• Culture of Safety

Tietoja FedExistä > FedEx-henkilöstö > Turvallisuuskulttuuri

 

Turvallisuuskulttuuri

FedEx on sitoutunut turvallisten työtapojen jatkuvaan parantamiseen. Edistämme ja tuemme aktiivisesti työntekijöidemme, alihankkijoidemme ja sidosryhmiemme sekä yleisön terveyttä ja turvallisuutta.

Maailmanlaajuisen ihmisiin, laitoksiin, kuorma-autoihin, lentokoneisiin ja teknisiin vaatimuksiin liittyvän verkoston hallinta edellyttää, että turvallisuutta ja terveyttä koskevat periaatteet on sisällytetty strategisesti kaikkiin liiketoimintamme osa-alueisiin. Yrityksemme perustaja ja toimitusjohtaja Frederick W. Smith pukee ytimekkääksi sanoiksi sen, kuinka suuressa arvossa pidämme turvallisuutta: ”Samoin kuin pyrimme jatkuvasti parantamaan asiakaspalveluamme, meidän on myös jatkuvasti parannettava käytäntöjämme ja prosessejamme, jotka voivat tehdä työpaikastamme entistäkin turvallisemman työntekijöillemme.”

  • Culture of Safety

Turvallinen työpaikka

Kattava työturvallisuuteen tähtäävä koulutus kuuluu olennaisena osana koulutusohjelmiimme, jotka ylittävät useissa tapauksissa lakisääteiset vaatimukset. Maailmanlaajuinen turvallisuusasiantuntijoiden verkosto toimii tiiviissä yhteistyössä johdon ja työntekijöiden kanssa kehittääkseen menetelmiä loukkaantumisten ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Se myös valvoo, että käytössä olevat menetelmät ovat asiaankuuluvien turvamääräysten ja -prosessien mukaisia. He järjestävät myös kattavia tutkimuksia, joissa määritetään onnettomuuksien perimmäiset syyt, jotta vaarallisia toimintatapoja voidaan vähentää tai poistaa kokonaan käytöstä.

Parhaat käytännöt

FedEx uskoo, että turvallisuus voidaan saavuttaa noudattamalla parhaita käytäntöjä. Esimerkiksi parempaan turvallisuuteen pyrkivät turvallisuustiimimme tunnistavat mahdollisia aukkoja menettelytavoissa ja tekevät ehdotuksia turvallisuuskäytäntöjen parantamiseksi. Myös FedEx-ajoneuvojen kuljettajille onnettomuuksien ehkäiseminen päivittäin on ensisijaisen tärkeää. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kuljettajille järjestetään ajokursseja, joissa heille opetetaan tapoja välttää vaarallisia tilanteita.

FedEx investoi miljoonia dollareita varusteisiin ja tekniikkaan loukkaantumisten ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi kaikessa toiminnassaan, niin tien päällä kuin ilmassakin. Yhtiön lentokonekanta hyödyntää turvatekniikkaa, joka sai alkunsa tehokkaasta strategisesta kehitysohjelmasta. Ohjelman pohjalta on syntynyt lukuisia innovatiivisia turvallisuussovelluksia. Myös lentäjäkoulutus on olennainen osa yhtiön kokonaisvaltaista turvallisuusohjelmaa. Koulutuksessa täydennetään taitoja, joita tarvitaan tavaroiden ja rahdin turvalliseen kuljetukseen ympäri maailman.

Saat lisätietoja sitoutumisestamme turvallisuusasioihin lataamalla kansainvälisen yhteiskuntaraporttimme.

  • Culture of Safety