• Customs Documentation Basics for Importers

Verzenddiensten > Eenvoudige en efficiënte douaneoplossingen / Basis douanedocumenten voor importeurs

Basisinformatie over douanedocumentatie voor importeurs.

Doorgaans hoeft u als importeur geen douanedocumentatie voor te bereiden. Als u voor het eerst importeert, kunt u echter worden gevraagd een volmacht in te vullen om FedEx te autoriseren om namens u goederen in te klaren.

Terwijl uw zending onderweg is, controleren we het papierwerk en bereiden we de inklaring voor. Alleen als er iets ontbreekt of onjuist is, nemen we contact met u op. In dat geval kunt u het beste snel reageren om een tijdige inklaring en levering van uw zending te kunnen garanderen.

Goed om te weten: alle douanedocumentatie moet door de exporteur worden voorbereid op de locatie van afkomst. Voor een tijdige en nauwkeurige inklaring is het heel belangrijk dat de exporteur de douanedocumentatie correct invult.

 • Your role, step by step, in the international shipping process

Stap 1: De verzender bereidt de douanedocumentatie voor

Tip van een expert: voor een tijdige en nauwkeurige inklaring is het heel belangrijk dat de exporteur de douanedocumentatie correct invult.

Stap 2: De verzender bereidt de luchtvrachtbrief voor, boekt een ophaling en uploadt de douanedocumentatie

Tip van een expert: voor een tijdige en nauwkeurige inklaring is het heel belangrijk dat de exporteur de douanedocumentatie correct invult. De onlinetools voor verzending van FedEx begeleiden de exporteur door het hele verzendproces en de douanedocumentatie.

Stap 4: Wij zorgen voor de uitklaring

Wij begeleiden de zending bij de uitklaring. We nemen alleen contact met u op als er papierwerk ontbreekt of niet is ingevuld.

Goed om te weten: er doen zich zelden vertragingen voor tijdens het uitklaren.

Stap 6: Wij zorgen voor de inklaring

Wij begeleiden de zending bij de inklaring. We nemen alleen voor de betaling van invoerheffingen en belastingen contact met u op of als er informatie ontbreekt (EORI-nummer, volmacht, onvolledige productinformatie, enzovoort).

Tip van een expert: reageer voor een tijdige levering van de zending snel bij eventuele importproblemen.

Stap 7: U ontvangt uw zending

Een van onze koeriers levert uw zending af op het adres dat door de verzender is ingevuld in de luchtvrachtbrief.

Stap 8: U dient invoerrechten en belastingen te betalen

Tenzij u met de verzender bent overeengekomen dat deze verantwoordelijk is voor de betaling van invoerheffingen en belastingen, moet u de invoerheffingen en belastingen betalen die zijn voorgeschoten door FedEx.

U ontvangt van ons de douanedocumentatie voor uw bestanden met uw factuur voor de invoerheffingen en belastingen.

Goed om te weten: afhankelijk van de waarde van de zending, moet u mogelijk invoerheffingen en belastingen betalen voordat u de zending kunt ontvangen.

Meer informatie

Wat is een EORI-nummer?

Wat is een EORI-nummer?

Een EORI-nummer is een unieke referentie die wordt toegewezen door een douane-instantie om ondernemers in de Europese Unie aan te duiden. Dit nummer is nodig voor alle bedrijven en alle typen export- en importzendingen. Sinds 1 juli 2009 dienen alle lidstaten van de Europese Unie krachtens EU-wetgeving gebruik te maken van het EORI-systeem (Economic Operators Registration and Identification).

Waarom een EORI-nummer?

Het EORI-nummer is een wettelijke vereiste en moet worden opgenomen in alle douaneverklaringen wanneer wordt geïmporteerd vanuit of geëxporteerd naar landen/gebieden buiten de EU. De invoer van goederen zonder een EORI-nummer wordt geweigerd door douane-instanties.

Hoe vraagt u een EORI-nummer aan?

Een EORI-nummer moet worden toegekend door de douane-instanties van het land/gebied waarin u of uw bedrijf is gevestigd.

Welke zendingen zijn verboden binnen het internationale FedEx-netwerk?

Verboden zendingen

Hier volgt de lijst met items die zijn verboden in het netwerk van FedEx.
Houd er rekening mee dat er in bepaalde landen/gebieden meer items verboden kunnen zijn. Neem contact met ons op als u wilt weten wat in bepaalde landen/gebieden verboden is.

