Våre medarbeidere

FedEx er et selskap i verdensklassen og de har folk som hovedfokus. Vi er stolte av våre teammedlemmer som alle bidrar til at hver eneste kunde får en enestående samhandlingsopplevelse.

Gjennom hele sin eksistens har FedEx vært globalt anerkjent for sitt forhold til de ansatte, for sin medarbeiderstrategi og for sin motivasjon av medarbeiderne. Vi oppmuntrer våre teammedlemmer til å arbeide seg opp internt i selskapet og gir dem muligheten til å utvikle sin yrkeskarriere og lederkompetanse innenfor virksomheten.

Våre retningslinjer og programmer støtter opp om vår sterke medarbeiderkultur, noe som skaper et trygt, mangfoldig og spennende miljø. Samtidig har hver enkelt region autonomi til å skreddersy sitt eget arbeidsmiljø slik at det møter behovene til de lokale medarbeiderne.

 

I denne delen

Anerkjennelsesprogrammer

Hos FedEx mener vi at vår suksess avhenger av innsatsen til alle våre medarbeidere. Vi har utviklet et anerkjennelsesprogram som feirer prestasjonene til våre medarbeidere og deres engasjement for å yte sitt beste i henhold til bedriftens verdier.

Finn ut mer

Anerkjennelsesprogrammer

Sikkerhetskultur

Hos FedEx er vi stadig opptatt av å forbedre sikkerhetsaspektene ved våre arbeidsrutiner. Vi vil aktivt fremme og støtte en kultur av helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte, kontraktører og interessenter, men også for bedriften og allmennheten.

Finn ut mer

Sikkerhetskultur

 

Ressurskoblinger

Siste nyheter

FedEx' blogg