februari editie 2017

  • Speciale inklaring voor zendingen anders dan documenten naar India

Speciale inklaring voor zendingen anders dan documenten naar India

Deel deze pagina:

De douaneautoriteiten in India blijven waakzaam als het gaat om de uitvoering van hun Know Your Customer (KYC) voorschriften. Deze stellen dat alle ontvangers/importeurs die gevestigd zijn in India KYC documenten moeten overhandigen voor de goedkeuring van alle non-document importzendingen, ongeacht hun waarde.

Gevolg hiervan is dat FedEx deze zendingen alleen kan inklaren als de geadresseerde de verplichte documenten verstrekt die nodig zijn om zijn of haar identiteit en adres te bevestigen. Het is dan ook belangrijk dat we alle benodigde KYC-documenten direct ontvangen zodra een zending aankomt in India - en bij voorkeur ruim voor die tijd.

De belangrijkste aspecten van de KYC-regelgeving voor verzenders naar India zijn:

  1. Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat de naam en het adres van de ontvanger op de luchtvrachtbrief en op de factuur volledig en foutloos worden vermeld.
  2. Het is eveneens van cruciaal belang dat het telefoonnummer en e-mailadres van de ontvanger, zoals aangegeven op de luchtvrachtbrief, volledig en correct zijn. FedEx kan dit gebruiken om snel na de aankomst van de zending contact met de ontvanger op te nemen.
  3. Zodra de zending is ingeboekt, moet de afzender de geadresseerde direct melden dat de KYC-documenten moeten worden verzonden naar kycdocs@fedex.com om mogelijke vertraging bij de inklaring te voorkomen.
  4. De afzender moet zijn of haar geadresseerde er ook aan herinneren dat deze ervoor moet zorgen dat de naam en het adres op de KYC-documenten exact overeen moeten komen met de vermelding op de luchtvrachtbrief en factuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Vorig artikel

Ga door

Terug naar index

Ga door