Turvallisuuskulttuuri

FedEx on ottanut asiakseen parantaa jatkuvasti turvallisia työkäytäntöjään. Edistämme ja tuemme aktiivisesti terveyden ja turvallisuuden kulttuuria työntekijöidemme, urakoitsijoidemme ja osakkaidemme sekä yrityksemme ja yleisön hyväksi.

FedEx toimittaa jokaisena arkipäivänä yli seitsemän miljoonaa pakettia asiakkaille yli 220 maahan ja alueelle. Maailmanlaajuisen ihmisistä, laitoksista, kuorma-autoista, lentokoneista ja teknisistä vaatimuksista koostuvan verkoston hallinta edellyttää, että turvallisuutta ja terveyttä koskevat periaatteet on sisällytetty strategisesti liiketoimintamme kaikkiin osa-alueisiin.

Yrityksemme perustaja ja CEO, Frederick W. Smith ilmaisee ytimekkäästi sen, kuinka suuressa arvossa pidämme turvallisuutta. “Aivan samalla tavoin kuin pyrimme jatkuvasti parantamaan asiakkaillemme tarjoamaamme palvelua meidän on myös parannettava jatkuvasti käytäntöjä ja prosesseja, jotka voivat tehdä työpaikastamme entistäkin turvallisemman työntekijöillemme.”

Kaikenkattava, turvalliseen työpaikkaan tähtäävä koulutus on kiinteä osa toimintaamme kuuluvia koulutusohjelmia, jotka ylittävät useissa tapauksissa lakimääräiset vaatimukset. Maailmanlaajuinen turvallisuusasiantuntijoiden verkosto on kiinteässä yhteistyössä johtoportaan ja työntekijöiden kanssa kehittääkseen menetelmiä loukkaantumisten ja onnettomuuksien välttämiseksi sekä luonnollisesti myös valvoakseen, että käytössä olevat menetelmät ovat asiaankuuluvien turvamääräysten ja -prosessien mukaisia. He järjestävät myös kattavia tutkimuksia onnettomuuksien pohjimmaisten syiden määrittämiseksi, niin että vaarallisia toimintatapoja voidaan vähentää tai estää kokonaan.

FedEx uskoo turvallisuuden saavuttamiseen “parhaita käytäntöjä” noudattamalla. Esimerkiksi turvallisuutta jatkuvasti parantamaan pyrkivät Safety Continuous Improvement -tiimit tunnistavat aukot menettelytavoissa ja tekevät ehdotuksia turvallisuuskäytäntöjen parantamiseksi. FedExin yli 75 000 päivittäin tien päällä olevan kuljettajan kohdalla onnettomuuksien ennaltaehkäisy on myös ensisijaisen tärkeää. Tavoitteiden saavuttamiseksi kuljettajille järjestetään suojaamiseen tähtääviä ajokursseja, joilla heille opetetaan vaarallisten tilanteiden välttämisen periaatteet.

FedEx investoi miljoonia dollareita varusteisiin ja tekniikkaan loukkaantumisien ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi toiminnassamme, niin maan päällä kuin ilmassakin. Yhtiön lentokonekanta pääsee hyötymään tehokkaasta strategisesta kehitysohjelmasta alkunsa saaneesta turvatekniikasta, jonka pohjalta on syntynyt lukuisia innovatiivisia turvallisuussovelluksia. Myös lentäjäkoulutus on olennainen osa yhtiön kaikenkattavaa turvallisuusohjelmaa. Koulutuksessa täydennetään niiden naisten ja miesten taitoja, jotka vastaavat tavaroiden ja rahdin turvallisesta kuljetuksesta ympäri maailman.