Verhoogde btw-tarieven in Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland

Verhoogde btw-tarieven in Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland

Door budgettaire problemen binnen de Europese Unie zoeken veel landen manieren om hun belastinginkomsten te verhogen. Na het besluit van de Spaanse regering om het normale btw-tarief per 1 september te verhogen van 18% naar 21% hebben drie andere EU-landen ook besluiten genomen:

Nederland: het normale tarief is met ingang van 1 oktober verhoogd van 19% naar 21%.

Italië: het normale tarief zal in juli 2013 voor een periode van 6 maanden van 21% stijgen naar 23% en het verlaagde tarief van 10% naar 12%. Met ingang van januari 2014 worden beide tarieven met 1% verlaagd naar 22% en 11%.

Frankrijk: ondanks een eerdere aankondiging van btw-verhogingen heeft de nieuwe Franse regering besloten de bestaande btw-tarieven vooralsnog te behouden.

Omdat economieën nu continu in beweging zijn, adviseren wij onze klanten goed op de hoogte te blijven van alle huidige en toekomstige btw-tarieven in Europa. Meer informatie is te vinden op:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf