Syys-Lokakuu 2016

  • Yhdysvallat esittelee uudet säännöt vientipalautuksille

Yhdysvallat esittelee uudet säännöt vientipalautuksille

Jaa tämä sivu:

Vastikään on esitelty tärkeitä sääntelymuutoksia koskien vientituotteita ja -tavaroita, jotka on tuotu Yhdysvaltoihin sen jälkeen, kun niitä on korjattu, paranneltu, käsitelty tai niiden kuntoa on muuten muutettu ulkomailla.

Kaikki muutokset koskevat lisäyksiä Yhdysvaltain harmonisoidun tariffiasetuksen luvun 98 säännöksiin, ja niiden tarkoitus on nykyaikaistaa ja yksinkertaistaa tapaa, jolla tämänkaltaisten tavaroiden saapumisilmoituksia tulisi kirjata ja miten niitä tulisi käsitellä Yhdysvaltain tullissa.

Seuraavat muutokset tariffiasetuksen lukuun 904 ovat erityisen tärkeitä:

  • Kaikki keskenään vaihtokelpoiset tuotteet, jotka on viety Yhdysvalloista korjattavaksi, muutettavaksi, prosessoitavaksi ja muuten muokattavaksi ja sitten tuotu takaisin Yhdysvaltoihin, voidaan käsitellä samassa saapumismenettelyssä.
  • Kaikkien keskenään vaihtokelpoisten tuotteiden alkuperä, arvo ja luokittelu voidaan toteuttaa yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösstandardien (GAAP) mukaisen varastonhallintamenetelmän pohjalta, kunhan samaa menettelyä käytetään kaikkiin niihin tavaroihin ja tuotteisiin, jotka maahantuoja on määritellyt keskenään vaihtokelpoisiksi.
  • Uusi tullinimike on luotu mahdollistamaan verovapaa käsittely tietyille Yhdysvaltain hallinnon omistamille tavaroille ja omaisuuserille, jotka on palautettu Yhdysvaltoihin hallinnon tai sen alihankkijan toimesta.

Lisätietoja kaikista muutoksista on saatavilla Yhdysvaltain tullin verkkosivulta.

Edellinen artikkeli

Siirry

Takaisin etusivulle

Siirry

Seuraava artikkeli

Siirry