EarthSmart

EarthSmart on FedExin lupaus ekologisesti kestävästä toiminnasta. Ohjelma kokoaa yhteen aloitteita, jotka tarjoavat suoria liiketoiminnallisia ja ekologisia etuja. EarthSmart kattaa kaikki FedExin vaikutusalueet: liiketoimintaratkaisut, työpaikkakulttuurin ja yhteisökontaktit. Projektien on vastattava korkeita, mitattavissa olevia standardeja ansaitakseen EarthSmart-nimityksen.

EarthSmartin avulla FedEx pyrkii panemaan alulle fiksuja, ympäristöystävällisiä innovaatioita, jotka auttavat meitä suojelemaan planeettamme elintärkeitä resursseja. Toivomme, että viimekädessä voimme tarjota ohjelman vaikutuksesta uraauurtavia ympäristöystävällisiä yrityksen johtamistapoja, joita voidaan hyödyntää muissakin yrityksissä.

EarthSmartin toiminnan kolme tukipilaria ovat:

  • EarthSmart Innovations – FedExin palvelut ja välineet, mukaan lukien kuorma-autot, palvelut ja kiinteistöt, jotka vastaavat tiukkoja, määrällisesti ilmaistavia innovaation ja ekologisen kestävyyden standardeja. Esimerkkejä FedExin Global EarthSmart -ratkaisuista ovat muun muassa Pariisissa toimivat sähköiset kolmipyörät, hybridikuorma-autot sekä kaikki sähköiset noutoajoneuvot, joita FedEx käyttää suurimmissa kaupunkikeskuksissa, kuten Pariisissa ja Lontoossa sekä automatisoitu lähetystyökalu Electronic Trade Documents.
  • EarthSmart Outreach – Lukuisien erilaisten maailmanlaajuisten ja paikallisten avustusponnisteluiden ansiosta FedEx on edistynyt pyrkimyksessään tehdä elinyhteisöistä puhtaampia, terveellisempiä ja tehokkaammin toimivia tukemalla ekologisesti kestäviä kuljetustapoja, vihreitä kaupunkialueita ja vastustuskykyisiä ekosysteemeitä. FedEx tukee ekologisesti kestäviä projekteja tiiminsä jäsenten avulla, jotka ovat valmiita panostamaan aikaansa ja kykyjään arvokkaiden tarkoitusperien tukemiseen.
  • EarthSmart@Work – Ohjelmia, joiden myötä tiimimme jäsenet sitoutuvat ekologisesti kestäviin kysymyksiin ja jotka auttavat heitä panostamaan voimavarojaan liiketoimintamme ekologisesti kestävään laatuun, jotta se täyttäisi EarthSmart@Work-aloitteen vaatimukset.

 

EarthSmart-nimitys

FedEx on vakiinnuttanut läpinäkyvät kriteerit, joita aloitteiden on vastattava, jotta niitä voitaisiin kutsua nimellä EarthSmart Innovations tai EarthSmart Outreach. Yhtiö on kehittänyt nämä kriteerit yhteistyössä Etsy Environmental Partners -yhtiön kanssa, joka on johtava ympäristöasioiden konsultointiyritys. FedEx EarthSmart Committees on tarkastanut kaikki sovellukset.

EarthSmart Outreach -aloitteiden on osoitettava, että niistä on konkreettista apua ympäristölle, niiden on mobilisoitava yhteisöä ja saatava tiimin jäsenet osallistumaan toimintaan. Projektin ydinalueita ovat ekologisesti kestävän kuljetuksen, ekologisesti kestävien kaupunkien tai kestävien ekosysteemien aloitteet.