• Citizenship

Om FedEx > Borgerskap

 

Borgerskap

Hos FedEx forstår vi at interessen for våre lokalsamfunn, arbeidsplassene og planeten vår henger nøye sammen. Fremtiden vår avhenger av å anerkjenne og balansere disse behovene i alt vi foretar oss i forretningslivet.

I FedEx Cares investerer FedEx i programmer som sørger for å gjøre livet bedre for mennesker i lokalsamfunn der vi lever og arbeider.

Strategien vår er enkel: gjør det vi kan best for dem som trenger det. Dette inkluderer å dele kunnskapen og ressursene i samarbeid med betrodde ikke-statlige og ideelle organisasjoner for å takle noen av samfunnets største problemer.

FedEx har som mål å levere målbar påvirkning, som varer, i samfunn rundt om i verden ved å fokusere innsatsen vår på fem nøkkelområder:

  • «Delivering for good»
  • Veisikkerhet
  • Bærekraftig transport
  • Global entreprenørskap
  • Prosesser for sysselsetting

  • Our commitment

Vår forpliktelse

I regnskapsåret 2016 forpliktet vi oss til å investere 200 millioner USD i mer enn 200 lokalsamfunn på verdensbasis innen 2020. Til dags dato har vi investert mer enn 46 millioner USD i veldedighet, noe som kom 97 lokalsamfunn rundt om i verden til gode

Frivillighetsarbeid

I tillegg til finansielle bidrag og gjennom å donere varefrakttjenester, engasjerer FedEx sine 400 000 medarbeidere for å støtte opp under FedEx Cares. Det å stille opp som frivillig er en viktig del av FedEx-kulturen, og arbeidsstyrkens engasjement styrker bedriften. I regnskapsåret 2016 stilte medarbeiderne våre opp som frivillige i mer enn 93 000 timer for gode saker, i mer enn 500 byer over hele verden.

«Vi utfordrer oss selv hele tiden for å håndtere store problemer, i landene vi opererer i, og i en global målestokk. Enten det dreier seg om å hjelpe små bedrifter med å utvide markedet sitt, eller investere i lokalsamfunn for å hjelpe til med å løse arbeidsledighet blant unge. Alt vi gjør for å støtte opp under økonomien lokalt kommer tilbake til formålet vårt – koble mennesker og muligheter.»
Neil Gibson, Vice President of Corporate Communications, FedEx Services

  • Volunteering