juni editie 2017

  • Amerikaans FDA Foreign Supplier Verification Program nu van kracht

Amerikaans FDA Foreign Supplier Verification Program nu van kracht

Deel deze pagina:

De FSVP, die op 27 mei van kracht werd, is een centraal onderdeel van de US Food Safety Modernization Act (FSMA). Het is bedoeld om een flexibel, op risico gebaseerd systeem te bieden om buitenlandse leveranciers en de veiligheid van het voedsel dat zij produceren te controleren. De belangrijkste onderdelen van de regeling zijn:

  • De duidelijke identificatie van elke FSVP-importeur die voedingsmiddelen importeert die door buitenlandse producenten worden geleverd.
  • De verantwoordelijkheid van een dergelijke importeur voor het opzetten van verificatieprocedures van buitenlandse leveranciers om ervoor te zorgen dat hun overzeese leveranciers altijd veilige processen en procedures gebruiken en dat het voedsel dat zij leveren niet voorzien is van toevoegingen of onder misleidende merknamen wordt verkocht.
  • De juiste identificatie van elke FSVP-importeur op alle ACE (Automated Commercial Environment) documenten.
  • De verplichting van elke voedselimporteur om te bepalen of hij/zij de erkende FSVP-importeur is (en zo niet, wie dat wel is) zodat de taak om alle buitenlandse leveranciers goed te controleren kan beginnen.

Wie is een FSVP-importeur?

De FSVP-importeur moet een Amerikaanse eigenaar of geadresseerde zijn van de ingevoerde goederen met een rechtstreeks financieel belang in het voedingsproduct. De FDA-definitie van een dergelijke eigenaar/geadresseerde is degene die op het moment van binnenkomst eigenaar is, heeft gekocht of schriftelijk heeft ingestemd het voedsel te kopen.

Als er geen Amerikaanse eigenaar of geadresseerde is op het moment van binnenkomst, moet de buitenlandse leverancier van het voedsel een Amerikaanse FSVP-agent aanwijzen die verantwoordelijk wordt voor het verrichten van alle benodigde verificatieactiviteiten voor elk geïmporteerd voedingsproduct. In al deze gevallen moet de aanstelling van een dergelijke agent in een formeel schriftelijk document worden bevestigd en aan de Amerikaanse douane worden voorgelegd. Dit document moet door de agent worden ondertekend om zijn toestemming te bevestigen. Let op: verwar de FSVP-agent niet met de agent die nodig is voor de registratie van een voedselfaciliteit.

FSVP-importeurs moeten ook nagaan of hun buitenlandse leveranciers voedsel produceren op een manier die voldoet aan dezelfde bescherming van de volksgezondheid als de Preventive Controls for Human and Animal Food Rules (21 CFR Part 117, Part 507) en de Produce Safety Rule (21 CFR Part 113); en garandeert dat dit voedsel geen toevoegingen heeft en correct is gelabeld voor allergenen.

Houd er rekening mee dat FedEx in geen geval kan optreden als FSVP-agent voor onze klanten.

Uitzonderingen op de nieuwe regelgeving

Voedsel dat voor persoonlijke consumptie of voor onderzoek en evaluatie wordt geïmporteerd, diverse alcoholhoudende dranken en sappen en bepaalde andere voedingsmiddelen zijn vrijgesteld van bovengenoemde controles. Er zijn ook uitzonderingen voor importeurs met een laag verkoopvolume over een bepaald tijdsbestek, bepaalde kleinere voedingsleveranciers en voor import uit landen/gebieden met voedselveiligheidssystemen die vergelijkbaar zijn met die van de VS – en voor enkele andere categorieën. Voor alle informatie over uitzonderingen kunt u hier klikken.

Data voor naleving

Er zijn verschillende data per wanneer importeurs de nieuwe FSVP-regelgeving moeten nakomen. Deze zijn gebaseerd op de grootte van de ontvangstfaciliteit, de aard van de importeur en de datum waarop de leverancier moet voldoen aan de nieuwe FSMA-voorschriften. De vroegste van deze data was 30 mei 2017 en de laatste (voor ‘zeer kleine bedrijven’ zoals gedefinieerd in 21 CFR 112.3) is 27 juli 2020. Voor meer informatie over deze data kunt u hier klikken.

Vorig artikel

Ga door

Terug naar index

Ga door

Volgend artikel

Ga door