedEx® Muligheder for leveringsunderskrift
Vælg en af de følgende typer underskrifter for at anmode om en underskrift, når pakken leveres. Se FedEx Serviceguide på fedex.com for flere oplysninger om underskriftsmuligheder og gebyrer.
 • Ingen angivet: Standard FedEx-leveringsprocedurer bliver fulgt, hvis der ikke er valgt en underskriftsindstilling. Se FedEx Serviceguide for at få flere oplysninger.
 • Ingen underskrift påkrævet: FedEx må frigive pakken, uden at der er nogen til stede. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig for alle forsendelser eller alle destinationer. Se FedEx Serviceguide for at få flere oplysninger.
 • Indirekte underskrift kræves: FedEx indhenter en underskrift på en af følgende tre måder:
o Fra en person på leveringsadressen
o Fra en nabo, pedel eller anden person i nærheden
o Modtageren kan godkende frigivelse af pakken, uden at der er nogen til stede.
Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig for alle forsendelser eller alle destinationer. Der kan være gebyrer for specialhåndtering. Se FedEx Serviceguide for at få flere oplysninger.
 • Kræver direkte underskrift: En person på modtagerens adresse kan kvittere for leveringen. Hvis der ikke er nogen på adressen, prøver FedEx at levere igen. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig for alle forsendelser. Der kan være gebyrer for specialhåndtering. Se FedEx Serviceguide for at få flere oplysninger.
 • Kræver underskrift fra voksen: I forbindelse med leveringer i USA skal FedEx indhente en underskrift fra en person, som er mindst 21 år (billedlegitimation fra myndighederne skal fremvises) på leveringsadressen. Ved levering til andre destinationer skal FedEx indhente en underskrift fra en person på leveringsadressen, som skal være myndig i det pågældende land. Der skal fremvises billed-id fra myndighederne eller anden id, som accepteres af de lokale myndigheder. Hvis der ikke er en kvalificeret modtager på adressen, forsøger FedEx at udføre leveringen på et andet tidspunkt. Der kan være gebyrer for specialhåndtering. Se FedEx Serviceguide for at få flere oplysninger.

FedEx InSight®-muligheder

For at vælge disse muligheder skal du være tilmeldt FedEx InSight, og du skal aktivere FedEx InSight i afsnittet Særlige ydelser på skærmbilledet Præferencer.
 • Bloker forsendelsesdata: Vælg denne indstilling for at forhindre, at modtageren eller en tredjepart kan se forsendelsesoplysningerne.
 • Forsendelsens indhold: Vælg denne indstilling for at indtaste oplysninger om indholdet af forsendelsen.

Afhentning/aflevering


Planlæg en afhentning

 1. Vælg denne indstilling, hvis du ikke har fast planlagt afhentning på din adresse.
 2. Kontroller, at afhentningsadressen er korrekt, eller klik på Skift afhentningsadresse for at indtaste en anden afhentningsadresse. På anmodning leverer FedEx afhentingsservice til en anden end forsendelsesadressen for FedEx Ground-kontonummeret mod et tillæg pr. unik adresse pr. uge. Hvis du er forsendelsesadministrationsbruger, skal du kontakte din administrator for at kontrollere din kontoadresse.
 3. Du kan ændre oplysninger under Afhentningsadresse og Pakkeoplysninger, hvis det er nødvendigt. Du kan indtaste op til 25 tegn i feltet Placering af pakker eller særlige instruktioner.
 4. Indtast eller vælg datoen for din afhentning. Vær opmærksom på, at de dage, der er gyldige for afhentning af din forsendelse, kan vælges på kalenderen. Hvis den ønskede dato ikke er tilgængelig, kan du ringe til FedEx kundeservice for bestille afhentningen.
 5. Hvis du ønsker at modtage meddelelser vedrørende afhentningsanmodningen, kan du angive op til 4 e-mail-adresser i afsnittet E-mail-meddelelser og vælge Afhentning som meddelelsestype.
 6. Klik på Bestil afhentning.

Aflever en pakke på en FedEx-adresse

Vælg denne mulighed, hvis du planlægger at aflevere pakken. De nærmeste FedEx-adresser og de senest benyttede afleveringssteder for FedEx Express- og FedEx Ground-forsendelser vises.

Anvend en tidligere planlagt afhentning på min adresse

Vælg denne mulighed, hvis du er ejer af en FedEx-konto, som allerede har bestilt en tidligere planlagt afhentning på fedex.com/dk.
Bemærk: FedEx Express, FedEx Ground og FedEx Express-afhentninger skal planlægges separat.
 1. Du kan se eller ændre afhentningsoplysningerne ved at klikke på bekræftelsesnummeret.
 2. Du kan ændre oplysninger under Afhentningsadresse og Pakkeoplysninger, hvis det er nødvendigt. Du kan indtaste op til 25 tegn i feltet Placering af pakker eller særlige instruktioner.
 3. Indtast eller vælg datoen for din afhentning. Vær opmærksom på, at de dage, der er gyldige for afhentning af din forsendelse, kan vælges på kalenderen. Hvis den ønskede dato ikke er tilgængelig, kan du ringe til FedEx kundeservice1.800.GoFedEx (1.800.463.3339) for at bestille afhentningen.
 4. Klik på Gem ændringer for at gemme dine ændringer til denne afhentning. Hvis du vil annullere en planlagt afhentning, skal du klikke på Annuller afhentning. Der vises en meddelelse om, at afhentningen er annulleret.

