April 2015

  • Changes to Korean personal goods declarations

Endringer i koreanske deklareringer for personlig gods

Del denne siden:

Den koreanske tollvesenet (KCS) har nylig annonsert at en personlig tollklareringskode (PCCC) vil bli påkrevd i stedet for et registreringsnummer for innbyggere (RRN) når det utarbeides tolldeklarasjon i forbindelse med forsendelser av personlig gods til og fra Korea. Dette nye mandatet innføres i forbindelse med kravene i loven om vern av personlig informasjon, som ble ratifisert av koreanske myndigheter i 2011 for å beskytte personlig informasjon.

Vi tilråder på det sterkeste alle som skal sende slike forsendelser om å være oppmerksomme på følgende for å sikre smidig og problemfri klarering av personlig gods gjennom tollen i Korea. Hvis ikke det gjøres, kan det føre til tollforsinkelser og/eller ytterligere kostnader:

  • RRN er et 13-sifret nummer som utstedes til alle innbyggere i Korea. Det er likt et nasjonalt identifikasjonsnummer, og brukes utelukkende til identifikasjonsformål på nettet.
  • PCCC består av 12 sifre som starter med den alfabetiske bokstaven P (f.eks. P123123123123) og utstedes av KCS til de som tenker å sende personlig gods inn til eller ut fra Korea.
  • Koreanske statsborgere kan raskt generere en PCCC via et eget nettsted (https://p.customs.go.kr) – Merk at dette er kun på koreansk – ved å oppgi detaljer fra sitt akkrediteringssertifikat. Alternativt kan de innhente en PCCC i løpet av én til to virkedager ved å sende en e-post eller faks til hovedtollkontoret i det administrative distriktet som står oppført på dette nettstedet.
  • Ikke-koreanere kan oppgi sitt passnummer for å klarere forsendelsen.

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til

Neste artikkel

Gå til