FedEx – Vanlige spørsmål

Åpne en FedEx-konto

Hvordan får jeg tak i en FedEx-konto?

Det er enkelt å søke om et FedEx-kontonummer.
Åpne en konto på nettet eller ring kundeservice.

Trenger jeg en FedEx-konto for å kunne sende varer?

Hvis du vil sende på nett med FedEx Ship Manager® at fedex.com, trenger du en FedEx-konto og påloggingsdetaljer for fedex.com. Først må du åpne en FedEx-konto på nettet og deretter be om påloggingsdetaljer for fedex.com.

Slik starter du å sende varer

Hvordan sender jeg varer på nettet?

Først trenger du et FedEx-kontonummer.
Du kan åpne en konto på nettet.
Du kan få et kontonummer ved å kontakte kundeservice.
Det andre trinnet er å registrere deg for å få en bruker-ID og et passord for fedex.com.

Deretter kan du umiddelbart starte å sende med FedEx Express.

 • Hvis du vil lære hvordan du sender varer på nett med FedEx Ship Manager at fedex.com, bruker du demoen Interaktiv hjelpeguide.
 • Hvis du ønsker mer informasjon om hva du trenger for å sende en pakke, kan du se vår nettbaserte Forsendelsesveiledning.

Kan jeg håndtere hele forsendelsesprosessen på nettet?

Ja, alle nødvendige verktøy og opplysninger er tilgjengelig på Internett for å gjøre sending av varer så enkelt og praktisk som mulig.

Hvis du vil vite mer om de nettbaserte forsendelsesverktøyene som er tilgjengelige på fedex.com, går du til fedex.com Velkomstsenter for å finne ut hvordan fedex.com gjør det enkelt å sende på nett.

Hvis du vil lære hvordan du sender varer på nett med FedEx Ship Manager® at fedex.com, bruker du demoen Interaktiv hjelpeguide.

Bestille emballasje

Hvordan bestiller jeg emballasje?

Du kan bestille emballasjetilbehør på nettet eller ved å ringe kundeservice.
Du må ha et kontonummer for å kunne bestille emballasje. FedEx vil sende emballasje for levering hvor som helst innen 3 til 4 virkedager.

Forsendelsesinformasjon

Hvilken tjeneste bør jeg bruke for å sende pakken?

FedEx Express tilbyr pålitelig, tidsbestemt levering av dine mest tidskritiske forsendelser til mer enn 220 land/områder verden rundt, og alle støttes av vår godtgjørelsesgaranti.

Klikk her for å velge den tjenesten som møter dine behov.

Kan jeg forberede forsendelsesdokumentasjon på nettet?

Ja, det er enkelt å forberede forsendelsene på nettet. Hvis du allerede har et FedEx-kontonummer, logger du på FedEx Ship Manager® at fedex.com for å behandle forsendelsen. Skriv ut forsendelsesetiketter på en laserskriver, og du er klar til å sende.

Hvor finner jeg informasjon om hvordan jeg sender en pakke?

Finn ut alt du trenger å vite før du sender enhver pakke i vår omfattende nettbaserte Forsendelsesveiledning.

Forsendelsesdokumentasjon – internasjonal

Hva er forskjellen på en dokumentforsendelse, en forsendelse uten dokumenter og en produktforsendelse når det gjelder internasjonale forsendelser?

En dokumentforsendelse omfatter papirer av liten eller ingen kommersiell verdi, for eksempel forretningskorrespondanse, og krever som regel ingen handelsfaktura. En forsendelse uten dokumenter eller en produktforsendelse omfatter alle andre forsendelser og trykte materialer med verdi. Eksempler på dette er klær, bildeler, sportsutstyr, bøker osv. Alle internasjonale ikke dokument-forsendelser krever at du vedlegger en handelsfaktura.

Hvilke forsendelsesdokumenter trenger jeg for å sende en pakke med FedEx Express internasjonalt?

For å kunne sende en pakke med FedEx Express må du fylle ut et internasjonalt flyfraktbrev (AWB).
Du kan fylle det ut på nettet ved hjelp av FedEx Ship Manager® at fedex.com.

Du må velge alternativet FedEx International Air Waybill og skrive inn den nødvendige informasjonen. Du kan bestille FedEx International Air Waybill og annet emballasjetilbehør på nettet eller ved å ringe kundeservice .

Alle internasjonale ikke dokument-forsendelser krever også at du legger ved en handelsfaktura. Det er den offisielle transaksjonsoversikten som gjelder mellom eksportør og importør. Tollere bruker dette dokumentet til å tollklarere forsendelser ved internasjonale grenser. Gaver, videokassetter, tegninger og alle andre forsendelser uten dokumenter, uansett verdi, krever en handelsfaktura.

Hvis du vil vite mer om hvordan du forbereder forsendelsesdokumenter når du skal sende internasjonalt, se vår nettbaserte Forsendelsesveiledning. Gå til delen Tollverktøy, eller ring kundeservice hvis du vil vite mer.

