Help FedEx Ship Manager® - Verzendbeheer Gebruikers

Afsluiten
Afdrukken Afdrukken
Help FedEx Ship Manager®
FedEx Ship Manager® Verzendbeheer Gebruikers

HelpoptiesHelpmenu
Klik op het menu Help bovenaan elke pagina om de volgende toepassingen te openen:
 • Hulp bij deze pagina – Omvat FAQ’s, specifieke instructies en bijkomende informatie voor de secties en processen die u op het scherm ziet.
 • Online Technische Hulp – Geeft u de mogelijkheid om online antwoorden te vinden, online te chatten met een persoon van de technische ondersteuning van FedEx of een vraag te verzenden.
 • Interactieve hulpgids – Biedt een demo, de mogelijkheid om het gebruik van onze toepassingen te oefenen, hulp bij de eigenlijke transacties, een af te drukken gebruikersgids en actuele informatie.


Neem contact op met FedEx
Raadpleeg de FedEx-klantenservice voor manieren om contact op te nemen met FedEx via e-mail, post of telefoon.


Veelgestelde vragen (FAQ) 1. Wat zijn Gebruikers?
 2. Hoe maak ik een lijst van alle Gebruikers in het bedrijf?
 3. Hoe geef ik Gebruikers per Afdeling weer?
 4. Hoe krijg ik toegang tot de Gebruikersschermen?
 5. Hoe voeg ik een nieuwe Gebruiker toe?
 6. Hoe kan ik een Gebruiker bewerken?
 7. Hoe kan ik een Gebruiker verwijderen?
 8. Hoe kan ik Gebruikers in Verzendbeheer importeren?
 9. Hoe kan ik Gebruikers vanuit Verzendbeheer exporteren?


GebruikersGebruikers zijn individuen in het bedrijf die van een Verzendbeheerder toegang hebben gekregen tot FedEx Ship Manager met behulp van Verzendbeheer. Gebruikers kunnen administratieve privileges hebben en kunnen de toelating krijgen om slechts een functionaliteit van FedEx Ship Manager te gebruiken.

Alle gebruikers moeten zijn toegewezen aan een Afdeling en erven automatisch de fysieke locatie, klantnummers, privileges, referenties en standaardinstellingen. Om standaardinstellingen op gebruikersniveau aan te passen met het oog op meer flexibiliteit en controle, selecteert u Rechten, referenties en standaardinstellingen aanpassen in de sectieGebruikersinstellingen op het scherm Gebruikersprofiel.


Gebruikersschermen
 • Gebruikers - Klik op de tab Gebruikers op het scherm Verzendbeheer of selecteer een Gebruikersoptie op het scherm Admin Home om Gebruikers te bekijken, te bewerken, te verwijderen, uit te nodigen, te importeren en te exporteren.
 • Gebruikersprofiel - Op het scherm Gebruikers selecteert u een bestaande Gebruiker en klikt u op Bewerken. Op het scherm Admin Home, klikt u op Nieuwe gebruiker maken of klikt u op Nieuwe gebruiker uitnodigen in het deel Gebruikers. Voer de Gebruikersgegevens, klantnummers en instellingen in op het scherm Gebruikersprofiel of wijzig deze.
 • Gebruikersprivileges - Vul het scherm Gebruikersprofiel in en klik op Volgende. Selecteer de Gebruikersrechten en -privileges voor Adressenboeken, FedEx-services, speciale services en andere algemene voorkeuren in het scherm Gebruikersprivileges of wijzig deze.
 • Gebruikersvoorkeuren - Vul het scherm Gebruikersprofiel en Gebruikersprivileges in en klik op Volgende. Selecteer of bewerk de bedrijfsreferenties, validaties, en standaardinstellingen van het bedrijf in het scherm Gebruikersvoorkeuren.
 • Standaardinstellingen Gebruikers - Vul het scherm Gebruikersprofiel, Gebruikersprivileges en Gebruikersvoorkeuren in en klik op Volgende. Selecteer of bewerk de standaard verzendgegevens, ophaal- of afleveringsgegevens en aangepaste opties op scherm Standaardinstellingen Gebruikers.

Let op: Zodra u de Gebruikersschermen hebt doorlopen, klikt u op Volgende of Vorige om tussen de schermen te navigeren.


Gebruikers bekijken
Klik op de tab Gebruikers op het scherm Verzenbeheer om een lijst te bekijken van alle Gebruikers in het bedrijf.


