Kesäkuu 2016

 • Euroopan Unionin uusi tullikoodeksi (UCC) on nyt astunut voimaan

Euroopan Unionin uusi tullikoodeksi (UCC) on nyt astunut voimaan

Jaa tämä sivu:

1. toukokuuta 2016 voimaan astuneesta Unionin tullikoodeksista (UCC) tuli sovellettavissa oleva tullilainsäädäntö kaikissa 28 Euroopan Unionin (EU) maassa.

Sen käyttöönotolla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia siihen, miten tavaroita tuodaan maahan, viedään maasta, tullataan ja välitetään eteenpäin. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että olet täysin tietoinen tullikoodeksin kaikista uusista muutoksista.

Tässä valmistelemamme lyhyt yhteenveto, jotta ymmärtäisit sinua koskevat tärkeimmät muutokset tullilainsäädännössä ja niiden merkityksen toimintaan FedExin kanssa:

 • Huomioi, että niissä muutamissa EU-maissa, joissa aiemmin ei kerätty alle 10 euron suuruisia tullimaksuja, on nyt pakollista kerätä kaikki maksut;
 • Sitovan tariffitiedon (BTI) viitenumero tulee nyt olla esitettynä kaikissa tuotteilta vaadittavissa tulliselvityksissä. Varmista siis, että ilmoitat meille tämän BTI-numeron, jotta voimme huolehtia lähetystesi nopeasta prosessoinnista.
 • Huomioi, että BTI-viitenumeron voimassaolo on nyt lyhennetty aiemmasta 6 vuodesta 3 vuoteen.
 • Tullausarvoilmoituksen (DV1) alaraja on nyt nostettu 20 000 euroon (aiemmin raja oli 10 000 euroa). Varmista, että muistat tämän laatiessasi itse tulli-ilmoituksia;
 • Asiakkaalta veloitettavat rojaltit ja lisenssimaksut tulee erikseen ilmoittaa kauppalaskulla;
 • Ennen tullikoodeksin käyttöönottoa tuotteen tullausarvo tullimaksujen ja verojen laskemiseksi määriteltiin ensimmäisen myynnin arvon perusteella ennen tuotteen saapumista EU-alueelle. Nyt tullausarvo määritellään viimeisimmän myynnin arvon perusteella.
 • Jokaisen jäsenmaan tulliviranomaisilta vaaditaan uudelleenarviointi kaikista olemassa olevista tullaukseen liittyvistä valtuutuksista. Jos sinulla on jo tällainen valtuutus, se tullaan uudelleenarvioimaan viimeistään 1. toukokuuta 2019 mennessä.
 • Huomioi, että sisäisen jalostuksen (IPR) ja tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen (PCC) lisenssit yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi, sisäisen jalostuksen IPR-suspensiojärjestelmäksi;
 • Jos olet EU:n ulkopuolelle sijoittunut lähettäjä tai maasta-/alueeltaviejä, sinulla tulee olla nimettynä fiskaalinen edustaja EU-alueella, joka on valtuutettu toimimaan puolestasi. Sinun tulee myös toimittaa tämä tieto mahdollisimman pian FedExille, jotta voimme järjestää oikeanlaiset tullausmenettelyt tämän edustajan kanssa.
 • Saapumisen yleisilmoitus (ENS) turvatiedoille, joka aiemmin vaadittiin vain yli 22 euron arvoisille tuotteille, tulee pakolliseksi kaikille lähetyksille niiden arvosta riippumatta vuonna 2020. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikä tahansa lähetys on mahdollista pysäyttää tullissa turvatarkastusta varten aiheuttaen mahdollisen tullausviivästyksen;
 • Kuusinumeroinen harmonisoitu koodi tullaan myös vaatimaan kirjattavaksi jokaisesta hyödykkeestä jokaisessa ENS-asiakirjassa vuodesta 2020 lähtien. Ehdotamme kuitenkin, että lisäät tämän koodin kaikkiin kauppalaskuihisi jo ennen kuin se tulee koodeksin mukaan pakolliseksi.

Uuden tullikoodeksin käyttöönotto koko EU-alueella tulee vaatimaan merkittäviä muutoksia moniin kansallisiin tullausjärjestelmiin ja prosesseihin. Pysyäksesi ajan tasalla täsmällisistä täytäntöönpanopäivistä ja niihin liittyvistä dokumentaatiovaatimuksista on helpointa, että tarkastat säännöllisesti kaikki yksityiskohdat kansallisten tulliviranomaisten verkkosivuilta.

Euroopan komissio on myös julkaissut tietyistä keskeisistä aihepiireistä ohjeistuksia, jotka selventävät käytännön toteutusta tai uusien sääntöjen soveltamista. Sinun kannattaa tutustua myös näihin asiakirjoihin saadaksesi lisätietoja aiheesta.

Edellinen artikkeli

Siirry

Takaisin etusivulle

Siirry

Seuraava artikkeli

Siirry