EarthSmart

EarthSmart er FedEx' satsing på miljømessig bærekraft. Programmet inneholder en rekke initiativer som vil gi konkrete forretnings- og miljøfordeler. EarthSmart dekker alle områdene som FedEx har innflytelse i: forretningsløsninger, kultur på arbeidsplassen og samfunn og miljø. Prosjekter må innfri strenge, målbare standarder for å kvalifisere seg for støtte av EarthSmart.

Via EarthSmart prøver FedEx å rydde vei for intelligente, miljøvennlige innovasjoner som vil bidra til å beskytte de livsviktige ressursene på planeten vår. Vi håper at programmets endelige effekt vi være å skape banebrytende miljøforvaltning som kan deles med andre.

EarthSmart er delt inn i tre hovedprogrammer:

  • EarthSmart Innovations – FedEx-tjenester og -aktiva, inkludert lastebiler, tjenester og fasiliteter, som møter strenge, målbare standarder for innovasjon og miljømessig bærekraft. Eksempler på globale FedEx EarthSmart-løsninger omfatter de el-assisterte trehjulssyklene som opererer i Paris, hybride lastebiler og alle elektriske utleveringskjøretøyer som FedEx bruker i større urbane bysentre, for eksempel Paris og London, og det automatiserte forsendelsesverktøyet Electronic Trade Documents (elektroniske handelsdokumenter).
  • EarthSmart Outreach – Gjennom en rekke globale og lokale filantropiske bestrebelser, fortsetter FedEx å utvikle sitt engasjement i å gjøre lokalsamfunnene renere, sunnere og mer effektive ved å oppmuntre til bærekraftig transport, urbane grøntområder og robuste økosystemer. FedEx støtter bærekraftprosjekter der teammedlemmer ofrer sin egen tid og kompetanse for å hjelpe verdifulle saker.
  • EarthSmart@Work – Programmer som engasjerer våre teammedlemmer i bærekraftssaker og oppmuntrer dem til å gjøre en stor innsats for å øke bedriftens miljømessige bærekraft, kvalifiseres som EarthSmart@Work-initiativer.

 

EarthSmart-betegnelse

FedEx har etablert transparente kriterier som initiativene må oppfylle for å kunne betegnes som EarthSmart-innovasjoner eller EarthSmart Outreach. Selskapet har utviklet disse kriteriene i samarbeid med Etsy Environmental Partners, et ledende miljørådgivningsselskap. Alle søknader behandles av FedEx EarthSmart-komitéer.

Alle EarthSmart Outreach-initiativer må demonstrere konkrete fordeler for miljøet, mobilisere lokalsamfunnet og engasjere teammedlemmer. Prosjektenes fokusområder omfatter bærekraftig transport, bærekraftige byer og bærekraftige initiativer for økosystemet.