Sådan beregnes prisen for din forsendelse

 ·  Vælg den service du ønsker at benytte.
 ·  Vælg destinationsland.
 ·  Vej forsendelsen, og find prisen i den relevante kolonne.
 ·  Til beregning af priser for forsendelser mellem 10 og 70 kg tager man den gældende basispris (10, 20 eller 40) og tillægger prisen for hvert ekstra 0,5 kg. Til en forsendelse på 13,5 kg tager man f.eks. prisen for 10 kg plus syv gange prisen for de ekstra 0,5 kg. Ved forsendelser over 71 kg ganger man blot den angivne pris pr. kg med den samlede forsendelsesvægt.
 ·  Ved dokumentforsendelser op til 2,5 kg anvendes FedEx® Envelope eller FedEx® Pak (maks. deklareret værdi USD 100). Derudover gælder priserne for pakkeforsendelser.

Nyttige informationer om priser og serviceydelser

Gældende fra den 6. januar 2014

Nyttig information for dine forsendelser

Transportørens ansvar

Medmindre afsenderen anfører en højere deklareret transportværdi på sin (Air) Waybill og betaler det tilhørende beløb, er FedEx' ansvar begrænset til det højeste af (a) det i den gældende internationale traktat anførte beløb, (b) 22 EUR pr. kg eller (c) 100 USD pr. forsendelse. For så vidt angår forsendelser, der sendes med FedEx One Day Freight, FedEx Priority Overnight eller FedEx Standard Overnight, er FedEx' ansvar begrænset til det højeste beløb af (a) det i den gældende lokale lovgivning fastsatte beløb, (b) 10 EUR pr. kg eller (c) 100 USD pr. forsendelse, medmindre afsenderen anfører en højere deklareret transportværdi på sin (Air) Waybill og betaler det tilhørende beløb. FedEx tilbyder ikke fragtansvar eller all-risk-forsikring, men afsenderen kan vælge at betale et ekstra gebyr for den deklarerede værdi for transporten, der ligger over disse grænser. Dette differensgebyr beløber sig til DKK 6,65 pr. ekstra DKK 650,00.

Transportværdien for særlige genstande som f.eks. kunstværker, film, antikviteter, glasartikler, smykker, pelse, ure osv. er begrænset til en maksimal deklareret transportværdi på USD 1.000,00 pr. forsendelse eller USD 9,07 pr. amerikansk pund, alt efter hvad der er størst. Hvis FedEx skal hæfte for erstatningskrav, kræver det, at en skadesanmeldelse er afleveret indenfor tidsfristen. FedEx’ ansvar er underlagt strenge og detaljerede vilkår og betingelser.

Yderligere oplysninger om transportørens ansvar kan læses i FedEx Express’ Forsendelsesbetingelser eller fås ved henvendelse til kundeservice.

Vægt

Priserne for FedEx International Priority®, FedEx International First® og FedEx International Economy® er baseret på den samlede vægt for alle pakker i en forsendelse på en Air Waybill. Enhver vægt over en kilogrænse betyder, at pakken rykker op på næste vægtgrænse.

Forsendelser, hvis dimensionelle vægt overskrider den faktiske vægt faktureres jævnfør nedenstående volumetriske beregning:

Dimensioneret vægt = længde x højde x bredde i cm / 5.000

Den dimensionerede vægtberegning for FedEx Express®-forsendelser gælder for Europa, Mellemøsten, Indien og Afrika (EMEA), EMEA-eksporter samt EMEA-importforsendelser.

Der gælder en enhedstakst op til 10 kg og 25 kg for henholdsvis FedEx® 10kg Box og FedEx® 25kg Box. Der pålægges en gradvis takst for hvert yderligere kilogram.

FedEx emballage er ikke underlagt dimensioneret vægt ved almindeligt brug, med mindre dimensionerne er blevet ændret.

Den mindste fakturerbare vægt gælder for forsendelser emballeret i FedEx Express-kasser eller rør. Værdieren er fastlagt som følger:

  • FedEx Box (alle størrelser) 1 kg
  • FedEx Tube 4 kg

Gælder fra den 21. januar 2013. Gælder ikke FedEx 10kg Box og 25kg Box.