Overlevere pakken til FedEx

Hvordan overleverer jeg pakken til FedEx?

Du kan velge mellom følgende alternativer:

Hvordan finner jeg et FedEx-leveringssted?

Bruk vårt Lokaliseringsprogram for levering for å finne de nærmeste FedEx-kontorene eller -deponeringsboksene. Vis eller skriv ut et kart som viser FedEx-kontorer og veibeskrivelser.

Hvordan bestiller jeg et bud?

Gå til fanen Send og velg Planlegge henting, der du kan planlegge henting samme dag eller neste dag for FedEx Express-pakkene.

Hvis du sender flere pakker i uka og ønsker å planlegge regelmessig henting, kan du ringe kundeservice.

Dimensjonsvekt

Når avgjør pakkens dimensjoner prisene?

Forsendelser i FedEx-emballasje pålegges ikke for øyeblikket priser basert på dimensjonsvekt. Dimensjonsvekten er en beregning av forsendelsens vekt basert på dimensjonsvekt i stedet for faktisk vekt. For å få et prisanslag må du oppgi forsendelsens dimensjoner i tillegg til den faktiske vekten til forsendelsen.

Hvordan beregner jeg dimensjonsvekten?

For alle FedEx Express-forsendelser til alle land/områder beregnes dimensjonsvekt ved hjelp av følgende formel: Lengde x bredde x høyde (alle i cm eller alle i tommer)/ faktornummer som fra tid til annen angis av FedEx.

FedEx forbeholder seg retten til å beregne transportkostnader basert på dimensjonsvekt for alle forsendelser.

Alternative sporingsnumre

Hvordan sjekker jeg statusen til en FedEx Express-pakke uten et FedEx-sporingsnummer?

Hvis du ikke har tilgang til et sporingsnummer, kan du likevel spore forsendelsene ved hjelp av Alternativ referansesporing.

Med Alternativ referansesporing kan du spore forsendelsene ved hjelp av referansenumre som allerede er tilordnet en forsendelse. Du kan enten spore med eller uten et kontonummer.

Merk: Kun eksakte treff vil vises når du sporer etter referanse uten et kontonummer. Hvis det finnes flere resultater for samme referansenummer, må du velge en FedEx-tjeneste før du klikker på Resubmit all (Send alt på nytt). Hvis det ikke finnes eksakte treff, blir du bedt om å angi kontonummeret.

Du kan også spore pakker uten et sporingsnummer ved hjelp av FedEx InSight®. FedEx InSight er en mva-belagt tjeneste som kan gi kvalifiserte kunder et høyere nivå av synlighet. Lær mer om FedEx InSight.

Kan jeg tilordne et eget sporingsnummer for forsendelsen?

For FedEx Express-forsendelser kan du tilordne et referansenummer, og det kan være et vilkårlig nummer. Det kan omfatte faktureringsnumre, fakturanumre eller andre koder.

Du må inkludere referansenummeret i det aktuelle feltet når du sender på nettet, eller på papirfraktbrevet for å spore forsendelsen. Ditt referansenummer vil vises på fakturaen.

Kontrollere levering av en pakke

Kan jeg få en kopi av mottakssignaturen?

Ja. Hvis du vil bekrefte at en FedEx Express-pakke er mottatt og signert, kan du bruke vår nettbaserte funksjon Leveringsbekreftelse m/signatur. Med dette verktøyet kan du se et bilde av mottakerens signatur.

Du kan vise et brev som inneholder et bilde av mottakerens signatur (hvis signaturen er tilgjengelig), på nettet eller i en faks.

Kan jeg bekrefte hvilken adresse pakken ble levert til?

Du kan få et brev som inneholder en leveringsbekreftelse m/signatur og detaljert informasjon, ved å angi det 9-sifrede FedEx-kontonummeret. Hvis kontonummeret stemmer med avsender eller betaler av forsendelsen, kan du vise en detaljert leveringsbekreftelse m/signatur, som inneholder kontaktens navn, bedriftsnavn, gateadresse, by, stat/provins, postnummer og land/områder for både avsender og mottaker (hvis tilgjengelig).

Uten kontonummeret er kun signaturen tilgjengelig.

Bildet av signaturen og ytterligere opplysninger om mottaker er eventuelt ikke tilgjengelig for visning i alle land/områder. Dette vil være angitt på Leveringsbekreftelsen m/signatur etter behov.

Omdirigere en pakke

Kan jeg omdirigere en FedEx Express-pakke i transitt eller endre adressen?

En omdirigering er en forespørsel om å endre den opprinnelige leveringsadressen på luftfraktbrevet eller forsendelsesetiketten. FedEx kan omdirigere en forsendelse hvis det er autorisert av avsender. Kun en omdirigering per pakke er tillatt.

