Gunstige veiligheidsinspecties en –controles mogelijk voor geregistreerde verzenders

Gunstige veiligheidsinspecties en –controles mogelijk voor geregistreerde verzenders

De Europese Commissie heeft onlangs gepubliceerd hoe Authorised Economic Operators met een AEO(S) of AEO(F) certificaat kunnen profiteren van de voorkeursbehandeling van de Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) en AEO programma´s van de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Door de recente beslissing van de US-EU Joint Customs Cooperation Committee over de wederzijdse erkenning van de C-TPAT en AEO programma´s kunnen gecertificeerde verzenders soepeler worden behandeld bij risicoanalyses en veiligheidsinspecties en –controles. Hierdoor worden naar verwachting kosten verlaagd, procedures eenvoudiger en wordt de voorspelbaarheid van de trans-Atlantische handel verhoogd.

Om de wederzijdse erkenningsprocedures in te voeren, moeten AEO’s hun EORI (Economic Operators Registration and Identification) nummer linken aan een MID (Manufacturer's Identification) nummer dat is uitgegeven door de Amerikaanse Customs and Border Protection (CBP).

AEO’s kunnen zich nu aanmelden voor hun EORI nummer om vervolgens een link te leggen met hun MID nummer via een nieuwe webapplicatie van de CBP. AEO`s die niet weten wat hun MID nummer is, kunnen deze met hulp van hun Amerikaanse handelspartners verkrijgen.

De CBP webapplicatie is te vinden op https://mrctpat.cbp.dhs.gov