שלוחי FedEx® שלך באמצעות דוא"ל

באפשרותך לעקוב אחר עד 30 משלוחיFedEx® באמצעות בקשה אחת בדוא"ל!
בדרך זו:

הוראות למעקב באמצעות מס' חבילה

 1. יצירת הודעת דוא"ל חדשה בשדה "To " , יש להקליד track@fedex.com (אין צורך לרשום דבר בשורת הנושא.)
 2. יש להקליד את מס' המשלוח בגוף ההודעה. באפשרותך לעקוב אחר מס' משלוחים/חבילות/הזמנות, ע"י הזנת עד 30 מס' משלוח (מספר אחד בכל שורה, או מופרד בפסיק).
 3. יש לשלוח את הדוא"ל.הוראות למעקב באמצעות מס' סימוכין:

 1. יצירת הודעת דוא"ל חדשה. בשדה "To " , יש להקליד track@fedex.com (אין צורך לרשום דבר בשורת הנושא.)
 2. בגוף ההודעה יש להקליד את המילה "account" ולאחריה רווח ומס' חשבון FedEx שלך. יש להקליד מספר חשבון אחד בלבד בכל הודעת דוא"ל.
 3. יש להקליד את מס' הסימוכין. באפשרותך לעקוב אחר כמה מספרי סימוכין, ע"י הזנת עד 30 מס' סימוכין (מספר אחד בכל שורה, או מופרד בפסיק).
  דוגמא 1 (אחד בשורה)
  account 123456789
  123ABC

  דוגמא 2 (מופרד ע"י פסיקים)
  account 123456789, 123ABC
 4. יש לשלוח את הדוא"ל.


לסיוע ומידע נוסף בנושא מעקב באמצעות דוא"ל, יש לפנות למרכז שירות הלקוחות שירות לקוחות