• FedEx EarthSmart

Om FedEx > Bærekraft > FedEx EarthSmart

 

FedEx EarthSmart

Samtidig som vi forbedrer effektiviteten i vår flåte med kjøretøy og fly, legger vi også vekt på å innlemme fornybar energi ved anleggene våre, gi alternative løsninger for kundene våre, arbeide for å oppdage ny teknologi og være talsmann for gode offentlige retningslinjer.

Vårt EarthSmart® rammeverk, etablert i 2009, hjelper oss med å integrere bærekraftige rutiner i måten vi arbeider på og tjenestene vi tilbyr kundene våre. Gjennom EarthSmart anerkjenner FedEx produkter, tjenester, realverdier og initiativer som angir nye standarder for forvaltning, og arbeider for å sette medarbeiderne og kundene våre i stand å ta ansvarlige valg hver dag.

Erklæring om miljøpolitikk

FedEx anerkjenner at den langsiktige tilstanden for virksomheten er direkte koblet til tilstanden til jorden og de lokale samfunnene. Vi vil fortsette med å legge vekt på innkjøp av miljøriktige løsninger som vil redusere karbonavtrykket vårt, samtidig som vi er forbilder for våre likemenn. Som en del av vår løpende innsats, fokuserer FedEx på følgende tiltak:

 • Forpliktelse til en kontinuerlig forbedringsprosess i miljøstyring
 • Evaluering av miljømessig påvirkning av FedEx emballeringsprodukter, drift og fasiliteter med en forpliktelse til å minimere påvirking og gjenopprette eiendom påvirket av våre operasjoner
 • Forbedring av ansattes miljøytelse gjennom detaljerte retningslinjer og prosedyrer, opplæring og anerkjennelse av dyktighet
 • Effektiv bruk av naturressurser for å minimere avfallsproduksjon gjennom tiltak som inkluderer gjenvinning, innovasjon og forhindring av forurensning
 • Måling av miljøytelse gjennom bruk av rammeverk for å angi og gjennomgå målsetninger, fremdrift av revidering, støtte ansattes ansvarsfølelse og rapportere til øvre ledelse og eksterne interessenter
 • Integrasjon av miljøansvar og vurderinger i daglig drift og prosesser for forretningsavgjørelser
 • Deltakelse i utviklingen av god miljøpolitikk innen transport- og virksomhetssektoren
 • Forpliktelse til nødberedskap og handling for å minimere eventuelle potensielle miljøpåvirkninger fra daglig drift
 • Bruk av innovasjon og teknologi for å minimere utslipp til atmosfæren og støy
 • Fremming av effektiv miljøstyring av våre leverandører og kontrahenter
 • Samsvar med alle gjeldende miljølover og -forskrifter
 • Fremming av bevissthet vedrørende miljøretningslinjer for ansatte og offentlige

Ansvarlig emballasje

Side om side med våre egne miljømål arbeider FedEx også med å tilby løsninger for å redusere karbonavtrykket for kundene og forsyningskjeden. Under EarthSmart-paraplyen var FedEx Express det første globale ekspresstransportselskapet til å tilby kunder et karbonnøytralt program for sending av konvolutter, uten ekstra kostnad – og har siden 2012 utlignet karbonutslipp forårsaket av forsendelse av FedEx-merkede konvolutter. I regnskapsåret 2016 sendte FedEx Express over 190 000 000 karbonnøytrale konvolutter, og utlignet nesten 75 000 tonn CO2e. Siden programmet startet har det totalt blitt utlignet 342 000 tonn med CO2e.

Optimalisering av våre emballasjeløsninger hjelper til med å ikke bare redusere vårt eget karbonavtrykk, men også kundenes. I regnskapsåret 2016 arbeidet vår gruppe, som planlegger og prosjekterer emballasjetjenester, på 11 emballasjeprosjekter med riktige størrelser, for å hjelpe kundene våre med å velge ansvarlige emballasjeløsninger for produktene sine.