השבתת המערכת הנוכחית של סחר החוץ בתחום היבוא ל-4 ימים בישראל

"Global Gate" (שער עולמי) הינה מערכת IT מן הדור החדש אשר תושק בישראל ב-14 בינואר .2018 המערכת החדשה מבוססת על תהליכי עבודה דיגיטליים והיא תבטל את הצורך במסמכים יבוא פיזיים עבור ובכך תהפוך את כל הליך עמילות המכס להליך ללא ניירת.

המערכת הנוכחית לא תהיה פעילה מצהרי יום רביעי, ה-10 בינואר ועד אמצע היום ביום ראשון, ה-14 בינואר. זאת על מנת לאפשר את טעינת נתוני המכס הקיימים אל המערכת החדשה לפני השקתה.

משלוחים אשר יגיעו לישראל בתאריכים אלו לא ישוחררו על ידי המכס. משלוחים אשר מוגדרים כדחופים על פי נהלי המכס, ישוחררו לפי תהליכי מכס דחופים מיוחדים.

 FedExתמשיך לקבל משלוחים לישראל במהלך התקופה הזו אך היא איננה יכולה להתחייב למשלוחים בזמן.

 "Global Gate" (שער עולמי) תאיץ את פעילות המכס על ידי אספקה של טפסים אלקטרוניים, כרטיסים חכמים, זמני שירות מבוקרים ועוד. סוכני המכס יוכלו להתחבר באופן דיגיטלי לספקים ולהעביר קבצים באופן אלקטרוני על מנת להאיץ את שירותי המכס.

הטמעת טכנולוגיות, מושגים וממשקים חדישים בין חברי קהילת הסחר תבטיח גם שתהליכי המכס הקיימים ישופרו במהירות ויאפשרו איזון בין הקלות מסחריות ואכיפת החוק.

שינויים חשובים בתחום הבלדרות:

  1. יידרש ייפוי כוח עבור כל משלוח שערכו עולה על $1,000. יפוי כח זה יהיה בתוקף במשך שנה מיום חתימתו וניתן

לכלל המשלוחים הרלוונטיים.

  1. יידרש תצהיר יבואן עבור כל משלוח שערכו עולה על $5,000 תצהירי יבואן אשר מולאו בעבר יהיו בתוקף ללא קשר לספק הלוגיסטיקה אשר מבצע את המשלוח.

3א. העברת מסמכי יבוא ושחרור לסוכן המכס על ידי התהליך החדש ללא ניירת יחייב מסמך דיגיטלי מאושר במקום המסמך הפיזי הקודם. עבור משלוחי , FedEx Express המסמכים יתקבלו לפני הגעת המשלוח לישראל ואנו נטפל בהעברת התיעוד הדיגיטלי החתום לרשויות המכס הישראלי.

3ב יש לצרף Packing List עבור כל משלוח מעל מאריזה אחת.

עבודה עם כרטיס חכם

על מנת לבצע את כל המשימות כולל השלמת והגשת טפסים וקבצים באופן מקוון למכס, יהיה על היבואנים להשתמש בכרטיס חכם של Comsign או PersonalID או בתעודת זהות חכמה.

שמירת מסמכי יבוא

בהתאם להנחיות החדשות, שמירת כל מסמכי היבוא תהה מעתה והלאה באחריותו של היבואן בלבד.

למידע נוסף אנא צור קשר עם נציג FedEx המקומי או התקשר לשירות הלקוחות במספר (1-700-700-339)