Hoe berekent u het tarief van uw specifieke verzending

 ·  Kies de service die u wilt gaan gebruiken.
 
 ·  Selecteer het bestemmingsland.
 
 ·  Stel het gewicht vast van uw verzending om het tarief in de juiste kolom te vinden.
 
 ·  Om de tarieven te berekenen voor verzendingen over de 10 kg tot 70 kg, neemt u het juiste basistarief (10,20 of 40) en voegt u het tarief toe voor elke extra 0,5 kg. Bijvoorbeeld, een verzending van 13,5 kg krijgt het tarief van 10 kg, plus zeven keer het tarief voor een extra 0,5 kg. Boven de 71 kg vermeningvuldigt u eenvoudigweg het aangegeven tarief per kg met het totale verzendgewicht.
 
 ·  Voor de verzending van documenten tot 2,5 kg, gebruikt u de FedEx® Envelop of FedEx® Pak (Max. opgegeven waarde van 100 US $). Anders gelden de tarieven voor pakketverzendingen.

Handige informatie over tarieven en aanvullende diensten

 

Met ingang van 6 januari 2014

Nuttige informatie voor uw zending

Aansprakelijkheid van de vervoerder

Tenzij de Afzender een hogere Waarde voor Vervoer aangeeft op de (Lucht)Vrachtbrief en de vereiste vergoeding betaalt, is de aansprakelijkheid van FedEx beperkt tot het hoogste bedrag van a) hetzij het bedrag voorzien door de van toepassing zijnde internationale overeenkomst of de nationale wetgeving b) hetzij € 22 per kilogram, of c) US$ 100 per Zending. Voor FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight en FedEx Standard Overnight Zendingen is de aansprakelijkheid van FedEx beperkt tot het hoogste bedrag van hetzij a) het bedrag voorzien door de van toepassing zijnde lokale wet, hetzij b) € 10 per kilogram, hetzij c) US$ 100 per Zending, tenzij de Afzender een hogere Waarde voor Vervoer aangeeft op de (Lucht)Vrachtbrief en de vereiste vergoeding betaalt.FedEx verzorgt geen ladingsverzekering noch een all-risk verzekering, maar de Afzender kan een extra bedrag betalen voor de Aangegeven Waarde voor Vervoer boven deze limieten, tegen een extra vergoeding van €0,92 per €87,00 aangegeven waarde.

Specifieke zaken zoals kunstwerken, film, antiek, glaswerk, juwelen, bont, horloges etc. zijn beperkt tot een maximale Aangegeven Waarde voor Vervoer van US$ 1.000 per Zending of US$ 9,07 per US pond, al naargelang welk bedrag het hoogste is. Een aansprakelijkstelling vereist een kennisgeving waarvoor strikte termijnen gelden. De aansprakelijkheid van FedEx wordt geregeld door strikte en gedetailleerde algemene voorwaarden.

Meer informatie over de aansprakelijkheid van de vervoerder vindt u in de FedEx Express Vervoersvoorwaarden of u kunt bellen met onze klantenservice op 0800 0222 333.

Gewicht

Voor FedEx International Priority® & FedEx International First® en FedEx International Economy geldt dat de tarieven zijn gebaseerd op het totale gewicht van alle pakketten in één zending met één luchtvrachtbrief. Voor elk deel van een kilogram boven de grens van de gewichtsklasse, is de volgende gewichtsklasse van toepassing.

Tarieven voor zendingen waarvan het volumegewicht hoger is dan het werkelijke gewicht worden berekend volgens de volgende formule:

Volumegewicht in kg per pakket = lengte x hoogte x breedte in cm / 5.000

Deze volumegewichtberekening voor FedEx Express® services geldt in Europa, het Midden-Oosten, het Indiase Subcontinent en Afrika (EMEA), en is van toepassing op export- en importzendingen vanuit en naar EMEA.

Voor de FedEx® 10 kg Box en FedEx® 25 kg Box met een inhoud van respectievelijk 10 kg en 25 kg geldt een vast tarief. Als de inhoud van de doos zwaarder is, wordt voor elke extra kilo een extra bedrag gerekend.

