April 2015

  • More electronic items subject to Indian controls

Flere elektroniske artikler underlagt indisk kontroll

Del denne siden:

I november 2014 tilføyde det indiske departementet for kommunikasjon- og informasjonsteknologi ytterligere femten artikler til i listen over elektroniske produkter som krever obligatorisk registrering under loven fra byrå for indiske standardiseringer (BIS). Denne listen kom i tillegg til de andre femten varene som tidligere ble varslet i september 2012.

Vi vil minne deg på om hovedkravene til registrering av slike varer, som inkluderer artikler som mobiltelefoner, smartkortlesere, salgsterminaler og strømadaptere for IT-utstyr:

  • Produsenten eller avsenderen av elektroniske produkter til India må innhente godkjenning fra Departementet for kommunikasjons- og informasjonsteknologi som registrert under BIS-loven før importen.
  • Forskriftene som dekker varene som nylig ble oppført i november 2014, vil tre i kraft 6. mai 2015.
  • Alle slike regulerte varer skal merkes med en egenerklæring på hver individuelle artikkel, samt på eventuell ekstern produktemballasje.
  • Egenerklæringen må inkludere (a) registreringsnummeret for produktet det gjelder; og (b) det indiske standardiseringsnummeret (IS) som er tilordnet den spesifikke varen. «Self-declaration conforming to IS 13252:2010, R41002297» (egenerklæring som oppfyller IS 13252:2010, R41002297) er et eksempel på en gyldig, akseptabel erklæring.

Det er spesielt viktig at utenlandske produsenter som søker om et registreringsnummer for sine elektroniske produkter, skal sikre at de innhenter et offisielt brev fra BIS som gir dem et gyldig registreringsnummer samt tilhørende detaljerte instruksjoner.

Det er derfor viktig at alle selskaper som planlegger å sende eller importere slike varer til India, forsikrer seg om at de og deres kunder er oppmerksomme på alle disse forskriftene. Hvis ikke relevante varer blir ordentlig registrert, vil det føre til forsinkelser i tollklareringen samt mulige ekstrakostnader.

For informasjon om BIS, klikk på http://www.bis.org.in/cert/RegOverviev.asp

For ytterligere instruksjoner om prosessen for BIS-sertifisering, klikk på http://www.bis.org.in/cert/prod_cert_scheme.as

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til

Neste artikkel

Gå til