• Take advantage of CETA

Learn > CETA

 

Profiteer van CETA

De Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen de Europese Unie (EU) en Canada is in voorlopige werking getreden per 21 september 2017. Het gaat grote kansen bieden voor bedrijven in beide regio’s, omdat het gemakkelijker wordt goederen en diensten te importeren en exporteren.

De CETA in een oogopslag

  • De overeenkomst elimineert ongeveer 98% van alle invoerrechten tussen de EU en Canada.
  • Nog eens 1% van de invoerrechten wordt over een periode van maximaal zeven jaar uitgefaseerd.
  • Naar schatting bespaart CETA de Europese exporteurs ongeveer 470 miljard euro per jaar.
  • Het is de eerste grote overeenkomst tussen Europa en een andere grote economie.
  • Naar verwachting wordt de economie van de EU met 12 miljard euro gestimuleerd.

Belangrijkste voordelen voor uw bedrijf

  • Door de invoerrechten te elimineren die bedrijven bij de douane moeten betalen, maakt de overeenkomst het voor EU-bedrijven goedkoper om in Canada zaken te doen (en voor Canadese bedrijven uiteraard om hier zaken te doen).
  • De deal kan zelfs zorgen voor nieuwe handelspartners, investeringsmogelijkheden, gemakkelijker toegang tot materialen en onderdelen voor uw producten en nog veel meer voordelen.

Lees meer over deze en vele andere voordelen op de website van de Europese Commissie.

Vereisten

Om te profiteren van een importtarief van 0% moeten de in Canada ingevoerde producten hun oorsprong in de EU hebben (net als producten die in de EU worden ingevoerd van Canadese oorsprong moeten zijn). Het is belangrijk op te merken dat certificaten van herkomst niet door de douaneautoriteiten worden afgegeven en dat het EUR1 formulier niet als bewijs van herkomst kan worden gebruikt. Het bewijs van herkomst wordt nu gebaseerd op een verklaring en niet op een formeel certificaat.

Als exporteur moet u de volgende oorsprongsverklaring op uw handelsfactuur vermelden - of op ieder ander handelsdocument - samen met een volledige beschrijving van uw producten. Deze producten profiteren vervolgens van CETA op basis van de oorsprongsverklaring.

Voorbeeld oorsprongsverklaring:

(Periode: van __________ tot __________)
De exporteur van de producten die onder dit document vallen (douanevergunningnummer….*) verklaart dat, behalve waar anders aangegeven, deze producten van ... preferentiële oorsprong zijn.
___________________________________________________________________
 (Plaats en datum)
___________________________________________________________________
 (Handtekening en geprinte naam van de exporteur)

* Voor EU-exporteurs is het douanevergunningnummer het geregistreerde exporteurnummer (REX) van het bedrijf. Dit is alleen van toepassing op zendingen met een waarde hoger dan 6.000 euro. Voor zendingen met een waarde lager dan 6.000 euro is een REX-nummer niet vereist.

Hoe kunt u zich in REX registreren?

Uw zending heeft een waarde hoger dan 6.000 euro en u bent nog niet geregistreerd in de REX-database? Volg de 3 stappen hieronder.


Vul dit formulier in om een geregistreerd exporteur (REX) nummer aan te vragen. Als u REX voor het eerst gebruikt, kunt u de REX-handleiding lezen (dit document is in het Engels).


Stuur het ingevulde formulier naar uw nationale douanekantoor. U kunt bij uw nationale douaneautoriteiten vragen naar de mogelijkheid om online te registreren.


U ontvangt een REX-nummer dat u op de oorsprongsverklaring kunt vermelden bij het handelsdocument dat het product beschrijft.

Volgende stappen

Voordat CETA volledig van kracht wordt, moeten de nationale regeringen in EU-landen - en in sommige gevallen ook regionale - CETA goedkeuren overeenkomstig hun grondwettelijke vereisten.

Voor actuele informatie over CETA kunt u kijken op de website van de Europese Commissie ►