Een minimum factureerbaar gewicht geldt voor zendingen verpakt in FedEx Express boxes en tubes**:

  • FedEx Box (alle groottes) . . . . . . . 1kg
  • FedEx Tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4kg

Dit geldt vanaf 21 januari 2013 en is niet van toepassing op FedEx® 10kg en 25kg Box

Maximale aangegeven waarde

  • FedEx® Envelope / FedEx® Pak: US$ 100
  • FedEx® Box / FedEx® Tube / en andere verpakkingen: US$ 50.000

* Afhankelijk van de bestemming kan de waarde variëren. Bekijk onze online gids over bereik en transittijden voor de maximale waarde per bestemming.

Optie voor de keuze van de inklaringsagent (FedEx International Broker Select - BSO)

Wilt u een specifieke inklaringsagent aanwijzen? Kies dan voor de optie FedEx International Broker Select en noteer het adres en telefoonnummer van de agent op de internationale luchtvrachtbrief van FedEx. Neem voor meer informatie contact op met uw FedEx contactpersoon.

De extra routeringtoeslag wordt toegepast als aan elk van de volgende drie voorwaarden is voldaan:

  • De zending wordt ingeklaard door een andere inklaringsagent dan FedEx of dan door FedEx is aangewezen 
  • FedEx Express haalt de zending op bij de inklaringsagent van de klant en bezorgt de zending bij de geadresseerde voor wie de zending uiteindelijk is bestemd 
  • De locatie van de geadresseerde behoort tot een ander inklaringspunt dan het inklaringspunt van de agent.

De toeslag bedraagt €1.50/kg met een minimum van €10.00.

FedEx in- en uitklaringsservices

FedEx biedt een naadloos standaard douaneafhandelingsproces om een tijdige aflevering van uw zendingen mogelijk te maken. We bieden echter ook een uitgebreide reeks van speciale  inklaringsoplossingen tegen een extra vergoeding (BTW kan van toepassing zijn tegen het geldende tarief).

Klik hier voor meer informatie.

Brandstoftoeslag

Internationale brandstoftoeslag:
FedEx hanteert een dynamische brandstoftoeslag, die wordt gebaseerd op de prijs van kerosene / vliegtuigbrandstof en behoudt zich het recht voor om een brandstoftoeslag toe te passen. Meer informatie over de brandstoftoeslag vindt u hier.

 

Binnenlandse brandstoftoeslag Priority Overnight:
FedEx hanteert een dynamische brandstoftoeslag die wordt gebaseerd op de Automotive Gas Oil prijzen van de EU zone. Meer informatie over de brandstoftoeslag vindt u hier.

Accijnzen en invoerrechten

DE AFZENDER IS UITEINDELIJK ALTIJD AANSPRAKELIJK VOOR DE KOSTEN, DESGEVALLEND MET INBEGRIP VAN DE HEFFINGEN EN BELASTINGEN, ONGEACHT ENIGE BETALINGSINSTRUCTIES OF ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN.

Bij een importzending kunnen accijnzen en invoerrechten verschuldigd zijn. Deze zullen worden gefactureerd aan de ontvanger, tenzij anders aangegeven door de verzender.

FedEx kan deze kosten en andere heffingen, zoals opgelegd door de Douane, voorschieten en deze namens de betalende partij alvast betalen. Het tarief wordt gebaseerd op het voorgeschoten bedrag.

Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW)

Alle tarieven zijn exclusief BTW. BTW kan van toepassing zijn tegen het geldende tarief.

Tarieven

Alle prijzen zijn geldig vanaf 6 januari 2014.

Federal Express behoudt zich het recht voor op ieder moment services, tarieven en van toepassing zijnde voorwaarden bij te werken, te wijzigen, of te annuleren, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Toeslagen en tarieven van aanvullende diensten

Bezorging buiten zone

Buiten FedEx ophaalgebied:
€0,37/kg (min. €19,00)

Buiten FedEx aflevergebied:
€0,37/kg (min. €19,00)

Adrescorrectie

€7,50 /zending

Bezorging op zaterdagnaar de V.S.

€20,00 /zending (indien beschikbaar)

Gevaarlijke goederen

Niet toegankelijk €0,55/kg (min. €40,00)

Toegankelijk €0,90/kg (min. €60,00)

Droogijs

€/0,20/kg en min. €7,50

FedEx Priority Alert™

FedEx International Priority:
€0,75/kg (min. €20,00)

FedEx International Priority Freight:
€0,35/kg (min. €150)

On Demand Care (o.a. Re-Icing)

FedEx International Priority/
FedEx International Economy:
€4,00/kg (min. €100)

FedEx International Priority Freight/
FedEx International Economy Freight:
€1,00/kg (min. €400)

Third Party Consignee

€12,00/zending