Huhtikuu 2016

  • Globaali yritysvastuuraportti

Globaali yritysvastuuraportti

Jaa tämä sivu:

Asiakkaat etsivät enemmän kuin koskaan yrityksiä, jotka osoittavat vahvaa sitoutumista kestävien, ympäristöystävällisten ja sosiaalisesti vastuullisten käytäntöjen ja toimintatapojen aktiiviseen edistämiseen.

FedExille yrityksen kasvattaminen vastuullisella, kekseliäällä ja edistyksellisellä ajattelutavalla on ainoa tapa tehdä liiketoimintaa. Me uskomme, että liiketoiminnan harjoittaminen turvallisella, eettisellä ja kestävällä tavalla johtaa pitkän tähtäimen kannattavuuteen. Todisteena tästä on se tosiasia, että vuonna 2015 yli 6.2 miljardia dollaria liikevaihdostamme tuli asiakkailta, jotka etsivät tietoa yritysvastuusta ja hiilidioksidipäästöistä.

Joka vuosi julkaisemme kansainvälisen yritysvastuuraporttimme (Global Citizenship Report, GCR) tärkeimmistä päivityksistämme koskien ympäristöjalanjälkeämme ja panostuksiamme taloudelliseen kehitykseen, ihmisiin ja niihin yhteisöihin, joissa toimimme. Alta löydät muutaman esimerkin saavutuksistamme viime vuodelta.

Talouskehitys
Me edistämme globaalia, sosiaalista ja taloudellista kehitystä yhdistämällä yli 90 % globaalista bruttokansantuotteesta palveluidemme avulla.

  • Yhtenä esimerkkinä siitä, miten pienet yritykset voivat hyödyntää logistiikkatukeamme ja kaupankäynnin asiantuntijuuttamme kansainvälisessä kasvussaan, brittiläinen Boda Skins toimittaa nyt yli 70 prosenttia luksusnahkatakeistaan ulkomaisille markkinoille.

Ympäristö
Me uskomme, että voimme vähentää ympäristöjalanjälkeämme samanaikaisesti, kun kasvatamme liiketoimintaamme - ja tosiasiat tukevat tätä:

  • Vuoden 2015 aikana meidän 15 aurinkovoimalaamme säästivät 4,613 tonnia CO2-päästöjä;
  • Hiilineutraali kuljetusohjelmamme mahdollisti yli 580 miljoonan ympäristöystävällisen kirjekuoren lähetyksen.

Yhteisö
Logistiikka-asiantuntijuutemme ja globaali verkostomme tarjoaa helpotusta katastrofien aikana, parantaa teiden turvallisuutta ja edistää ympäristöystävällisyyttä yhteisöissä, joissa toimimme ympäri maailman.

  • FedEx on sitoutunut auttamaan pakolaisia, jotka saapuvat Eurooppaan paetakseen konfliktia. Olemme luvanneet miljoona dollaria käteistä sekä kuljetustukea tarpeellisten tarvikkeiden ja lääkeavun kuljetukseen.

Ihmiset
Maailman yhdistäminen vastuullisesti ja neuvokkaalla tavalla alkaa ja loppuu ihmisten avulla. Meillä FedExillä on etuoikeus olla yhdistämässä miljoonia ihmisiä päivittäin.

  • Vuonna 2015 yli 15 822 tiimiläistä teki vapaaehtoistyötä 69 065 tuntia yli 500 kaupungissa osana vuosittaista FedEx Cares -ohjelmaa.

Lue lisää FedExin yritysvastuustrategiasta ja lataa globaali yritysvastuuraporttimme 2015 täältä.

Edellinen artikkeli

Siirry

Takaisin etusivulle

Siirry