Syyskuu 2017

 • Mitä sinun tulee tietää toimituslausekkeista

Mitä sinun tulee tietää toimituslausekkeista

Jaa tämä sivu:

Mitä ovat toimituslausekkeet?

Toimituslausekkeet ovat lyhenne “Kansainvälisistä kauppaehdoista”. Ne ovat kansainväliseen kauppaoikeuteen kytköksissä oleva standardoitu toimituslausekekokoelma, jota ylläpitää Kansainvälinen kauppakamari (ICC).

Toimituslausekkeet on suunniteltu tekemään kansainvälinen kaupankäynti helpommaksi ja soljuvammaksi, ja ne sisältävät kaikki tehtävät, kustannukset ja riskit liittyen tuotteiden kuljetukseen ja lähettämiseen. Ostaja ja myyjä määrittelevät niiden sisällön sopimuspohjaisesti tuotteiden osalta, ja yksinkertaisesti ilmaistuna toimituslausekkeet auttavat osapuolia ymmärtämään toisiaan paremmin.

Mitä sinun tulee tietää?

Viimeisin versio säännöistä on Incoterms 2010, joka julkaistiin 1. tammikuuta 2011. On tärkeää muistaa, että sopimuksen osapuolet voivat sopia minkä tahansa Incoterms-version ehtojen soveltamisesta, kunhan he selkeästi ilmoittavat, mitä versiota he käyttävät, esimerkiksi Incoterms 2000 tai Incoterms 2010.

Maissa, joissa tullimaksun ja arvonlisäverojen laskemisessa käytettävään tullausarvoon on sisällytettävä rahtikustannukset, kauppalaskun vahvistaminen Incoterm-viitteellä on pakollista, sillä Incoterm-ehto määrittelee sen, sisältyvätkö rahtikustannukset kauppalaskussa ilmoitettuun lopulliseen summaan. Vielä ei kuitenkaan ole olemassa yleisiä standardeja Incoterm-lausekkeiden hyväksymisestä tulliviranomaisten osalta. Jokainen kansallinen hallinto määrittelee käytännöt itse.

Kaksi esimerkkiä eri tilanteista

 1. Jotkut Euroopan Unionin (EU) maat vaativat selkeästi Toimitettuna tullattuna (DDP) -kelpoisuudelle nimetyn kohdemaan DDP-lausekkeen oheen. Jos tämä osa puuttuu, toimituslauseke ohitetaan.
 2. Joillakin EU-mailla on vaatimus koskien selkeää rahti- ja tullimaksun/verojen summaa kauppalaskussa. Jos termiä DDP käytetään, mutta rahtimaksua ei ole mainittu kauppalaskussa, DDP-lauseke tullaan myös ohittamaan.

Yleinen FedExin tullaustiimien asettama sääntö toimituslausekkeista on seuraava: lausekkeille ryhmissä ‘E’ ja ‘F’ FedEx-rahtimaksu on lisätty lopulliseen arvoon kauppalaskussa, lausekkeille ryhmissä ‘C’ ja ‘D’ taas FedEx-rahtimaksua ei ole lisätty.

Kaikkien FedEx Express -asiakkaiden tulisi olla tietoisia siitä, että kauppalaskussa ilmoitetusta toimituslausekkeesta voi useiden maiden tullissa seurata tulli- ja veromaksujen uudelleenarviointi lähetyksen osalta.

Toimituslausekeongelmien yleisimmät seuraukset

Siitä huolimatta, että toimituslausekkeet kehitettiin yksinkertaistamaan kansainvälistä toimintaa ja tekemään niiden soveltamisesta kansainvälisessä kaupankäynnissä tarkempaa, on olemassa vielä useita syitä siihen, miksi niiden tarkoituksenmukainen käyttö epäonnistuu. Useissa tapauksissa tämä johtuu puutteista ehtojen tuntemuksessa kuin myös epätarkkuudesta.

Ongelmia ilmenee, kun:

 1. Lähettäjät käyttävät merirahtitermiä, kuten Vapaasti aluksessa (FOB) tai Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina (CIF), kun tuotteita lähetetään lento- tai tierahdilla.
 2. Henkilöt eivät ole tietoisia siitä, että uusi versio toimituslausekkeista julkaistiin tammikuussa 2010 ja joitakin alkuperäisiä toimituslausekkeita - mukaan lukien Toimitettuna tullaamatta (DDU), Toimitettuna aluksessa (DES), Toimitettuna rajalle (DAF) ja Toimitettuna laiturilla tullattuna (DEQ) - ei enää suositella käyttämään.
 3. Toimituslausekkeisiin ei viitata lainkaan sopimuksissa. Tällöin tulliselvityksessä käytetään tullin tietojärjestelmiin oletuksena ohjelmoitua toimituslauseketta.
 4. Ei-kansainvälisen rahdin toimituslauseke laitetaan laskuun yhdessä kansainvälisen rahtimaksuviitteen kanssa.
 5. Osapuolet valitsevat käyttävänsä Toimitettuna tullattuna (DDP) -lauseketta, mutta myyjä ei pysty täyttämään ulkomaisten tullausviranomaisten rekisteröintivaatimuksia.

Vinkit toimituslausekkeiden käyttöön oikealla tavalla

 • Sovi tietystä toimituslausekkeesta toisen osapuolen kanssa ennen lähetystä
 • Varmista, että käytettävä ehto soveltuu käytettävän lähetyksen tyyppiin
 • Vahvista, että osapuolet ovat ymmärtäneet kauppakirjassa määritellyt vastuut
 • Viittaa asianmukaisesti toimituslausekkeeseen lähetyksen kauppalaskussa
 • Tarkastele säännöllisesti käytössä olevia toimituslausekkeita ja päivitä ne tarvittaessa

Jos sinulla on lisäkysymyksiä aiheesta, ole yhteydessä FedEx Expressin asiakaspalveluun numerossa 03456 070809. Me toimitamme yli 13 miljoonaa lähetystä viikossa maailmanlaajuisesti, joten olemme toimituslausekkeiden asiantuntijoita ja tiedämme, miten käyttää niitä parhaiten.


Sources
https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/

Takaisin etusivulle

Siirry

Seuraava artikkeli

Siirry