FedEx Corporate Logo
 

הנחיות לשילוח
כיצד למלא חשבון ספק:

חשבון הספק חשוב עבור תהליך השחרור ממכס ומשמש את פקידי
המכס לסיווג סחורות כדי שגובה המסים והמע"מ יוערך נכונה.

דוגמת חשבון ספק

חשבון ספק ריק למילוי ידני

הדוגמא המוצגת היא תבנית מוצעת, בכל מקרה חשבון הספק שלכם צריך לכלול את המידע הבא:

1- שולח/ יצואן:
איש קשר, שם חברה, כתובת מלאה ומספר עוסק מורשה.

שולח/יצואן

2- ארץ הייצור:
הארץ אשר בה כל אחד מהפריטים במשלוח שלכם יוצר או הופק במקור.

ארץ ייצור

3- יבואן:
אם המשלוח ישוחרר ע"י יבואן שאינו הנמען, הוסיפו שם וכתובת כאן.

יבואן

4- הוסיפו את מספר שטר המטען הבינלאומי של xEdeF, הסימוכין העיקרי
     שלנו עבור המשלוח שלכם.

'הוסף מספר ש

5- התיאור עבור כל פריט צריך לכלול:

  • תיאור מפורט
  • מספר סיווג (במידה ואפשרי)
  • סיבת יצוא/שימוש מיועד
  • מספר סידורי לכל פריט (באם יש)
  • ארץ הייצור.

תיאור

6- לפני חתימת ההצהרה יש לוודא
שכל המידע תואם את הפרטים בשטר המטען כדי למנוע עיכובי מכס.
למוצרים מסוימים יתכן ויהיה צורך בניירת נלוות נוספת או רשיון יצואן.
יש לצרף טופס מקורי אחד של חשבון הספק וחמישה העתקים כאשר
כולם חתומים. בנוסף, אנו ממליצים להכניס העתק אחד לתוך החבילה.

חתימה

חברת FedEx (אתר באנגלית) | אודות FedEx | סל השירותים | -הצעות עבודה בFedEx | - כתוב לFedEx | תנאי השימוש באתר FedEx.com | מדיניות פרטיות | 
אתר זה מוגן בחוקי זכויות יוצרים לפי החוק בארהב© 1995- FedEx