Administrer bestilte afhentninger

For at se, redigere eller udskrive dine bestilte afhentninger uden for FedEx Ship Manager skal du vælge Bestil en afhentning på fanen Send på fedex.com. Se Bestil en afhentning for at få hjælp til denne funktion.

E-mail-meddelelser


 1. Indtast e-mailadresser for afsenderen og modtageren, og vælg e-mail-sprog for begge fra rullelisterne. Hvis du vil sende meddelelser til 2 andre personer, skal du klikke på Tilføj flere modtagere og følge de samme trin.
 2. Under Meddelelsestype kan du klikke på hver af de meddelelsestyper, du vil sende.
  • Send-meddelelser angiver, at forsendelsesoplysningerne er blevet sendt til FedEx.
  • Overdraget-meddelelser angiver, når FedEx har hentet en forsendelse.
  • Afhentning – denne type meddelelse angiver, at afhentningen af pakken er blevet bestilt.
  • Undtagelse - denne type meddelelse angiver eventuelle undtagelser, der kan medføre forsinkelse.
  • Levering – denne type meddelelse angiver, at pakken er blevet afleveret.
 3. Vælg formattype for dine e-mail-meddelelser.
  • HTML-formatet understøtter forskellige skrifttyper, farver og aktive links.
  • Tekstformatet understøtter alle e-mail-programmer, men understøtter ikke fed, farvede skrifttyper eller links.
  • Trådløst format er en forkortet e-mail med maksimalt 110 tegn og understøtter ikke fed, farvede skrifttyper eller links.
 4. For at tilføje en personlig meddelelse på dine e-mail-meddelelser kan du klikke på Tilføj en personlig meddelelse og indtaste op til 120 tegn. Der kan ikke tilføjes en personlig meddelelse i Wireless-formatet, og der kan ikke bruges ikke-engelske tegn.

Priser og transittider


I afsnittet Priser og transittider vises de anslåede forsendelsesomkostninger og transittider for forsendelsen. Det tilbud, du modtager, kan adskille sig fra de fakturerede priser for forsendelsen, som er baseret på den faktiske pakkevægt, de faktiske pakkemål og andre forsendelsesoplysninger. Yderligere oplysninger om, hvordan forsendelsesomkostningerne beregnes, finder du i FedEx Serviceguide på fedex.com.
Hvis du vil bruge priserne og transittiderne uden for FedEx Ship Manager, skal du vælge Priser og transittider under fanen Send. Se Find priser og transittider for at få hjælp til denne funktion.
For FedEx Express og FedEx Express Freight er tilbuddet baseret på priser knyttet til dit FedEx-kontonummer, og de omfatter eventuelle rabatter. For FedEx Ground-forsendelser vises prisen som en standardpris.

Vælg en serviceydelse

Klik på den pågældende seviceydelse, og fortsæt med din forsendelse. I feltet Servicetype i afsnittet Oplysninger om pakker og forsendelse vises den valgte serviceydelse.

Vis alle serviceydelser

Klik på denne mulighed for at se alle mulige serviceydelser for din forsendelse.

Se eller udskriv prisoplysninger

Klik på Vis prisoplysninger.

Udfør forsendelsen


Forsendelsesprofiler

Brug en af følgende muligheder for at gemme dine indstillinger til brug med fremtidige forsendelser:
 • Vælg Opret en forsendelsesprofil for at gemme oplysningerne som en forsendelsesprofil til brug ved fremtidige forsendelser. Indtast et entydigt profilkaldenavn.
 • Vælg Gem ændringer i mine forsendelsesprofiler, hvis du har brugt en forsendelsesprofil og foretaget ændringer, du vil gemme.
 • Vælg Gem som en ny profil, hvis du har brugt en forsendelsesprofil, og du vil gemme oplysningerne i en ny profil. Indtast et entydigt profilkaldenavn.
Bemærk: Når du bruger en forsendelsesprofil, kan du indtaste ekstra oplysninger til forsendelsen eller foretage ændringer i profiloplysningerne, inden du behandler forsendelsen. Du kan finde flere oplysninger under Forsendelsesprofiler.

