Preferentiële handelsconcessies voor Noorse import vereisen speciale factuurverklaringen

Preferential Trade Concessions For Norwegian Imports Require Special Invoice Declarations

Noorwegen is geen lid van de Europese Unie, maar is wel lid van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Het land profiteert daarom niet automatisch van de preferentiële handelsovereenkomsten tussen de EU en de EVA-leden. Noorse importeurs kunnen echter wel profiteren van geen of lagere accijnzen, als ze de juiste informatie op hun papierwerk aangeven volgens de onderstaande richtlijnen:

 

Voor zendingen met een waarde lager dan NOK 50.000 (vijftigduizend Noorse kronen)

Als goederen aan de preferentiële voorwaarden voldoen, is het belangrijk op alle handelsfacturen een verklaring op te nemen met een tekst zoals onderstaande:

Leveranciersverklaring voor producten van preferentiële oorsprong

De leveranciersverklaring, waarvan de tekst hieronder is weergegeven, moet worden ingevuld volgens de aanwijzingen in de voetnoten. De voetnoten zelf hoeven niet te worden overgenomen.
VERKLARING
Ondergetekende verklaart dat de goederen vermeld in dit document .......................... (1) afkomstig zijn uit ........ .................... (2) en voldoen aan de regels van oorsprong voor het preferentiële handelsverkeer met ..................... ................................ (3).
Ik verklaar dat (4):
􀀀 Samenvoeging heeft plaatsgevonden in....................... (naam van land/landen)
􀀀 er geen samenvoeging is geweest.
Ik verbind mij ertoe de douane van alle aanvullende bewijsstukken te voorzien die zij nodig heeft.
................................... (5)
................................... (6)
.............................. (7)
______

(1) ) Als het document betrekking heeft op slechts een deel van de goederen, moeten deze duidelijk worden aangegeven of van een merkteken worden voorzien - wat in de verklaring als volgt moet worden vermeld:
'... op deze factuur genoemd en gemerkt ... komen van oorsprong uit ...'
(2) De gemeenschap, het land, de groep van landen of het gebied waaruit de goederen van oorsprong afkomstig zijn.
(3 Land, groep van landen of gebied.
(4) In te vullen, indien nodig, voor goederen die van preferentiële oorsprong zijn in het kader van de preferentiële handelsbetrekkingen met een van de landen die worden genoemd in de artikelen 3 en 4 van het herkomstprotocol waarop de pan-Europees-Mediterrane cumulatie van oorsprong van toepassing is.
(5) Plaats en datum.
(6) Naam en functie binnen het bedrijf.
(7) Handtekening

Als u deze of een soortgelijke verklaring niet opneemt, kan op geen enkele wijze in aanmerking worden gekomen voor een preferentiële tariefbehandeling.

Als goederen verzonden worden tussen EU en EVA landen, maar oorspronkelijk gefabriceerd zijn in een land dat geen deel uitmaakt van de EU of de EVA, dan is de preferentiële tariefbehandeling eveneens niet van toepassing.

Voor zendingen met een waarde hoger dan NOK 50.000 (vijftigduizend Noorse kronen)

Deze zendingen moeten worden voorzien van een correct gewaarmerkt origineel en ondertekend EUR 1 formulier, tenzij dit document apart wordt verzonden en op tijd bij de douane aankomt voor het moment van inklaring.

Wat de waarde van de importzending in Noorwegen ook is, houd er rekening mee dat er gevolgen zijn als de verlader en importeur geen origineel getekend exemplaar van de factuur/ het EUR 1 formulier aanleveren. Het zorgt voor vertraging bij de douaneafhandeling en mogelijk worden aanvullende invoerrechten van toepassing.