• Culture of Safety

Om FedEx > FedEx-medarbeidere > Sikkerhetskultur

 

Sikkerhetskultur

Hos FedEx er vi stadig opptatt av å forbedre sikkerhetsaspektene ved våre arbeidsrutiner. Vi vil aktivt fremme og støtte en kultur av helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte, kontraktører og interessenter, samt for allmennheten.

For å kunne administrere et globalt nettverk med mennesker, anlegg, lastebiler, fly og teknologi må sikkerhets- og helseprinsipper være strategisk implementert i alle aspekter av forretningene våre. Vår grunnlegger og CEO, Frederick W. Smith, understreker hvor viktig det er å fokusere på sikkerhet: «På samme måte som vi har som mål å stadig forbedre tjenestene vi tilbyr våre kunder, må vi også hele tiden forsøke å forbedre rutiner og prosedyrer som kan gjøre vår arbeidsplass enda tryggere for våre medarbeidere.»

  • Culture of Safety

Trygg arbeidsplass

Omfattende opplæring i sikkerhet på arbeidsplassen er en vesentlig del av våre opplæringsprogrammer, og i mange tilfeller overskrider opplæringen regulatoriske krav. Et globalt nettverk av sikkerhetseksperter samarbeider tett med ledelse og medarbeidere for å etablere metoder som kan forhindre skader og uhell, men selvfølgelig også overvåke at vi følger eventuelle sikkerhetsforskrifter og -prosedyrer. De gjennomfører også grundige undersøkelser for å finne ut hovedårsakene til uhell, slik at vi kan redusere eller forhindre farlige handlinger i fremtiden.

Gode rutiner

FedEx har tro på en tilnærming som fokuserer på «gode rutiner» når det gjelder sikkerhet. Medarbeidere i et team som for eksempel jobber med kontinuerlig forbedring av sikkerhet, identifiserer potensielle mangler og foreslår deretter forbedringer av sikkerhetsprosedyrene. Og for sjåførene som daglig kjører FedEx-kjøretøy, er forebygging av ulykker avgjørende. Dette målet støttes av kjørekurs som gir sjåførene opplæring i prinsipper som er viktige for å unngå farlige situasjoner.

FedEx investerer millioner av dollar i utstyr og teknologi som kan forhindre skader og uhell under operasjonene, både på bakken og i lufta. Selskapets flyflåte drar fordel av sikkerhetsteknologi som er utviklet ved hjelp av et aggressivt strategisk utviklingsprogram. Dette programmet har resultert i mange innovative sikkerhetstiltak. Opplæringen av piloter er også en viktig del av selskapets omfattende sikkerhetsprogram, og dette kompletterer ferdighetene til alle menn og kvinner som har ansvaret for sikker transport av gods og frakt jorden rundt.

Last ned Verdensborgerskapsrapporten vår for å lære mer om vår forpliktelse til sikkerhet.

  • Culture of Safety