• Resources

Om FedEx > Ressurser

 

Ressurser

Hos FedEx er vi opptatt av total åpenhet og god selskapsledelse. Vi distribuerer regelmessig relatert selskapsinformasjon for å sørge for at alle våre interessenter er fullstendig informert og oppdatert.


FedEx Annual Report
Last ned FedEx årlige rapport for å finne ut hvordan vi er plassert når det gjelder å oppnå gode inntekter.

FedEx Global Citizenship Report
I verdensborgerskapsrapporten kan du lese mer om hvordan FedEx er opptatt av å koble sammen hele verden på en bærekraftig måte, og forbedre selskapets langsiktige verdi for våre aksjeinnehavere og for samfunnene og forretningene som avhenger av våre tjenester.

Access Now Magazine
Access Review, et gratis årlig forretningstidsskrift som publiseres av FedEx, utforsker de kraftige, positive megatrendene med Tilgang gjennom en rekke individuelle, sosiale, økonomiske og globale objektiver.

Diverse Appeal
Finn ut mer om FedEx og vår fokusering på mangfold i Diverse Appeal, et tidsskrift som feirer forretningsfordelene med manfold og inkludering hos FedEx.