• FedEx EarthSmart

Tietoja FedExistä > Kestävä kehitys > FedEx EarthSmart

 

FedEx EarthSmart -ohjelma

Ajoneuvo- ja lentokalustomme tehostamisen lisäksi pyrimme myös lisäämään uusiutuvan energian käyttöä toimipaikoissamme ja tarjoamaan näin asiakkaillemme vaihtoehtoisia ratkaisuja. Pyrimme myös löytämään uusia tekniikoita ja harjoittamaan tervehenkistä julkista politiikkaa.

Vuonna 2009 käynnistämämme EarthSmart®-ohjelma auttaa meitä yhdistämään innovatiivisia ja kestäviä käytäntöjä sekä omiin työskentelytapoihimme että asiakkaille tarjoamiimme palveluihin. EarthSmart-ohjelman kautta FedEx antaa tunnustusta tuotteille, palveluille, aineelliselle omaisuudelle ja aloitteille, jotka asettavat uusia johtamisstandardeja ja pyrkivät saamaan työntekijämme ja asiakkaamme tekemään vastuullisia valintoja päivittäin.

Ympäristöselonteko

FedEx tiedostaa, että liiketoimintamme kannattavuus on pitkällä aikavälillä suorassa yhteydessä planeettamme ja paikallisten yhteisöjen hyvinvointiin. Pyrimme jatkossakin löytämään ympäristöratkaisuja, jotka vähentävät hiilijalanjälkeämme ja toimivat samalla esimerkkinä kilpailijoillemme. Osana meneillään olevia toimia FedEx keskittyy seuraaviin hankkeisiin:

 • Sitoutuminen ympäristöasioiden hallinnan jatkuvaan parantamiseen.
 • FedEx-pakkaustuotteiden, toimintojen ja toimipaikkojen ympäristövaikutusten arviointi sekä sitoutuminen kyseisten vaikutusten minimoimiseen. Pyrimme myös palauttamaan ominaisuudet, joihin toimintamme on vaikuttanut.
 • Työntekijöiden ympäristötietoisuuden parantaminen yksityiskohtaisten käytäntöjen ja menettelytapojen, koulutuksen ja huippuosaamisen kautta.
 • Luonnonvarojen tehokas käyttö minimoimalla jätteen syntymistä erilaisin toimenpitein, kuten kierrätyksen, innovoinnin sekä saastumisen ehkäisyn avulla.
 • Ympäristönsuojelun mittaaminen puitekehyksellä, joka asettaa tavoitteita ja auditointiprosesseja sekä arvioi niitä. Puitekehyksen myötä asetetaan myös sanktioita työntekijän vastuuvelvollisuuksien noudattamiselle sekä raportoidaan siitä yrityksen johdolle ja ulkoisille sidosryhmille.
 • Ympäristövastuun ja siihen liittyvien näkökohtien integrointi päivittäisiin toimintoihin ja liiketoiminnan päätöksentekoprosesseihin.
 • Osallistuminen järkevän ympäristöpolitiikan kehittämiseen kuljetus- ja liiketoimintasektoreilla.
 • Sitoutuminen hätätilavalmiuteen ja reagoimiseen päivittäisestä toiminnastamme johtuvien mahdollisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
 • Innovaatioiden ja tekniikoiden hyödyntäminen ilmakehään joutuvien päästöjen ja melun minimoimiseksi.
 • Toimittajiemme ja alihankkijoidemme tehokkaan ympäristönhallinnan edistäminen.
 • Kaikkien voimassa olevien ympäristölakien ja -asetusten noudattaminen.
 • Ympäristöpolitiikan tietoisuuden lisääminen työntekijöiden ja yleisön keskuudessa.

Vastuulliset pakkausratkaisut

Ympäristötavoitteidemme lisäksi FedEx pyrkii myös tarjoamaan asiakkailleen ja toimitusketjulleen hiilijalanjälkiä vähentäviä ratkaisuja. EarthSmart-ohjelmansa puitteissa FedEx Express oli ensimmäinen maailmanlaajuinen pikakuljetusyritys, joka tarjosi asiakkailleen maailmanlaajuisesti veloituksetta hiilineutraalien kirjekuorten toimitusohjelman. Näin yhtiö on vähentänyt vuodesta 2012 lähtien FedEx-kirjekuorten toimituksesta aiheutuneita hiilidioksidipäästöjä. Tilivuonna 2016 FedEx Express toimitti yli 190 000 000 hiilineutraalia kirjekuorta ja vähensi siten hiilidioksidipäästöjä lähes 75 000 tonnilla. Ohjelma on käynnistymisestään saakka vähentänyt hiilidioksidipäästöjä kumulatiivisesti jo 342 000 tonnin verran.

Pakkausratkaisujemme optimointi auttaa meitä vähentämään paitsi omaa myös asiakkaidemme hiilijalanjälkeä. Tilivuonna 2016 pakkauspalvelujemme suunnittelu- ja tekniikkatyöryhmä työskenteli 11 eri pakkausprojektin parissa, joissa asiakkaitamme autettiin valitsemaan tuotteilleen oikeankokoiset ja vastuulliset pakkausratkaisut.