december editie 2016

  • FedEx voert veranderingen door in de verzending van lithiumbatterijen

FedEx voert veranderingen door voor verzending van lithiumbatterijen

Deel deze pagina:

Het is in de afgelopen jaren duidelijk geworden dat lithiumbatterijen een reëel veiligheidsrisico vormen als ze niet volgens de vervoersvoorschriften worden verzonden. De IATA (International Air Transport Association) vindt dat de vervoersrisico's van lithium batterijen door het toegenomen gebruik als energiebron in consumptiegoederen beter moeten worden beheerd.

Met ingang van 1 januari 2017 voeren wij daarom de volgende belangrijke wijzigingen door in ons beleid voor het verzenden van gevaarlijke goederen: alle bulkzendingen van lithiumbatterijen die vallen onder de United Nations (UN) nummers UN 3090 en UN 3480 worden alleen als volledig gereguleerde gevaarlijke goederen voor verzending geaccepteerd.

Wat verandert er door dit initiatief voor bulkzendingen van lithiumbatterijen?

U helpt ons bij het veilig vervoeren van UN 3090 en UN 3480 artikelen door vanaf 1 januari 2017 de volgende eenvoudige stappen te volgen bij het voorbereiden van uw zendingen:

  • voeg een Shipper's Declaration for Dangerous Goods toe aan uw verzenddocumenten. Let op: dit document mag alleen worden ingevuld door medewerkers die in gevaarlijke goederen zijn getraind;
  • plak Klasse 9 Lithium Battery en Cargo Aircraft Only labels op iedere zending;
  • vermeld het United Nations (UN) nummer op het IATA Lithium Battery Mark, dat u kunt gebruiken vanaf 1 januari 2017. Als u uw al gelabelde verpakkingen of de Lithium Battery Labels die u nog op voorraad heeft eerst wilt opmaken, kan dat nog tot 31 december 2018. Daarna wordt het IATA Lithium Battery Mark verplicht. Let op: als u het Lithium Battery Label gebruikt, verzoekt FedEx u het UN nummer toe te voegen op de verpakking naast dit label [FX-05]. Dit wordt vanaf 1 juli 2017 een vereiste van FedEx.

Lithium Battery Label
(geldig tot 31 december 2018)
Lithium Battery


Lithium Battery Mark
(geldig vanaf 1 januari 2017)
Lithium Battery

* Plaats voor UN nummer(s)
** Plaats voor telefoonnummer of extra informatie

  • hoewel dit nieuwe beleid niet geldt voor losse lithiumbatterijen verpakt met of verwerkt in apparatuur (UN3091 en UN3481 zoals gedefinieerd in Sectie II), moet u dezelfde instructies als hierboven vermeld volgen aangaande de toevoeging van het Lithium Battery Mark en het Lithium Battery Label.
  • controleer of uw verpakkingen voor lithiumbatterijen voldoen aan de betreffende IATA-verpakkingsinstructies (UN 3480 - PI965 en UN 3090 - PI968)

Let op dat een toeslag voor gevaarlijke goederen van toepassing kan zijn voor zendingen die lithiumbatterijen bevatten.

Blijf op de hoogte van deze veranderingen en alle andere wijzigingen via fedex.com/nl/dangerousgoods. U kunt ook hier klikken om meer van IATA te lezen. Op iata.org kunt u daarnaast de IATA Dangerous Goods Regulations Manual aanschaffen, met meer informatie over de verpakking, markering, etikettering en documentatie voor lithiumbatterijen.

Voor alle andere informatie, zoals antwoorden op vragen over het voorbereiden en verzenden van lithiumbatterijen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice en vragen naar een gevaarlijke goederen specialist.

Vorig artikel

Ga door

Terug naar index

Ga door

Volgend artikel

Ga door