Toll og avgifter

Hvorfor må jeg betale toll og avgifter?

Det kan være at du ikke forventet å motta en faktura for toll og avgifter, og vi har derfor satt opp noen Vanlige spørsmål for å hjelpe deg med å forstå hva disse gebyrene omfatter. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt Kundeservice på 63 94 03 00.

Hva er toll og avgifter, og hvorfor må jeg betale dette?

Hva er toll og avgifter?
Toll er skatt som belastes alle produkter som sendes fra land/områder utenfor EU. Det er Tolletaten som krever inn toll, der hensikten er at prisene for importerte varer skal ligge på samme nivå som de samme varene produsert innen EU, slik at det blir rettferdig konkurranse.

Hvem må betale?
Personen eller firmaet som importerer forsendelsen er juridisk forpliktet til å betale toll, hvis ikke avsender i salgskontrakten har avtalt å godta disse gebyrene.

Hva er administrasjonsgebyret for tollklarering?
FedEx legger ut gebyrene for toll og avgifter for deg for å sørge for at vi kan levere ut forsendelsen din så raskt som mulig. Dette fører til et utleggsgebyr på 2,5 % av den sammenlagte toll og merverdiavgiften, eller 100 NOK (det største beløpet av disse). Om din bedrift har innvilget tollkreditt fra Skatteetaten så vil ikke utleggsgebyr faktureres. Husk å informere oss om deres tollkreditt på forhånd. For mere info om tollkreditt gå til Skatteetatens nettsted.

Hvorfor fortalte du meg ikke at jeg kom til å bli belastet?

Hvorfor fikk jeg ikke beskjed om dette fra FedEx på leveringstidspunktet?
Når det er mulig vil vi kontakte deg på forhånd med en estimert kostnad for toll og avgifter, før forsendelsen din vurderes av Tolletaten. Det er likevel ikke alltid mulig, og det skjer ofte at vi ikke er klar over gebyrene som ilegges før etter at vi har levert pakken din.

Hva om jeg allerede har betalt toll og avgifter?

Jeg betalte avgifter da jeg kjøpte denne varen
Varer kjøpt fra utlandet kan være underlagt avgifter fra opprinnelseslandet, og du kan bli belastet av utskiper for dette. Hvis dette er tilfellet, vil Tolletaten fortsatt ilegge deg gebyr når varene kommer til Norge, siden dette er et separat gebyr.

Jeg forhåndsbetalte toll og avgifter før levering
På importtidspunktet kan det være at du vil bli belastet med et estimert beløp. Dette er kalkulert før Tolletaten vurderer forsendelsen din. Hvis estimatet er lavere enn det endelige gebyret, må du betale forskjellen, og hvis det er høyere, vil vi tilbakeføre forskjellen. Hvis beløpet på fakturaen din er forskjellig fra beløpet du forhåndsbetalte, ring Kundeservice på 63 94 03 00.

Jeg tror avsender betalte for alle gebyrer relatert til denne forsendelsen
Toll og avgifter blir ikke fastsatt før forsendelsen ankommer til Norge. Hvis utskiper har gitt beskjed om at de har betalt FedEx disse gebyrene, gjelder dette vanligvis for betalingen de har utført for transportavgifter, ikke for toll og avgifter.

Jeg tror ikke denne forsendelsen skal være gjenstand for toll og avgifter

Jeg besøker Norge midlertidig
Du må betale importavgiftene, men det kan være at du har krav på å få tilbakebetalt gebyrene når du forlater Norge. Dette avhenger av individuelle forhold for pakken din. Kontakt Kundeservice på 63 94 03 00 for ytterligere informasjon.

Jeg kjøpte varene mine på nettet
Det skjer ofte at prisene som annonseres på nettsider utenfor EU ikke inkluderer norsk toll. Dette kan gjøre at produktene kan virke billigere når de sammenlignes med norske priser. Forbrukerrådet råder kjøpere til å undersøke om det tilkommer ytterligere kostnader før de går til innkjøp. For mer informasjon og råd, gå til toll.no/no/netthandel

Forsendelsen er en gave
Varer med verdi opp til 1 000 NOK som overholder følgende kriterier fra Tolletaten, er ikke underlagt importavgifter:

  • Forsendelsen må være sendt direkte mellom personer.
  • Avsenderen må være en privatperson, og mottakeren må ta imot varen på en privatadresse.
  • Gaven må sendes fraktfritt og være «en tilfeldig sending».
  • Ordet «gave» må stå på luftfraktbrevet og handelsfakturaen.
  • Alle varer må spesifiseres med fullstendig beskrivelse og verdi.

Merk at varer som inneholder alkohol og tobakk vil være gjenstand for særavgifter. Det kan være at matvarer trenger ytterligere informasjon og bli underlagt flere kontroller, som kan føre til ekstragebyrer.

Forsendelsen inneholder vareprøver
Vareprøver kan importeres til Norge uten toll og avgifter så lenge de overholder Tolletatens følgende vilkår:

  • Kan kun brukes som vareprøver.
  • Har en ubetydelig verdi.
  • Ment for å skaffe ordrer for den type varer som er representert.

Handelsfakturaen og andre papirer levert med forsendelsen må oppgi denne informasjonen. Dette vil gjøre det mulig for Tolletaten å gi korrekt behandling.

Varene mine er brukte
Tolletaten vurderer toll og avgifter uavhengig av varens alder eller tidligere eierskap. Hvis du kjøpte antikviteter eller original kunst, er det en redusert MVA-sats hvis varene oppfyller bestemte kriterier.

Hva om jeg ikke lenger ønsker forsendelsen?

Hvordan avviser jeg forsendelsen?
Kontakt Kundeservice på 63 94 03 00. Vi vil kontakte Tolletaten som avgjør om deklarasjonen kan bli avvist mot at forsendelsen returneres eller destrueres.

Hvis du allerede har mottatt forsendelsen må du betale toll og avgifter til FedEx og rette eventuelle krav mot Tolletaten.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Mer informasjon om toll og avgifter
Kontakt Tolletaten på 22 86 03 12 eller besøk Tolletatens nettsted.

Råd til forbrukere om produkter solgt av selskaper utenfor Norge
Kontakt Forbrukerrådet på 22 40 05 00 eller gå til Forbrukerrådets nettsted.

Jeg har et generelt faktura- eller kontospørsmål
Klikk her for å sende informasjonen din via nettet eller kontakt Kundeservice på 63 94 03 00

Hvordan betaler jeg?

  • BACS

Bankoverføring

Kontonavn: Fedex Corporation
Bank: Handelsbanken
IBAN-nr.: NO49 9049 10 10680
BIC: HAND NO KK

VIKTIG! Inkluder fakturanummeret ditt når du utfører betalingen.

  • Credit or Debit Card

Kreditt- eller debetkort

Ring Kundeservice på 63 94 03 00.

Husk å ha fakturanummer ditt tilgjengelig.

All informasjon er korrekt ved tidspunktet for publisering og Federal Express Europe Inc har intet ansvar for informasjon relatert til tredjeparts kontaktdetaljer som endres uten forhåndsvarsel. Tolletaten foretar den endelige avgjørelsen for all import. Vilkår og betingelser for fakturaen fra Federal Express Europe Inc er skrevet på baksiden av fakturaen.