juni editie 2016

  • China verandert belastingtarieven voor persoonlijke bezittingen en e-commerce transacties

China verandert belastingtarieven voor persoonlijke bezittingen en e-commerce transacties

Deel deze pagina:

Het Chinese Ministerie van Financiën heeft onlangs belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de hoogte van de invoerrechten op persoonlijke bezittingen en grensoverschrijdende (B2C) e-commerce importzendingen. Hieronder vindt u een toelichting op de nieuwe belastingtarieven en regelgeving voor beide soorten importzendingen.

Persoonlijke bezittingen
Zendingen kunnen als persoonlijke bezittingen worden aangegeven als de waarde lager is dan RMB 1.000 of als de zending slechts één artikel bevat. De bestaande voorwaarden voor dergelijke goederen en alles wat nodig is om ze aan te geven, blijven ongewijzigd. De invoerrechten zijn wel verhoogd. U vindt ze in onderstaande tabel.

Productsoort Oud belastingtarief Nieuw belastingtarief
Voedingsmiddelen 10% 15%
Niet-alcoholische drank 10% 15%
Camera's 10% 15%
Kleding 10% 30%
Schoenen 10% 30%
Tassen 10% 30%
Cameralenzen 10% 30%
Horloges 20% 30%
Golfartikelen 30% 60%
Luxe horloges 30% 60%
Sigaretten en tabak 50% 60%
Alcoholische drank 50% 60%
Cosmetica 50% 60%

 

E-commerce aankopen
Als iemand in China goederen koopt van een website die in China is geregistreerd, valt de inklaring onder de bestaande EDI (Electronic Data Interchange) pre-clearance procedures.

Voor deze zendingen moesten één van de volgende 3 voorwaarden gelden bij aankomst in China:

  • De waarde is lager dan RMB 1.000
  • De waarde is lager dan RMB 800 als het uit Hong Kong, Taiwan of Macau afkomstig is
  • Of het bevat slechts 1 artikel als de waarde hoger is dan hiervoor genoemd

Er zijn in deze voorwaarden twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor de invoer van internetaankopen:

  • De maximale waarde voor dergelijke aankopen is gestegen van RMB 1.000/800 naar RMB 2.000
  • De vrijstelling voor aankopen die uit één artikel bestaan is opgeheven

Let ook op een andere fiscale verandering: als de totale verschuldigde belasting voor e-commerce aankopen minder is dan RMB 50, int de douane dit bedrag toch en wordt dit niet langer kwijtgescholden. De Chinese autoriteiten hebben ook aangekondigd dat enkele ministeries een officiële lijst ontwikkelen van goederen die via e-commerce aankopen in China worden geïmporteerd. Dit moet het innen gemakkelijker maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

FedEx probeert in deze nieuwsbrief correcte en actuele gegevens en informatie op te nemen. Toch geeft FedEx expliciet of impliciet geen garanties over de juistheid van de gegevens en informatie - en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of nalatigheid. U gebruikt de informatie en gegevens in deze nieuwsbrief op eigen risico.

Vorig artikel

Ga door

Terug naar index

Ga door

Volgend artikel

Ga door