Kesäkuu 2017

  • Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n ulkomaisten toimittajien varmistusohjelma astui voimaan

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n ulkomaisten toimittajien varmistusohjelma astui voimaan

Jaa tämä sivu:

FSVP-ohjelma, joka tuli voimaan 27. toukokuuta, on keskeinen osa Yhdysvaltain elintarviketurvallisuuden modernisointiasetusta (FSMA). Sen on tarkoitus tarjota joustava ja riskiarviopohjainen menetelmä ulkomaisten toimittajien ja heidän toimittamiensa elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseen. Järjestelmän keskeisimmät osat ovat seuraavat:

  • jokaisen FSVP-maahantuojan, joka tuo Yhdysvaltoihin ulkomaisen tuottajan tuottamia elintarvikkeita, selkeä tunnistaminen;
  • vastuu ulkomaisten tuottajien varmistusmenettelyjen käyttöönotosta jokaisen FSVP-maahantuojan toimesta siten, että maahantuojat kykenevät varmistamaan ulkomaisten toimittajiensa toimivan aina turvallisten prosessien mukaisesti ja varmistumaan myös siitä, etteivät toimitetut elintarvikkeet ole väärennettyjä tai ettei niistä ole annettu vääriä tietoja;
  • jokaisen FSVP-maahantuojan asianmukainen tunnistaminen kaikissa ACE (automaattisen kaupankäynnin) -ympäristön dokumenteissa;
  • jokaisen elintarvikkeiden maahantuojan velvollisuus arvioida ja tunnistaa, onko hän asianmukainen FSVP-maahantuoja (ja jos ei ole, kuka on), jotta kaikkien ulkomaisten toimittajien varmistusprosessi voidaan aloittaa.

Kuka on FSVP-maahantuoja?

FSVP-maahantuojan tulee olla maahantuotujen tuotteiden yhdysvaltalainen omistaja tai vastaanottaja, jolla on suora taloudellinen intressi elintarvikkeisiin. FDA:n määritelmän mukaan tällainen omistaja/vastaanottaja on henkilö, joka maahantuontihetkellä omistaa, on ostanut tai on kirjallisesti sopinut ostavansa elintarvikkeet.

Mikäli maahantuontihetkellä ei ole nimettyä yhdysvaltalaista omistajaa tai vastaanottajaa, ulkomaisen elintarvikkeiden tuottajan on nimettävä yhdysvaltalainen FSVP-edustaja, jonka vastuulla on varmistaa se, että kaikki vaadittavat toimittajan tunnistamismenettelyt on hoidettu jokaisen maahantuodun elintarvikkeen osalta. Kaikissa tällaisissa tapauksissa edustajan nimeäminen on vahvistettava virallisella kirjallisella dokumentilla, joka toimitetaan Yhdysvaltain tulliviranomaisille – edustajan asianmukaisesti allekirjoittamana – vahvistamaan hänen suostumuksensa. FSVP-edustajaa ei tule sekoittaa asiamieheen, joka tarvitaan elintarviketilojen rekisteröimiseen.

FSVP-maahantuojien tulee myös varmistaa, että heidän ulkomaiset tuottajansa tuottavat elintarvikkeet tavalla, joka on samalla tasolla yleisten terveyden turvallisuusvaatimusten kanssa siten kuin Preventive Controls for Human and Animal Food Rules (21 CFR Part 117, Part 507)- ja Produce Safety Rule (21 CFR Part 113) -säädöksissä on määritelty, ja taattava myös, että elintarvikkeet eivät ole väärennettyjä ja että niiden etiketeissä on esitetty oikeat tiedot allergeenien osalta.

Pyydämme teitä huomioimaan, että FedEx ei voi missään tilanteessa toimia FSVP-edustajana yhdellekään asiakkaallemme.

Poikkeukset uusiin säännöksiin

Elintarvikkeet, jotka on tuotu henkilökohtaiseen käyttöön tai tutkimuskäyttöön, erilaiset alkoholituotteet ja mehut ja tietyt muut elintarvikkeet eivät kuulu edellä mainitun sääntelyn piiriin. Poikkeuksia on myös niiden maahantuojien kohdalla, joiden myyntitulot ovat vähäisiä tietyn ajanjakson kuluessa, tiettyjen pienten tuottajien kohdalla, liittyen maahantuontiin niistä maista / niiltä alueilta, joissa elintarviketurvallisuuteen liittyvät menettelyt vastaavat Yhdysvalloissa käytössä olevia menettelyitä, sekä joidenkin muiden kategorioiden kohdalla.

Tarkat tiedot kaikista näistä poikkeuksista saa klikkaamalla tätä linkkiä.

Käyttöönottopäivämäärät

FSVP-säännösten käyttöönottoon liittyy joukko erilaisia päivämääriä. Ne riippuvat vastaanottajan koosta, maahantuojan toiminnan luonteesta ja siitä, milloin vastaanottajan toimittajan on toimittava uusien FSMA-säännösten mukaisesti.

Ensimmäinen päivämääräraja oli 30. toukokuuta 2017, kun taas viimeinen päivämäärä – ”erityisen pienille liiketoiminnoille”, kuten määritelty 21 CFR 112.3 -säädöksessä – on 27. heinäkuuta 2020. Lisätietoa käyttöönottopäivämääristä saat klikkaamalla tähän.

Edellinen artikkeli

Siirry

Takaisin etusivulle

Siirry

Seuraava artikkeli

Siirry