Filantropi

Hos FedEx er vi aktivt engasjert i å støtte lokalsamfunnene vi betjener ved hjelp av strategisk investering av medarbeidere, ressurser og nettverk. Våre bedriftsressurser omfatter økonomiske bidrag, bistand i form av naturalier, som for eksempel veldedige forsendelsestjenester og frivillige tjenester fra våre teammedlemmer.

Vi fokuserer på tre kjerneområder, der våre investeringer vil være til stor hjelp på mange måter:

 

FedEx Express tilbyr økonomisk støtte til følgende veldedighetsorganisasjoner i EMEA-landene

 

I Storbritannia:

 

I Frankrike:

 

I Belgia:

 

I Tyskland:

I India:

I Italia:

Krise- og katastrofehjelp

FedEx aksepterer søknader fra organisasjoner som gir katastrofehjelp til ofre for krisesituasjoner eller naturkatastrofer. Vi støtter spesielt rask og effektiv transport av bistand og initiativer for opplæring i kriseberedskap.


UNICEF
FedEx Express har donert to flyvninger med nødforsyninger til UNICEF som reaksjon på hungersnøden i Somalia. To Boeing 777F-fly med matforsyninger fraktet omtrent 182 tonn med næringsholdig mat, som behandlet 6.000 svært underernærte barn og leverte beriket mat til 4.000 familier. Transporten av varer "in natura" ble supplert av en utkjøring som var donert av en medarbeider.

Forward Response Centre åpnes på CDG
FedEx Express annonserte åpningen av Europas første humanitære Forward Response Centre (FRC) ved FedEx-knutepunktet på flyplassen Roissy-Charles De Gaulle i Paris. Senteret vil gjøre arbeidet til Heart to Heart International, en profittløs organisasjon som spesialiserer seg på frivillige aksjoner og verdensomspennende humanitærhjelp. FRC fungerer som et sikkert lager, der medisiner og andre nødforsyninger kan lagres på en sikker måte og transporteres av FedEx Express når det oppstår krisesituasjoner.

Forsendelse av humanitærhjelp til Etiopia
FedEx Express leverte omtrent 4 tonn med legemidler til flyktningleire i den sørøstlige delen av Etiopia. Det veldedige initiativet var organisert i samarbeid med Heart to Heart International og International Medical Corps, og hadde som mål å gi medisinsk hjelp til flyktningfamilier i regionens fullpakkede flyktningleire.

Forsendelse med katastrofehjelp til tsunamiofre i Japan
FedEx Express leverte 10 tonn med nødforsyninger fra Tyskland til Japan for å hjelpe de som ble rammet av fjorårets tsunami. Den donerte forsendelsen av varer "in natura" var et resultat av vårt samarbeid med HumanPlus, en humanitærorganisasjon basert i Tyskland.Fotgjengersikkerhet for barn

FedEx er interessert i å støtte organisasjoner som bidrar til å gjøre barn tryggere på veiene våre ved å øke bevisstheten om fotgjengersikkerhet og formidle mer informasjon om emnet som et problem, hjelper til å endre utrygg fotgjengeratferd hos barn og/eller gjør miljøforbedringer for å holde fotgjengere trygge i lokalsamfunnene.

FedEx støtter Safe Kids Foundation
Programmet "Walk This Way " ble opprettet av Safe Kids Worldwide og FedEx i 1999 for å fremme fotgjengersikkerhet for barn. Siden 2007 har FedEx Express støttet Safe Kids i India. Safe Kids opererer i Delhi, Mumbai og Ahmadabad.Miljømessig bærekraft

FedEx prioriterer filantropisk og frivillig innsats som fokuserer på miljømessig bærekraft og er strategisk på linje med våre forretningsmål. Våre investeringer fokuserer på å skape bærekraftige transportløsninger i utviklingsland for å bevare verdifulle økosystemer og for å identifisere nye metoder for å balansere tilgang til handel og investeringer med ansvarlig miljøforvaltning.

FedEx Express støtter miljøorganisasjoner i EMEA:

  • Plant for the Planet er et globalt initiativ som formidler miljøinformasjon til barn og gir dem ansvaret for å organisere treplanting. FedEx Express EMEA er stolte av å støtte barneakademier og treplantingsarrangementer i Tyskland og et begrenset utvalg av andre europeiske land.

  • FedEx Express annonserte et nytt samarbeid med EMBARQ for å optimalisere bussvirksomheter i India. EMBARQ er en ledende internasjonal, profittløs organisasjon som er engasjert i bærekraftig transport. FedEx ga $1,4 millioner over to år til EMBARQ, for å tilby teknisk ekspertise om bærekraftige transportprosjekter i India, Brasil og Mexico og slik forbedre livskvaliteten i disse landene. I India vil FedEx Express og EMBARQ arbeide sammen for å forbedre den tekniske kapasiteten til byenes transportselskaper når det gjelder å organisere sine bussystemer.