Maks. deklareret værdi*

  • FedEx® Envelope / FedEx® Pak: US$ 100
  • FedEx® Box / FedEx® Tube / og anden emballage: US$ 50.000

*Værdierne kan variere i henhold til destination. Se vores onlineguide for transittider og dækning med hensyn til maks. deklareret værdi pr. destination.

FedEx International Broker Select®

Har du behov for at vælge en anden toldklarerer end din egen? Så kan du vælge FedEx International Broker Select®-tjenesten og indikere klarererens adresse og telefonnumer på din FedEx® International Air Waybill. For yderligere oplysninger kan du kontakte din FedEx salgsrepræsentant. En toldklarerer (som ikke er fra FedEx eller anvist af FedEx) klarerer forsendelsen.

  • FedEx Express afhenter forsendelsen hos kundens toldklarerer og leverer den til den endelige modtager.
  • Modtagerens adresse betjenes af et andet toldklareringskontor end toldklarererens klareringskontor.

Tillægget er på DKK 10,00/kg (min. DKK 70,00)

FedEx-toldserviceydelser

FedEx Express tilbyder en problemfri standardtoldbehandlingsproces, så dine varer kan leveres til tiden. Vi tilbyder også en række specialiserede løsninger i forbindelse med indgående toldbehandling mod betaling af gebyr (moms kan blive pålagt til gældende sats). Du kan finde yderligere oplysninger om disse tjenester her.

Brændstoftillæg

Internationalt brændstoftillæg
FedEx har indført et dynamisk brændstoftillæg i overensstemmelse med ændringerne i prisen på jetbrændstof af kerosentypen og forbeholder sig ret til at pålægge et brændstoftillæg. Yderligere oplysninger fås på ved at klikke her.

 

Brændstoftillæg for indenrigsservice
FedEx tillægger et dynamisk brændstoftillæg baseret på baggrund af et afrundet gennemsnit af Automotive Gas Oil-priser i EU-landezonen. Yderligere oplysninger kan fås ved at klikke her.

 

Told og afgifter

Uanset om der forefindes betalingsinstrukser eller bestemmelser om det modsatte, er afsender i sidste ende altid ansvarlig for alle udgifter inklusive told og afgifter, hvis disse forefindes.

Der kan forekomme told og afgifter, når importerer en forsendelse. Disse vil blive faktureret modtager, medmindre andet forespørges af afsender.

FedEx kan lægge ud for disse gebyrer, som anslået af Told på vegne af betaleren. Et gebyr vil blive tillagt baseret på det forudbetalte beløb.

Moms

Alle priser er uden moms. Der kan opkræves moms på transportudgifter for varer.

Priser

Alle priser er gældende fra den 6. januar 2014.

Federal Express forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre eller annullere priser og/eller rabatter efter forudgående meddelelse til kunden.

Ekstratillæg og særlige serviceydelser

Yderzonetillæg

Uden for afhentningsområde 3,54 DKK/kg (min. 144,00 DKK)

Uden for leveringsområde 3,54 DKK/kg (min. 144,00 DKK)

Adressekorrektion

60,00 DKK/forsendelse

Lørdagslevering til USA

153,00 DKK/forsendelse

Farligt gods

Ikke tilgængeligt 4,10 DKK/kg (min. 300,00 DKK)

Tilgængeligt 6,70 DKK/kg (min. 450,00 DKK)

Tøris

1,50 DKK/kg (min. 56,00 DKK)

FedEx Priority Alert™

FedEx International Priority:
6,00 DKK/kg (min. 156,00 DKK)

FedEx International Priority Freight:
2,00 DKK/kg (min. 1.152,00 DKK)

On Demand Care

FedEx International Priority/
FedEx International Economy:
31,00 DKK/kg (min. 768,00 DKK)

FedEx International Priority Freight/
FedEx International Economy Freight:
8,00 DKK/kg (min. 3.078,00 DKK)

Third Party Consignee

90,00 DKK/forsendelse

Spørgsmål? Kontakt FedEx.