U.S. Customs and Border Protection hanteert Merchandise Processing Fee met terugwerkende kracht

U.S. Customs and Border Protection hanteert Merchandise Processing Fee met terugwerkende kracht

De U.S. Customs and Border Protection (CBP) verhoogt nu met terugwerkende kracht facturen voor de hogere Merchandise Processing Fee (MPF). MPF is bedoeld om de kosten van douanebeheer voor invoer in de VS op te vangen. Het wordt vastgesteld op basis van de waarde van de ingevoerde goederen, tenzij een vrijstelling mogelijk is. Vele Free Trade Agreements maken vrijstellingen mogelijk.


De wetgeving werd al in oktober 2011 ingevoerd, maar de systemen van de CBP waren pas in november 2011 met het hogere tarief bijgewerkt. De CBP autoriteiten factureren nu de extra MPF (die is verhoogd van 0,21% naar 0,3464%) voor de periode van 1 oktober tot 4 november 2011.

De minimale en maximale formele invoerkosten blijven ongewijzigd respectievelijk USD 25 en USD 485. Extra kosten worden alleen in rekening gebracht voor bedragen van USD 20 of meer; voor importzendingen die formeel worden ingevoerd en een waarde hebben tussen ongeveer USD 13.000 en USD 140.000 geldt daarom de verhoogde MPF.

Het CBP autoriteiten hebben geen schatting opgegeven van het aantal zendingen waarvoor de verhoogde vergoeding geldt, maar geven aan dat zendingen wekelijks worden verwerkt in batches van 20.000 tot de facturatie is afgerond.

Meer informatie is online te vinden op CSMS Message #12-000229 en op:
http://apps.cbp.gov/csms/viewmssg.asp?Recid=18806&page=&srch_argv=12-0000229&srchtype=&btype=&sortby=&sby