september/oktober editie 2016

  • VS introduceert nieuwe regelgeving voor herinvoer

VS introduceert nieuwe regelgeving voor herinvoer

Deel deze pagina:

Er zijn onlangs belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving voor goederen en artikelen die in de VS worden geïmporteerd na in het buitenland te zijn hersteld, aangepast, bewerkt of anderszins veranderd. De veranderingen hebben betrekking op wijzigingen van de Chapter 98 codes van het Amerikaanse Harmonized Tariff Schedule en moeten de wijze waarop deze zendingen worden ingediend en vervolgens door de Amerikaanse douane worden behandeld moderniseren en vereenvoudigen.

De volgende wijzigingen van Sectie 904 van het Tariff Schedule zijn vooral belangrijk:

  • Alle soortgelijke artikelen die worden uitgevoerd uit de VS voor reparatie, aanpassing, verwerking en andere relevante veranderingen om vervolgens opnieuw in de VS te worden ingevoerd, kunnen worden verwerkt met dezelfde inklaring.
  • De oorsprong, waarde en classificatie van dergelijke artikelen kunnen worden verwerkt met behulp van een voorraadmanagementmethode die is gebaseerd op algemeen aanvaarde grondslagen, zolang hetzelfde systeem wordt gebruikt voor andere artikelen waarvan de importeur aangeeft dat ze uitwisselbaar zijn.
  • Er is een nieuwe rubriek gecreëerd die een belastingvrije verwerking mogelijk maakt van bepaalde artikelen die eigendom zijn van de Amerikaanse regering en door de Amerikaanse regering zelf of door een aannemer van de Amerikaanse overheid worden teruggezonden naar de Verenigde Staten.

Meer informatie over alle veranderingen kunt u vinden op de US Customs website.

Vorig artikel

Ga door

Terug naar index

Ga door

Volgend artikel

Ga door