En omdirigering omfatter følgende type endringer:

 • Fra en gateadresse til en annen adresse i samme by/stat
 • Fra instrukser om Hold på FedEx-kontor til en forespørsel om levering
 • Fra instrukser om levering til en forespørsel om Hold på FedEx-kontor
 • Fra en Hold på FedEx-kontor til et annet kontor i samme by/stat

Hvis du vil omrute en forsendelse, må du ringe kundeservice og oppgi følgende informasjon:

 • FedEx-sporingsnummer
 • Den nye destinasjonsadressen og kontakttelefonnummeret til mottaker.

Pålegges det ekstraavgifter for å omdirigere en pakke?

Ja, ekstra begrensninger og ekstragebyr kan pålegges. Det pålegges ikke ekstraavgifter for å holde pakker på hentestedet i stedet for å levere, men personen som skal hente pakken må kunne legge frem bildeidentifikasjon. FedEx godtgjørelsesgaranti gjelder ikke for forsendelser som er omdirigert.

FedEx forbeholder seg retten til å velge transportmetode (inkludert, lufttransport, bakketransport eller andre fraktselskaper) for å få forsendelsen til sitt nye bestemmelssted så raskt som mulig. FedEx vil forsøke å etterleve den nye leveringsforespørselen, men kontroll- og håndteringsprosedyrer kan føre til forsinkelser.

Generelle sporingsspørsmål

Hvordan kan jeg overvåke alle innkommende og utgående forsendelser og tredjepartsforsendelser?

Dra fordel av de avanserte sporingsfunksjonene i FedEx InSight®, et nettbasert verktøy som gir deg bedre oversikt over forsendelsesaktivitetene dine. Ved å registrere deg for FedEx InSight kan du:

 • Spore uten sporings- eller referansenummer.
 • Motta proaktive forsendelsesvarsler via e-post.
 • Overvåke alle forsendelser.

  Lær mer om FedEx InSight.

Hva menes med statusen «unntak»?

Statusen Unntak betyr at en uventet hendelse forhindrer levering av pakken. Eksempler på statusen Unntak omfatter forsinkelser i tollen, ingen til å ta imot levering av pakken, ferie, manglende dokumentasjon osv. Hvis du ønsker mer informasjon om statusen på pakken, ringer du kundeservice.

Hva menes med statusen «I transitt»?

Hvis statusen på pakken er «I transitt», betyr det at pakken er på vei til bestemmelsstedet. Det betyr ikke nødvendigvis at pakken er i et fartøy i bevegelse, for eksempel et fly eller en lastebil. Den kan være på et FedEx-anlegg.

Fakturering

Hvor skal jeg sende FedEx Express-betalingen?

Ring kundeservice.

Hvilke betalingsmetoder kan jeg benytte for å betale FedEx Express?

Hvis forsendelser faktureres til FedEx-kontoen din, kan du betale for alle FedEx Express-tjenester med:

 • Postanvisning.
 • Kredittkort (MasterCard®, VISA®, American Express®), betalinger er kun mulig for kontoer som er tilknyttet et kredittkort.
 • Sjekk (inkludert kasserers sjekker).


Kontantbetaling er tilgjengelig på utvalgte FedEx-kontorer. På steder der det ikke godtas kontanter, kan du betale med sjekk, kredittkort eller belaste et gyldig FedEx-kontonummer med god kredittverdighet.

Hvis du vil vite mer, ser du Betingelser og vilkår i Federal Express Befordringsvilkår for EMEA.

Kan jeg knytte kontoen til kredittkortet mitt?

Ja. Hvis du for øyeblikket mottar fakturaer, og du vil knytte kontoen til et kredittkort, ringer du kundeservice. Deretter vil du motta regelmessige aktivitetslogger, som viser en oversikt over alle forsendelsene dine, fra FedEx, i stedet for fakturaer. Og alle forsendelseskostnader vises automatisk på kontoutskriften for kredittkortet.

Erstatningskrav

Hvordan sender jeg inn et erstatningskrav for tap eller skade for en FedEx Express-forsendelse som ble levert, men var skadet?

Du kan sende inn et erstatningskrav til FedEx Express ved å laste ned følgende erstatningsskjema og tilhørende instruksjoner i PDF-format. Du trenger gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader. Du har muligheten til å sende skjemaet via vanlig post, faks eller e-post til din FedEx-representant.

Akseptere levering av en pakke

Hva skjer dersom ingen er til stede hjemme eller på kontoret for å motta en forsendelse?

Hvis du ikke er til stede for å motta levering av forsendelsen, kan budet legge igjen en melding om leveringsforsøk, som angir når neste leveringsforsøk vil finne sted. Hvis du trenger mer informasjon om en pakke, ringer du kundeservice. Du kan også spore statusen til forsendelsen på fedex.com.

Andre generelle spørsmål

Hvordan kan jeg finne ut mer om karrieremuligheter hos FedEx?

Gå til delen Karrierer for å få mer informasjon om hvordan du søker på en stilling hos FedEx Express.

Jeg er student, så hva er den beste måten for meg å få mer informasjon om FedEx?

Vi anbefaler at du går gjennom delen Om FedEx på dette webområdet. Om FedEx inneholder omfattende informasjon om FedEx, investorer og mer.