• FedEx Environmental Goals

Om FedEx > Bærekraft > FedEx’ miljømål

 

FedEx’ miljømål

FedEx vet at drivstoff for fly og kjøretøy står for størsteparten av vårt karbonavtrykk, så vi følger opp ambisiøse programmer for effektivt drivstofforbruk til fly og kjøretøy i arbeidet med å frikoble vekst i virksomheten fra karbonutslipp.

Reduser, erstatt, revolusjoner

Med en global flåte på mer enn 180 00 eide og leide kjøretøy, er det fortsatt mulig å forbedre effektiviteten til landtransporten vår. Gjennom FedEx Express’ reduser, erstatt, revolusjoner-strategi fortsetter vi å maksimere dette potensialet ved å anvende utprøvde innovasjoner – optimalisere lastebilruter, oppgradere kjøretøyflåten vår, etablere gode kjørevaner og utforske alternative drivstoff og teknologier.

I regnskapsåret 2016 satte FedEx Express et langsiktig mål om innen 2025 å øke effektiviteten av kjøretøydrivstoff med 50 % fra nivået i 2005. Dette målet med ytterligere 17 prosent ble angitt i 2015, da vi nådde vårt 2020-mål med å øke drivstoffeffektiviteten med 30 %, fem år før tiden.

FedEx Fuel Sense

Gjennom vår globale FedEx® Fuel Sense-program har vi implementert effektivitet i flydrift og modernisert flåten vår ved å erstatte eldre fly med mer drivstoffeffektive modeller. Disse to initiativene sparte mer enn 580 millioner liter drivstoff og førte til en reduksjon på nesten 1,5 millioner tonn med CO2e-utslipp i regnskapsåret 2016 – tilsvarende CO2-utslipp skapt av mer enn 150 000 hjem i ett år.

Redusere utslippene fra flyene med 30 % fra nivået i 2005 innen 2020. I regnskapsåret 2016 hadde vi mottatt 22 prosents reduksjon fra nivået i 2005 og fortsetter å modernisere flyparken i arbeidet mot å nå dette målet.

Alternative drivstoff

FedEx har som mål å innen 2030 å hente ut 30 % av vårt jetdrivstoff fra alternative drivstoff. I regnskapsåret 2015 gikk FedEx inn i en åtteårsavtale med Colorado-baserte Red Rock Biofuels om å blande biodrivstoff fra skogsavfall, skapt gjennom skogsbruk. FedEx forventer å bruke de første 6 millioner gallons med konkurransedyktig biodrivstoff i 2019.

Last ned Verdensborgerskapsrapporten vår for å lære mer om miljømålene våre.