 • Lijken, menselijke organen of lichaamsdelen, embryo's van mensen en dieren of gecremeerde of opgegraven menselijke overblijfselen.
 • Explosieven*
 • Vuurwapens, wapentuig en onderdelen hiervan (wel toegestaan tussen de V.S. en Puerto Rico).
 • Bederfelijke etenswaren en eten en drinken dat moet worden gekoeld of op een andere manier afhankelijk is van temperatuurregeling.
 • Levende dieren, waaronder insecten.
 • Planten en materiaal van planten, waaronder gesneden bloemen (gesneden bloemen zijn wel toegestaan van de V.S. naar bepaalde locaties in Canada en van Colombia, Ecuador en Nederland naar de V.S.).
 • Loterijkaartjes en gokapparaten als deze zijn verboden op grond van lokale, provinciale of nationale wetgeving.
 • Geld (munten, contanten, valuta, papiergeld en verhandelbare instrumenten die als equivalent van contant geld kunnen worden beschouwd, zoals aandelen, obligaties en kredietbrieven).
 • Pornografisch en/of obsceen materiaal.
 • Zendingen** die worden verwerkt onder:
  • Claims voor de correctie van invoerheffingen tenzij vooraf regelingen zijn getroffen.
  • Tijdelijke importgaranties - alleen acceptabel onder de optie FedEx International Broker Select voor oorspronkelijke invoer.
  • Licenties van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Carnets
  • Exportvergunning van de U.S. Drug Enforcement Administration.
  • Kredietbrieven. Verzendingen op basis van kredietbrieven zijn doorgaans verboden, met uitzondering van verzendingen op basis van kredietbrieven waarbij om een ontvangstbewijs van de koeriersdienst wordt verzocht, zoals gedefinieerd door Artikel 25 van UCP 600, en die worden verzonden met de internationale luchtvrachtbrief voor uitgebreide service van FedEx.
  • Certificate of Registration-zendingen (CF4455).
 • Gevaarlijke afvalstoffen, waaronder, maar niet beperkt tot gebruikte onderhuidse injectienaalden of spuiten of ander medisch afval.
 • Zendingen die schade kunnen berokkenen aan, of vertragingen kunnen opleveren voor, apparatuur, personeel of andere zendingen.
 • Zendingen waarvoor we enige speciale licentie of vergunning moeten verkrijgen voor het vervoer of de in- of uitvoer
 • Zendingen of goederen waarvoor het vervoer of de in- of uitvoer volgens enige wet- of regelgeving verboden is.
 • Marihuana, inclusief marihuana bedoeld voor recreatief of medicinaal gebruik, en synthetische cannabinoïden.
 • Zendingen met een hogere douanewaarde dan is toegestaan voor een bepaalde bestemming.
 • Andere gevaarlijke goederen dan toegestaan onder de sectie Gevaarlijke goederen van de vervoersvoorwaarden van Federal Express.
 • Verwerkte of niet-verwerkte dode dieren, waaronder insecten en huisdieren. Taxidermisch behandelde jachttrofeeën of volledig behandelde (gedroogde) exemplaren van hele dieren of delen van dieren mogen naar de V.S. worden verzonden.
 • Pakketten die nat zijn, lekken of een geur van enige aard verspreiden.
 • Producten op basis van wilde flora en fauna waarvoor FedEx een exportvergunning van de U.S. Fish and Wildlife Service nodig heeft vóór uitvoer vanuit de V.S.
 • Nog niet ingeklaarde zendingen bestemd voor of afkomstig uit een Foreign Trade Zone of douane-entrepot, tenzij de optie FedEx International Broker Select is geselecteerd voor invoerzendingen naar de V.S. of de serviceoptie FedEx International Controlled Export is geselecteerd voor uitvoerzendingen vanuit de V.S.
 • Zendingen naar APO-, FPO- en DPO-adressen.
 • Rembourszendingen.

* Explosieven van klasse 1.4 mogen worden vervoerd naar Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk. Opmerking: de Verenigde Arabische Emiraten staan alleen zendingen van explosieven van klasse 1.4 naar de FedEx Express-faciliteit in Dubai toe, op voorwaarde dat deze zendingen worden vastgehouden voor ophaling.

** U kunt deze items verzenden via FedEx International Controlled Export, FedEx International Premium, FedEx International Express Freight (IXF) of FedEx International Airport-to-Airport (ATA). Bel voor informatie over FedEx International Controlled Export de internationale klantenservice op 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339 (zeg 'international services'). Bel voor informatie over de andere vermelde diensten de klantenservice voor FedEx Express Freight op 1.800.332.0807.

Complexere wensen inzake in- en uitklaring? Ook daar weten wij wel raad mee.

Hulp nodig met andere overheidsinstanties?

Op bepaalde goederen kan de regelgeving van een aparte overheidsinstantie van toepassing zijn waardoor het inklaringsproces kan afwijken. Om de inklaring van dergelijke typen zendingen te versnellen, kan FedEx de nodige documentatie overleggen om de vereiste gegevens (op papier of elektronisch) in te dienen bij de betreffende overheidsinstantie. We schieten de betaling van de door deze externe overheidsinstanties in rekening gebrachte kosten namens u voor. De door deze instanties in rekening gebrachte kosten en de verwerkingskosten van FedEx worden vervolgens gefactureerd aan de betaler.

Heeft u in-bond-transport nodig?

Als u de inklaring zelf wilt afhandelen of een andere expediteur dan FedEx wilt gebruiken om uw binnenkomende zendingen in te klaren, brengen we een servicebedrag in rekening voor het opstellen van de benodigde documentatie voor overdracht. Daarnaast vervoeren we uw binnenkomende zending van de aankomstlocatie naar een door u opgegeven locatie.

Heeft u een oplossing op maat nodig? U kunt op onze kennis van douanezaken vertrouwen om de juiste oplossingen te ontwikkelen voor uw meest complexe douanevereisten.

Laat uw bedrijf groeien. Lees meer over klantervaringen, tips & tools

Lees meer

 • Grow your business with FedEx. Learn more with shipping stories, tips and tools.