Gebruikers bekijken per Afdeling
Selecteer de afdeling uit de vervolgkeuzelijst Filter per afdeling om alle gebruikers te bekijken toegewezen per afdeling.


Zoeken of bepalen welke Gebruikers moeten worden weergegeven
 • Zoeken - Voer uw zoekcriteria in het tekstvak Zoeken in en selecteer vervolgens het veld dat moet worden doorzocht in de vervolgkeuzelijst. Klik op Go.
 • Bekijken - Klik op Alle of op een letter of een cijfer uit de opties Bekijken.


Gebruikers sorteren
Gebruik een van onderstaande opties:
 • Selecteer een kolom uit het menu Sorteren op.
 • Klik op een kolomkop om de kolom te sorteren in oplopende of aflopende volgorde van deze kolom.


Een gebruiker bewerken
 1. In het scherm Gebruikers, selecteert u de Gebruike in het hoofdscherm Gebruikers. Klik vervolgens op Bewerken. In het scherm Admin Home voert u de Gebruikersnaam in in het veld Gebruiker bijwerken en u klikt op Go. Het scherm Gebruikersprofiel wordt geopend.
 2. Klik op Volgende en Vorige om de informatie te bewerken in de schermen Gebruikersprofiel, Gebruikersprivileges, Gebruikersvoorkeuren en Standaardinstellingen gebruikers.
 3. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of op Annuleren om de wijzigingen ongedaan te maken.


Een Gebruiker verwijderen
Selecteer de Gebruiker en klik op Verwijderen. Klik op OK om het wissen te bevestigen en de Gebruiker uit het systeem te verwijderen.

Let op: Als de gebruiker is verwijderd wordt eveneens het Persoonlijke adresboek van de gebruiker gewijzigd. Dit kan niet meer ongedaan worden gemaakt.


Een nieuwe Gebruiker toevoegen
Gebruik een van onderstaande opties:
 • Een nieuwe Gebruiker uitnodigen – Klik op Nieuwe gebruiker uitnodigen op het hoofdscherm Gebruikers of klik op Gebruiker uitnodigen in het deel Gebruikers in het scherm Admin Home om een uitnodiging te sturen naar een nieuwe Gebruiker. Gebruikers die de uitnodiging aanvaarden maken een eigen gebruikersnaam en wachtwoord om zich aan te melden bij FedEx Ship Manager. Ze maken ook een eigen Gebruikersprofiel en selecteren eigen Gebruikersvoorkeuren en Standaardinstellingen gebruikers. De Verzendbeheerder stelt de Gebruikersprivileges in. De uitnodiging is 30 dagen geldig.
 • Een nieuwe gebruiker maken – Klik op Gebruiker maken in het deel Gebruikers in het scherm Admin Home of klik op Nieuwe gebruiker maken op het hoofdschem Gebruikers. Het scherm Gebruikersprofiel wordt geopend. Zodra u het scherm Gebruikersprofiel hebt ingevuld, klikt u op Volgende om de Gebruikersprivileges, Gebruikersvoorkeuren en de Standaardinstellingen gebruikers te selecteren.

  Let op: De Verzendbeheerder moet de Gebruiker op het scherm Gebruikersprofiel toewijzen aan een Afdeling voor deze aan de slag kan gaan. Nadat de Gebruiker aan een Afdeling is gekoppeld, worden de velden van de schermen Gebruikersprofiel, Gebruikersprivileges, Gebruikersvoorkeuren en Standaardinstellingen gebruikers automatis ingevuld met de instellingen van de Afdeling. Deze kunnen voor meer flexibiliteit en sturing op Gebruikersniveau worden aangepast.


Gebruikers importeren/exporteren


Deze informatie en het gebruik ervan valt onder de FedEx Automatiseringsovereenkomst waaronder u FedEx Ship Manager @ fedex.com of toestemming voor het gebruik ervan hebt verkregen. Garanties worden niet uitgebreid en alle garanties met betrekking tot deze informatie, waaronder maar niet beperkt tot DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. Indien deze informatie en de Automatiseringsovereenkomst, of de transportovereenkomst tussen u en FedEx, of deze informatie en de FedEx Service Guide in tegenspraak zijn, zijn de automatiseringsovereenkomst, de transportovereenkomst en de FedEx Service Guide van toepassing, in die volgorde. Door van deze informatie gebruik te maken stemt u in met deze voorwaarden.
Afsluiten