Borgerskap

Hos FedEx er vi opptatt av å være en god arbeidsplass, en god miljøforvalter og en omtenksom borger i samfunnene vi bor og arbeider i. Vi brenner for å knytte sammen folk og steder og forbedre livskvaliteten verden rundt.

 

I denne delen

Filantropi

Hos FedEx er vi aktivt engasjert i å støtte lokalsamfunnene vi betjener ved hjelp av strategisk investering av medarbeidere, ressurser og nettverk. Våre bedriftsressurser omfatter økonomiske bidrag, bistand i form av naturalier, som for eksempel veldedige forsendelsestjenester og frivillige tjenester fra våre teammedlemmer.

Finn ut mer

Filantropi

Frivillig arbeid

FedEx deltar aktivt for å bedre livsstandarden i lokalsamfunnene vi betjener. Våre teammedlemmer donerer hundretusener av timer hvert år for at lokalsamfunnene våre skal bli et bedre sted å bo og arbeide.

Finn ut mer

Frivillig arbeid

Verdensborgerskapsrapport

Denne oppdateringen av verdensborgerskapsrapporten inneholder mange eksempler på hvordan vi oppfyller våre ansvar.

Finn ut mer

Verdensborgerskapsrapport

 

Verdensborgerskapsrapport

 

Ressurskoblinger

Siste nyheter

FedEx' blogg