Gem til senere

Vælg Gem til senere for at gemme forsendelsen som en ventende forsendelse, som du kan behandle på et senere tidspunkt.
 • En ventende forsendelse skal indeholde komplette forsendelsesoplysninger for at kunne behandles på et senere tidspunkt.
 • Ventende forsendelser udløber 10 dage efter den dato, hvor du oprettede forsendelsen, eller den fremtidige dato, du valgte, da du oprettede forsendelsen.
 • Ventende forsendelser kan ikke gemmes for FedEx Express Freight-forsendelser, returforsendelser eller forsendelser, hvor der er bestilt afhentning.
 • Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis du har valgt at oprette eller gemme forsendelsen som en forsendelsesprofil.
Bemærk: Se Ventende forsendelser for at få yderligere oplysninger om visning og behandling af ventende forsendelser.

Udfør din forsendelse

Klik på Send for at udføre din forsendelse nu og udskrive din etiket.

Fortsæt

 • Returforsendelse: Hvis du forbereder en returforsendelse sammen med en udgående forsendelse, skal du klikke på Fortsæt for at indtaste returoplysninger på skærmbilledet Opret returforsendelse. Se yderligere oplysninger under Returforsendelser.
 • Internationale vareforsendelser: Hvis du forbereder en international produkt-/vareforsendelse, skal du klikke på Fortsæt for at indtaste de krævede vareoplysninger og oplysninger til tolddokumenter.

Gode råd


Gode råd giver vigtig vejledning vedr. toldbehandling eller regler i forbindelse med en eller flere varer, som du sender. Alle råd, som vises, er baseret på de oplysninger, som du har givet.

Salgsbetingelser


Salgsbetingelserne er det punkt, hvor sælgeren har opfyldt sine forpligtelser, og varerne er overgået til køberen.
 • Free Carrier (FCA/FOB): Fri fragtmand ved et navngivet eksportsted. Sælgeren tilbyder køberen en pris, der dækker alle omkostninger til og med levering af varerne på et oversøisk fartøj (f.eks. et fly).
 • Carriage Insurance Paid (CIP/CIF): Transportforsikring er betalt til et navngivet oversøisk lossested (importsted). Sælgeren tilbyder en pris for varerne, der omfatter forsikring samt al transport og forskellige gebyrer frem til lossestedet.
 • Carriage Paid To (CPT/C&F): Carriage Paid To er det navngivne oversøiske landsætningssted (importsted). Sælgeren tilbyder en pris for varerne, der omfatter transport til det navngivne importsted. Forsikring påhviler køberen.
 • Ex Works (EXW): Den tilbudte pris gælder kun på oprindelsesstedet, og sælgeren accepterer at gøre varerne tilgængelige for køberen på et aftalt sted på en aftalt dato eller inden for en aftalt periode. Alle øvrige omkostninger påhviler køberen.
 • Leveret på stedet (DAP): Sælgeren leverer varerne, når de stilles til rådighed for køberen, når transportmidlet ankommer klar til aflæsning på det navngivne destinationssted. Parterne bedes så klart som muligt angive stedet inden for det aftalte destinationssted, fordi riskikoen på dette sted overgår fra sælgeren til køberen.
 • Delivered at Terminal (DAT): Sælgeren leverer, når varerne er læsset af det ankomne transportmiddel og stilles til rådighed for køberen ved en navngiven terminal, havn eller et destinationssted. 'Terminal' omfatter kaj (lager, containerplads eller vej-, tog- eller lufthavnsterminal). Begge parter skal være enige om terminalen og, hvis muligt, om et sted inden for terminalen, hvor risiciene overgår fra sælgeren til køberen.
 • Delivered Duty Unpaid (DDU): Sælgeren opfylder sine leveringsforpligtelser, når varerne er gjort tilgængelige på det navngivne sted. Sælgeren bærer omkostninger og risiko ved at levere varerne til det aftalte sted, men ikke omkostninger og risiko i forbindelse med toldbehandlingen.
 • Delivered Duty Paid (DDP): Sælgeren opfylder sine leveringsforpligtelser, når varerne er gjort tilgængelige på det navngivne sted i importlandet. Sælgeren skal bære risiko og omkostninger, herunder afgifter og andre gebyrer i forbindelse med levering af varerne.

Disse oplysninger stilles til rådighed for dig, og brugen af dem er underkastet FedEx' automatiseringsaftale, i henhold til hvilken du har fået adgang til eller er blevet autoriseret til at benytte FedEx Ship Manager®® at fedex.com. Der gives ingen garantier i forbindelse med disse oplysninger, og FedEx afviser udtrykkeligt alle garantier, herunder uden indskrænkning IMPLICITTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enhver konflikt mellem disse oplysninger og automatiseringsaftalen eller transportaftalen mellem dig og FedEx eller mellem disse oplysninger og FedEx Serviceguide vil være underlagt automatiseringsaftalen, transportaftalen og FedEx Serviceguide i den nævnte rækkefølge. Din brug af disse oplysninger udgør din accept af disse betingelser.
Close